KANDIDÁT NA ŽUPANA

martin-klus-logo-sas-male
martin-klus-logo-olano-male
martin-klus-logo-kdh-male
martin-klus-logo-oks-male
martin-klus-logo-nova-male
KTORÝ SPÁJA

NAŠE CIELE

martin-klus-lista

FUNGUJÚCI
KRAJ PRE
VŠETKÝCH

ŽUPAN, KTORÝ SA O SVOJ KRAJ A OBČANOV STARÁ

Pri mojich potulkách krajom sa najčastejšie stretávam s dvomi najväčšími problémami nášho kraja. Nedostatkom pracovných miest a nedostavanou diaľnicou resp. rýchlostnou cestou. Iste, dalo by sa nasľubovať, že počas môjho pôsobenia v úrade pribudnú desaťtisíce pracovných miest a stovky kilometrov diaľnic. Pravdou ale je, že župan má len veľmi obmedzené kompetencie ako to zabezpečiť. Čo však župan urobiť môže, je klepať pravidelne a často na dvere, kde na to priamy dosah majú. To však predpokladá, že sa župan o svoj kraj reálne stará a neslúži mu len ako bokovka na odskočenie si z parlamentu, či budovaní vlastnej politickej strany. Navyše, chce to takého župana, ktorého nebudú dôležití ľudia doslova obchádzať preto, lebo sa ešte pred pár rokmi prechádzal s fakľami po námestí, obhajoval vojnových zločincov a spochybňoval demokraciu. Ja budem županom, ktorý kraju obetuje všetko svoje politické úsilie a značnú časť svojej energie venuje presviedčaniu ministrov a investorov, aby mu pomohli pomery v kraji zmeniť v prospech všetkých občanov. Moje politické a diplomatické skúsenosti dávajú všetky predpoklady, aby sa to reálne podarilo.

NAŠE CIELE

martin-klus-lista

FUNGUJÚCI KRAJ PRE VŠETKÝCH

ŽUPAN, KTORÝ SA O SVOJ KRAJ A OBČANOV STARÁ

Pri mojich potulkách krajom sa najčastejšie stretávam s dvomi najväčšími problémami nášho kraja. Nedostatkom pracovných miest a nedostavanou diaľnicou resp. rýchlostnou cestou. Iste, dalo by sa nasľubovať, že počas môjho pôsobenia v úrade pribudnú desaťtisíce pracovných miest a stovky kilometrov diaľnic. Pravdou ale je, že župan má len veľmi obmedzené kompetencie ako to zabezpečiť. Čo však župan urobiť môže, je klepať pravidelne a často na dvere, kde na to priamy dosah majú. To však predpokladá, že sa župan o svoj kraj reálne stará a neslúži mu len ako bokovka na odskočenie si z parlamentu, či budovaní vlastnej politickej strany. Navyše, chce to takého župana, ktorého nebudú dôležití ľudia doslova obchádzať preto, lebo sa ešte pred pár rokmi prechádzal s fakľami po námestí, obhajoval vojnových zločincov a spochybňoval demokraciu. Ja budem županom, ktorý kraju obetuje všetko svoje politické úsilie a značnú časť svojej energie venuje presviedčaniu ministrov a investorov, aby mu pomohli pomery v kraji zmeniť v prospech všetkých občanov. Moje politické a diplomatické skúsenosti dávajú všetky predpoklady, aby sa to reálne podarilo.

STREDNÉ ŠKOLSTVO PREPOJENÉ NA POTREBY KRAJA

Trápi ma narastajúci odliv mladých ľudí za hranice nášho kraja. Lepšie pracovné príležitosti, kvalitnejšie možnosti vzdelania a vyššia životná úroveň sa bohužiaľ nedá vyčarovať zo dňa na deň. No som si istý, že tento vážny trend sa dá prinajmenšom spomaliť a dokonca zvrátiť. Základom je investovať do budúcnosti. A tou je nepochybne vzdelanie našich detí. Župan, ako zriaďovateľ šesťdesiatich stredných škôl môže veľmi vážne ovplyvniť ich prepojenie na potreby kraja a tým aj vyššiu previazanosť ich absolventov na územie kraja. Nie je to pritom nič zložité:

 • Urobíme komplexnú revíziu štúdijných programov, s cieľom prispôsobiť ich potrebám krajského trhu práce

 • Pripravíme fungujúci systém duálneho, aj cezhraničného vzdelávania naprieč strednými školami v kraji

