MARTIN KLUS – poslanec NR SR a MsZ Banská Bystrica, tímlíder politickej strany Sloboda a solidarita pre zahraničnú politiku a politický systém, aktivista, dobrovoľník, politik a iniciátor projektu @spolusmeeu

STÁŽ STÁŽE STÁŽOVÝ PROGRAM STÁŽÍ

STÁŽ STÁŽOVÝ PROGRAM STÁŽÍ

STÁŽ STÁŽOVÝ PROGRAM STÁŽÍ

STÁŽOVÝ PROGRAM

Dĺžka trvania stáže je 2 týždne v poslaneckej kancelárii NR SR v Bratislave a za istých okolností aj v poslaneckej kancelárii v Banskej Bystrici. Stáž štandardne prebieha v pracovných dňoch od 9.15 hod. do 15.30 hod. V závislosti od aktuálnej situácie vo výboroch či pléne NR SR je možné tento čas operatívne upraviť, pričom sa vyžaduje maximálna možná miera flexibility podľa pokynov poslanca a jeho asistentov.

Všetky stáže v poslaneckej kancelárii poslanca NR SR Martina Klusa sú neplatené. Stážistky a stážisti sú zodpovední zabezpečiť si ubytovanie, ale aj dopravu a stravu počas trvania stáže vo vlastnej réžii. Poslanecká kancelária dá však rada v tejto veci odporúčania.

STÁŽIST(K)A:

 • Sa bude podieľať na každodennom chode poslaneckej kancelárie v Bratislave,

 • bude spolupracovať s asistentmi kancelárie na príprave pracovných podkladov, analýz, interpelácii a otázok na členov vlády,

 • bude vykonávať delegované úlohy podľa aktuálnej potreby,

 • sa pokúsi o vlastný vstup do legislatívneho procesu NR SR vytypovaním legislatívnej agendy, ktorú je potrebné novelizovať,

 • natočí vlastný krátky videoblog o svojej skúsenosti,

 • nebude variť kávu, ak, tak pre seba. :)


STÁŽOVÝ PROGRAM

Dĺžka trvania stáže je 2 týždne v poslaneckej kancelárii NR SR v Bratislave a za istých okolností aj v poslaneckej kancelárii v Banskej Bystrici. Stáž štandardne prebieha v pracovných dňoch od 9.15 hod. do 15.30 hod. V závislosti od aktuálnej situácie vo výboroch či pléne NR SR je možné tento čas operatívne upraviť, pričom sa vyžaduje maximálna možná miera flexibility podľa pokynov poslanca a jeho asistentov.

Všetky stáže v poslaneckej kancelárii poslanca NR SR Martina Klusa sú neplatené. Stážistky a stážisti sú zodpovední zabezpečiť si ubytovanie, ale aj dopravu a stravu počas trvania stáže vo vlastnej réžii. Poslanecká kancelária dá však rada v tejto veci odporúčania.

STÁŽIST(K)A:

 • Sa bude podieľať na každodennom chode poslaneckej kancelárie v Bratislave,

 • bude spolupracovať s asistentmi kancelárie na príprave pracovných podkladov, analýz, interpelácii a otázok na členov vlády,

 • bude vykonávať delegované úlohy podľa aktuálnej potreby,

 • sa pokúsi o vlastný vstup do legislatívneho procesu NR SR vytypovaním legislatívnej agendy, ktorú je potrebné novelizovať,

 • natočí vlastný krátky videoblog o svojej skúsenosti,

 • nebude variť kávu, ak, tak pre seba. :)