#TRAVELGURU

Mnohí z vás sa ma pýtate aj na sociálnych sieťach, či v SMS-kách to, ako je to s cestovaním do rôznych krajín, či treba nosiť rúško na verejnosti, či je potrebné sa pred cestou do zahraničia niekde registrovať alebo či sa požaduje na vstup do tej, ktorej krajiny negatívny test na COVID-19. Dovolil som si teda tu, na svojej webovej stránke zosumarizovať všetky doposiaľ mnou publikované cestovné odporúčania. Verím, že tu nájdete odpovede, ktoré hľadáte.

Výnimky z povinnej izolácie pri príchode z ČR

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré v Českej republike pracujú v oblasti zdravotníctva a opatrovateľstva
 • osoby, ktoré sú vedecko-výskumní pracovníci
 • pedagogickí zamestnanci
 • sezónni pracovníci v poľnohospodárstve alebo potravinárstve.
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré sa v Českej republike uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole alebo ich navštevujú. (musia ukázať napríklad potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy). Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie. Táto výnimka platí aj pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike, ktorí smerujú na Slovensko z toho istého dôvodu.
 • žiaci alebo študenti základnej, strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) mladších ako 26 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa zúčastňujú na tréningoch ako riadni členovia športového klubu v Českej republike. (treba potvrdenie o členstve v klube)
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré obhospodarujú pozemky na území Českej republiky do vzdialenosti 10 kilometrov od štátnej hranice SR a naopak. Tieto osoby musia byť schopné sa preukázať hodnoverným dokladom.
 • osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii, ktoré v rámci toho vstupujú na územie SR z Českej republiky alebo sa na územie SR vracajú z ČR. Rovnako musia predložiť nejaké potvrdenie.
 • pendleri a Slováci žijúci či pracujúci do 30 kilometrov od hraníc
 • pracovníci v dopravných službách (vodiči, piloti, rušňovodiči a podobne)
 • zamestnanci pohrebných služieb
 • ľudia prichádzajúci na Slovensko za akútnou a neodkladnou liečbou
 • zamestnanci pracujúci v energetike a priemysle
 • rodič, ktorý má striedavú starostlivosť o dieťa.
 • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní
 • štátni zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme, osoby s diplomatickými výsadami, poslanci Európskeho parlamentu a ich rodiny, osoby vyslané na zastupiteľský úrad SR v zahraničí a pod.

Celý zoznam výnimiek s podrobnejším popisom nájdete v najnovšom opatrení, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR.

ÁNO, ČESKO AJ RAKÚSKO SÚ PROBLÉM ⚠️ ...zhodli sme sa na tom už na štvrtkovom konzíliu a mnohí sa ma pýtate, čo bude...

Posted by Martin Klus on Saturday, September 5, 2020

POZOR ⚠️ ANI SLOVENSKO UŽ NIE JE PRE VŠETKÝCH BEZPEČNÁ KRAJINA. 😥 Cyprus a niektoré ďalšie štáty EÚ nás už totiž...

Posted by Martin Klus on Wednesday, September 2, 2020

AKTUALIZOVANÉ ⚠️ VRACIATE SA NA SLOVENSKO CEZ RAKÚSKO 🇦🇹 ALEBO TADIAĽ POTREBUJETE PREJSŤ ❓ NOVÁ POVINNOSŤ VYPLNIŤ...

Posted by Martin Klus on Tuesday, August 25, 2020

⚠️ KONZÍLIUM EPIDEMIOLÓGOV ROZHODLO! TAKTO SA MENÍ „CESTOVATEĽSKÝ SEMAFOR“ 🚦 A TOTO SÚ OD 1. 9. 2020 RIZIKOVÉ 🔴...

Posted by Martin Klus on Thursday, August 27, 2020

ČO TAK VYMENIŤ MORE ZA KRAJINU 🌋 OHŇA A ĽADU 🏔️ MEDZI TZV. BEZPEČNÉ KRAJINY Z NÁŠHO 🚦 „ZELENÉHO“ ZOZNAMU PATRÍ AJ ISLAND...

Posted by Martin Klus on Tuesday, July 28, 2020

DNES VYDÁVA NAŠE MINISTESTVO NOVÉ CESTOVNÉ ODPRÚČANIE, KTORÉ NAJLEPŠIE VYSTIHUJE AKTUÁLNY CESTOVATEĽSKÝ SEMAFÓR 🚦...

Posted by Martin Klus on Monday, August 17, 2020

MAĎARSKO 🇭🇺 OD ZAJTRA ZATVÁRA SVOJE HRANICE ⚠️ AK SA VÁS TO AKOKOĽVEK TÝKA, TOTO SÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO...

Posted by Martin Klus on Monday, August 31, 2020

DAJTE POZOR AK PRILIETATE ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA ČI Z NÓRSKA DO BUDAPEŠTI ❗️✈️ PRILETIEŤ MUSÍTE S 2 NEGATÍVNYMI TESTAMI...

Posted by Martin Klus on Tuesday, August 18, 2020

RADA 🇪🇺 OPÄŤ AKTUALIZOVALA ODPORÚČANÝ ZOZNAM TZV. BEZPEČNÝCH TRETÍCH KRAJÍN. KOHO SI VYBERIE SLOVENSKO❓TU JE PÁR MOJICH...

Posted by Martin Klus on Friday, July 31, 2020

MÁM DOBRÉ SPRÁVY 👍🏻 VYJASNILI SME SI PODMIENKY NA VSTUP DO MAĎARSKA ZO “ŽLTÝCH” KRAJÍN☝🏻 SLOVÁCI OFICIÁLNE NEMUSIA PO...

Posted by Martin Klus on Wednesday, August 19, 2020

BLÍŽI SA 1. SEPTEMBER 🗓️, ČAS DAŤ HLAVY DOKOPY. TOTO SÚ HLAVNÉ TÉMY, KTORÉ CHCEME OTVORIŤ NA ÚSTREDNOM KRÍZOVOM ŠTÁBE...

Posted by Martin Klus on Tuesday, August 25, 2020

MNOHÍ SA MA PÝTATE, AKO JE TO S CESTOVANÍM DO ŠPANIELSKA❓TU JE ODPOVEĎ: PANIKA NIE JE NAMIESTE, ALE TREBA SA MAŤ NA...

Posted by Martin Klus on Wednesday, July 29, 2020