 • Zabezpečíme technickú a technologickú vybavenosť stredných škôl a opravu budov školských zariadení, najmä prostredníctvom rôznych grantových schém
 • Zavedieme podnikateľské kurzy pre študentov, ktorí si nadobudnuté vedomosti budú môcť vyskúšať v novovytvorených podnikateľských inkubátoroch. Tie budú vytvorené popri stredných školách, pričom kraj pre ne zabezpečí grantovú schému a štartovací kapitál
 • Vypracujeme systém odmeňovania najúspešnejších učiteľov a študentov, ktorý si bude vážiť ich úsilie a svedomitú prácu

STREDNÉ ŠKOLSTVO PREPOJENÉ NA POTREBY KRAJA

Trápi ma narastajúci odliv mladých ľudí za hranice nášho kraja. Lepšie pracovné príležitosti, kvalitnejšie možnosti vzdelania a vyššia životná úroveň sa bohužiaľ nedá vyčarovať zo dňa na deň. No som si istý, že tento vážny trend sa dá prinajmenšom spomaliť a dokonca zvrátiť. Základom je investovať do budúcnosti. A tou je nepochybne vzdelanie našich detí. Župan, ako zriaďovateľ šesťdesiatich stredných škôl môže veľmi vážne ovplyvniť ich prepojenie na potreby kraja a tým aj vyššiu previazanosť ich absolventov na územie kraja. Nie je to pritom nič zložité:

 • Urobíme komplexnú revíziu štúdijných programov, s cieľom prispôsobiť ich potrebám krajského trhu práce

 • Pripravíme fungujúci systém duálneho, aj cezhraničného vzdelávania naprieč strednými školami v kraji

 • Zabezpečíme technickú a technologickú vybavenosť stredných škôl a opravu budov školských zariadení, najmä prostredníctvom rôznych grantových schém
 • Zavedieme podnikateľské kurzy pre študentov, ktorí si nadobudnuté vedomosti budú môcť vyskúšať v novovytvorených podnikateľských inkubátoroch. Tie budú vytvorené popri stredných školách, pričom kraj pre ne zabezpečí grantovú schému a štartovací kapitál
 • Vypracujeme systém odmeňovania najúspešnejších učiteľov a študentov, ktorý si bude vážiť ich úsilie a svedomitú prácu

DOSTUPNÁ A DÔSTOJNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Úroveň spoločnosti sa pozná podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých, ktorí pomoc podporujú. Banskobystrický kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 29 domovov sociálnych služieb s rôznou veľkosťou aj mierou kvality poskytovaných služieb. Z rozhovorov s ich klientmi, zamestnancami, aj občanmi vyplynulo, že budú potrebné viaceré zmeny v ich fungovaní:

 • Zavedieme vyššiu mieru transparentnosti v obstarávaní tovarov a služieb, ale aj registra čakateľov
 • Zmodernizujeme a opravíme existujúce sociálne zariadenia a ich vybavenie tak, aby ich stav umožnil dostatočne dôstojný pobyt pre klientov, ale aj prácu zamestnancov
 • Podporíme vznik menších zariadení rodinného typu
 • Doplníme možnosti pre vyššiu mieru kultúrneho a spoločenského vyžitia klientov
 • Vytvoríme podmienky pre lepšie materiálne a finančné ohodnotenie zamestnancov

DOSTUPNÁ A DÔSTOJNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Úroveň spoločnosti sa pozná podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých, ktorí pomoc podporujú. Banskobystrický kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 29 domovov sociálnych služieb s rôznou veľkosťou aj mierou kvality poskytovaných služieb. Z rozhovorov s ich klientmi, zamestnancami, aj občanmi vyplynulo, že budú potrebné viaceré zmeny v ich fungovaní:

 • Zavedieme vyššiu mieru transparentnosti v obstarávaní tovarov a služieb, ale aj registra čakateľov
 • Zmodernizujeme a opravíme existujúce sociálne zariadenia a ich vybavenie tak, aby ich stav umožnil dostatočne dôstojný pobyt pre klientov, ale aj prácu zamestnancov
 • Podporíme vznik menších zariadení rodinného typu
 • Doplníme možnosti pre vyššiu mieru kultúrneho a spoločenského vyžitia klientov
 • Vytvoríme podmienky pre lepšie materiálne a finančné ohodnotenie zamestnancov

KRÁSA NÁŠHO KRAJA, CESTA K PROSPERITE

Banskobystrický kraj je neobyčajný svojou rôznorodosťou na relatívne malom území. Nájdeme tu roviny, vinice, termálne pramene, vysokohorské prostredie, rôzne zvyky, jazyky, nárečia. Skrátka ideálne miesto na spoznávanie a dovolenku. Tento potenciál bohužiaľ zďaleka nevyužívame tak, aby priniesol stovky nových pracovných miest, investície a najmä zdroje nevyhnutné na ďalší rozvoj kraja. Miesto toho sa na veľtrhoch cestovného ruchu rozdávajú propagačné materiály strany, obvinenej z propagácie fašizmu, rasizmu a extrémizmu. Nikdy nie je neskoro začať, a preto ak by som s mojim tímom prevzal zodpovednosť za chod nášho kraja, tak pripravíme nasledovné zmeny:

 • Vytvoríme centrálny koordinačný bod, Krajskú organizáciu cestovného ruchu
 • Podporíme vznik a rozvoj oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré budú o. i. pripravovať turistom pobyty na kľúč
 • Vypracujeme tzv. ucelené tematické súbory aktivít cestovného ruchu (napr. kúpele, jaskyne, história, technické pamiatky, gastronómia, vinárstvo a pod.) a cielene nimi oslovíme turistov a športovcov
 • Zavedieme novú koncepciu celosvetovej propagácie prírodného bohatstva a turizmu v kraji, založenú na koordinácii s touroperátormi, existujúcimi a budúcimi mikroregiónmi, ale aj mestami a obcami v kraji, ale aj v susednom zahraničí (najmä Budapešť a Krakov)

KRÁSA NÁŠHO KRAJA, CESTA K PROSPERITE

Banskobystrický kraj je neobyčajný svojou rôznorodosťou na relatívne malom území. Nájdeme tu roviny, vinice, termálne pramene, vysokohorské prostredie, rôzne zvyky, jazyky, nárečia. Skrátka ideálne miesto na spoznávanie a dovolenku. Tento potenciál bohužiaľ zďaleka nevyužívame tak, aby priniesol stovky nových pracovných miest, investície a najmä zdroje nevyhnutné na ďalší rozvoj kraja. Miesto toho sa na veľtrhoch cestovného ruchu rozdávajú propagačné materiály strany, obvinenej z propagácie fašizmu, rasizmu a extrémizmu. Nikdy nie je neskoro začať, a preto ak by som s mojim tímom prevzal zodpovednosť za chod nášho kraja, tak pripravíme nasledovné zmeny:

 • Vytvoríme centrálny koordinačný bod, Krajskú organizáciu cestovného ruchu
 • Podporíme vznik a rozvoj oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré budú o. i. pripravovať turistom pobyty na kľúč
 • Vypracujeme tzv. ucelené tematické súbory aktivít cestovného ruchu (napr. kúpele, jaskyne, história, technické pamiatky, gastronómia, vinárstvo a pod.) a cielene nimi oslovíme turistov a športovcov
 • Zavedieme novú koncepciu celosvetovej propagácie prírodného bohatstva a turizmu v kraji, založenú na koordinácii s touroperátormi, existujúcimi a budúcimi mikroregiónmi, ale aj mestami a obcami v kraji, ale aj v susednom zahraničí (najmä Budapešť a Krakov)

KRAJ BEZ TAJNOSTÍ, OTVORENÝ OBČANOM

Mnoho občanov nášho kraja vie len málo o tom, čo župa robí, čo nerobí a čo by robiť mala. Ako župan chcem preto prácu župy podrobiť drobnohľadu verejnosti prostredníctvom otvorenej komunikácie a transparentného riadenia. Hospodárenie kraja podriadim verejnej kontrole tak, aby peniaze občanov nekončili vo vreckách spriatelených firiem cez predražené a nepotrebné zákazky.

 • Zabezpečíme, aby zasadnutia zastupiteľstva boli vždy prístupné verejnosti v adekvátnych priestoroch, v adekvátnom čase a v pravidelných intervaloch
 • Ako župan sa budem pravidelne verejne zodpovedať občanom na verejných stretnutiach. Pred kritikou sa nebudeme skrývať, ale na ňu reagovať
 • Kraj pod mojim vedením bude mať prehľadný a zrozumiteľný transparentný účet
 • Zavediem portál na nahlasovanie podnetov od občanov, ktoré budú slúžiť, ako verejný odpis činnosti župy v ich riešení
 • Každoročne vystavíme prehľadný a verejnosti zrozumiteľný účet za činnosť župy, aby občania vedeli, na čo boli použité ich peniaze
 • Každý veľký projekt župy bude povinne obsahovať verejnú konzultáciu zámeru s občanmi a verejné pripomienkovanie

KRAJ BEZ TAJNOSTÍ, OTVORENÝ OBČANOM

Mnoho občanov nášho kraja vie len málo o tom, čo župa robí, čo nerobí a čo by robiť mala. Ako župan chcem preto prácu župy podrobiť drobnohľadu verejnosti prostredníctvom otvorenej komunikácie a transparentného riadenia. Hospodárenie kraja podriadim verejnej kontrole tak, aby peniaze občanov nekončili vo vreckách spriatelených firiem cez predražené a nepotrebné zákazky.

 • Zabezpečíme, aby zasadnutia zastupiteľstva boli vždy prístupné verejnosti v adekvátnych priestoroch, v adekvátnom čase a v pravidelných intervaloch
 • Ako župan sa budem pravidelne verejne zodpovedať občanom na verejných stretnutiach. Pred kritikou sa nebudeme skrývať, ale na ňu reagovať
 • Kraj pod mojim vedením bude mať prehľadný a zrozumiteľný transparentný účet
 • Zavediem portál na nahlasovanie podnetov od občanov, ktoré budú slúžiť, ako verejný odpis činnosti župy v ich riešení
 • Každoročne vystavíme prehľadný a verejnosti zrozumiteľný účet za činnosť župy, aby občania vedeli, na čo boli použité ich peniaze
 • Každý veľký projekt župy bude povinne obsahovať verejnú konzultáciu zámeru s občanmi a verejné pripomienkovanie

PROSTRIEDKY KRAJA SÚ NAŠE PENIAZE

Župa spravuje cesty, budovy škôl, sociálne a kultúrne zariadenia a inštitúcie. Efektívnosť využitia vynaložených prostriedkov je ale neraz otázna. Peniaze občanov, ktorí svojimi daňami zabezpečujú chod kraja, si však zaslúžia podstatné zvýšenie hospodárnosti bez dosahu na užitočnosť vynaložených prostriedkov.

 • Keďže sa občania všetkých regiónov kraja spolupodieľajú na jeho financovaní rovnako, budem i ja podporovať rovnomerný regionálny rozvoj, zameraný na danosti, možnosti a potreby jednotlivých regiónov
 • Budem pokračovať v znižovaní dlhu kraja, nie však na úkor devastácie župného majetku a zariadení alebo na úkor znižovania kvality služieb poskytovaných obyvateľom a návštevníkom kraja
 • Každá investícia bude povinne podrobená analýze hodnoty za peniaze, aby bolo zaručené, že osoh z investovaných peňazí bude najlepší možný pre občanov a že sa nebudú míňať peniaze na zbytočnosti
 • Zavediem nulovú toleranciu pri prijímaní ľudí spojených s korupčnými kauzami. To, že úradník konal “v súlade so zákonom”, nestačí. Pre nás je dôležitá aj hospodárnosť a morálnosť rozhodnutí
 • Obstarávať budeme tak, aby nikdy nevznikli podozrenia, že zákazku dostali spriaznené firmy.  Každý uchádzač o zákazku musí mať rovnaké práva a nie len na papieri. Máme na pamäti, že každé ušetrené euro môžeme investovať do rozvoja kraja
 • Podporím zavedenie väčšej spoluúčasti obyvateľov na rozhodovaní v župe. Zavediem tzv. participatívny rozpočet, vďaka ktorému budú môcť obyvatelia kraja rozhodnúť o použití časti prostriedkov

PROSTRIEDKY KRAJA SÚ NAŠE PENIAZE

Župa spravuje cesty, budovy škôl, sociálne a kultúrne zariadenia a inštitúcie. Efektívnosť využitia vynaložených prostriedkov je ale neraz otázna. Peniaze občanov, ktorí svojimi daňami zabezpečujú chod kraja, si však zaslúžia podstatné zvýšenie hospodárnosti bez dosahu na užitočnosť vynaložených prostriedkov.

 • Keďže sa občania všetkých regiónov kraja spolupodieľajú na jeho financovaní rovnako, budem i ja podporovať rovnomerný regionálny rozvoj, zameraný na danosti, možnosti a potreby jednotlivých regiónov
 • Budem pokračovať v znižovaní dlhu kraja, nie však na úkor devastácie župného majetku a zariadení alebo na úkor znižovania kvality služieb poskytovaných obyvateľom a návštevníkom kraja
 • Každá investícia bude povinne podrobená analýze hodnoty za peniaze, aby bolo zaručené, že osoh z investovaných peňazí bude najlepší možný pre občanov a že sa nebudú míňať peniaze na zbytočnosti
 • Zavediem nulovú toleranciu pri prijímaní ľudí spojených s korupčnými kauzami. To, že úradník konal “v súlade so zákonom”, nestačí. Pre nás je dôležitá aj hospodárnosť a morálnosť rozhodnutí
 • Obstarávať budeme tak, aby nikdy nevznikli podozrenia, že zákazku dostali spriaznené firmy.  Každý uchádzač o zákazku musí mať rovnaké práva a nie len na papieri. Máme na pamäti, že každé ušetrené euro môžeme investovať do rozvoja kraja
 • Podporím zavedenie väčšej spoluúčasti obyvateľov na rozhodovaní v župe. Zavediem tzv. participatívny rozpočet, vďaka ktorému budú môcť obyvatelia kraja rozhodnúť o použití časti prostriedkov

RIADENIE KRAJA SA MUSÍ PREBUDOVAŤ OD ZÁKLADOV

Riadenie úradu nášho kraja sa stalo učebnicovým príkladom rodinkárstva a straníckeho protekcionizmu, aký naša krajina doposiaľ nezažila. Adekvátne tomu sa javí aj kvalita služieb úradu a atmosféra v ňom, kde privilegovaní môžu všetko a rádoví zamestnanci pracujú v strachu a strese. Toto sa musí okamžite skončiť.

 • Vnesiem do riadenia župy manažérske metódy
 • Zavediem jasné stanovenie osobných cieľov každému zamestnancovi a časť jeho platu bude variabilná na základe podávaných výsledkov
 • Každý zamestnanec, ktorý bude konať nehospodárne, bude musieť počítať s tým, že voči nemu bude vyvodená nielen pracovno-právna, ale aj priama hmotná zodpovednosť
 • Kvartálne rozpracované ciele budem pravidelne vyhodnocovať pred župným zastupiteľstvom a verejnosťou
 • Výber zamestnancov na riadiace pozície bude prebiehať na verejnom výberovom konaní, pričom profil všetkých uchádzačov bude verejný. Každý uchádzač o zamestnanie na župe bude musieť dokázať, že jeho skúsenosti a kvalifikácia sú dostatočné pre danú pozíciu

 • Máme na pamäti, že zamestnanci župy slúžia občanom, nie naopak. Zrušíme staromódne metódy práce ako neochotu, nevrlosť, nekomunikatívnosť a zbytočné papierovačky
 • Zasadím sa za to, aby žiadosti o rôzne druhy sociálnych služieb mohli občania podávať formou elektronických formulárov
 • Elektronizácia služieb na internetovej stránke župy je nedostatočná, preto sa zasadím za jej rozšírenie a sfunkčnenie

RIADENIE KRAJA SA MUSÍ PREBUDOVAŤ OD ZÁKLADOV

Riadenie úradu nášho kraja sa stalo učebnicovým príkladom rodinkárstva a straníckeho protekcionizmu, aký naša krajina doposiaľ nezažila. Adekvátne tomu sa javí aj kvalita služieb úradu a atmosféra v ňom, kde privilegovaní môžu všetko a rádoví zamestnanci pracujú v strachu a strese. Toto sa musí okamžite skončiť.

 • Vnesiem do riadenia župy manažérske metódy
 • Zavediem jasné stanovenie osobných cieľov každému zamestnancovi a časť jeho platu bude variabilná na základe podávaných výsledkov
 • Každý zamestnanec, ktorý bude konať nehospodárne, bude musieť počítať s tým, že voči nemu bude vyvodená nielen pracovno-právna, ale aj priama hmotná zodpovednosť
 • Kvartálne rozpracované ciele budem pravidelne vyhodnocovať pred župným zastupiteľstvom a verejnosťou
 • Výber zamestnancov na riadiace pozície bude prebiehať na verejnom výberovom konaní, pričom profil všetkých uchádzačov bude verejný. Každý uchádzač o zamestnanie na župe bude musieť dokázať, že jeho skúsenosti a kvalifikácia sú dostatočné pre danú pozíciu

 • Máme na pamäti, že zamestnanci župy slúžia občanom, nie naopak. Zrušíme staromódne metódy práce ako neochotu, nevrlosť, nekomunikatívnosť a zbytočné papierovačky
 • Zasadím sa za to, aby žiadosti o rôzne druhy sociálnych služieb mohli občania podávať formou elektronických formulárov
 • Elektronizácia služieb na internetovej stránke župy je nedostatočná, preto sa zasadím za jej rozšírenie a sfunkčnenie
Táto webová stránka používa na účely poskytovania služieb súbory cookie. Používaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Viac informácii. ROZUMIEM