#TRAVELGURU

Mnohí z vás sa ma pýtate aj na sociálnych sieťach, či v SMS-kách to, ako je to s cestovaním do rôznych krajín, či treba nosiť rúško na verejnosti, či je potrebné sa pred cestou do zahraničia niekde registrovať alebo či sa požaduje na vstup do tej, ktorej krajiny negatívny test na COVID-19. Dovolil som si teda tu, na svojej webovej stránke zosumarizovať všetky doposiaľ mnou publikované cestovné odporúčania. Verím, že tu nájdete odpovede, ktoré hľadáte.

martin-klus-ua-cz-zmeny-na-hraniciach

V prípade Rakúska sme ešte minulý týždeň, teda v predstihu a včas upozornili našich občanov na dočasné sprísnenie kontrol (zo strany Rakúska) na slovensko-rakúskych hraničných priechodoch, a to s platnosťou od soboty 9. januára 2021. Prekračovať hranicu je možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. 

Rakúsko tento týždeň rozhodlo o dočasnom uzatvorení menších priechodov na hraniciach medzi Slovenskom a Rakúskom. Od štvrtka, 14. januára 2021, budú uzatvorené tieto priechody:

·       Záhorská Ves – Angern (kompa)

·       Devínska Nová Ves – Schloss Hof – cyklomost

·       Devín – Hainburg (riečna doprava).

 

Zároveň bude od piatka, 15. januára 2020, pri vstupe do Rakúska povinná online registrácia:

 • Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí osoba predložiť pri kontrole.
 • Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu a dátum odchodu, ako aj krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje.
 • Ak sa adresa, kde jednotlivec podstúpi 10-dňovú karanténu odlišuje od jeho zvyčajného miesta pobytu, je potrebné to tiež nahlásiť. Izoláciu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr v piaty deň po príchode do krajiny.
 • Po online registrácii sa vygeneruje na stiahnutie PDF-dokument s QR-kódom a vyplnenými údajmi, ktorý ľuďom príde aj na uvedenú e-mailovú adresu.
 • Potrebné je ho predložiť vytlačený alebo v digitálnej forme. Osoby, ktoré nedisponujú príslušnými elektronickými možnosťami, si toto tlačivo môžu i vytlačiť a následne ho vyplniť. V prípade núdze bude formulár dostupný i na hraniciach
 • Aby sa však predišlo dlhým čakacím dobám, odporúča sa ľuďom online registrácia.
 • Cieľom elektronickej registrácie je umožniť orgánom lepšie kontrolovať karanténu a zjednodušiť trasovanie kontaktov nakazených. Dáta sa budú uchovávať 28 dní od dátumu príchodu do krajiny a po uplynutí tejto doby budú zo systému vymazané. 

Aj v tomto prípade však platia výnimky. Vzťahujú sa na pravidelných pendlerov, osoby, ktoré cez Rakúsko len prechádzajú či tých, čo cestujú z nevyhnutných a neodkladných rodinných dôvodov, akými sú napríklad pohreby.

V skratke možno doterajšie platné podmienky vstupu do Rakúska zhrnúť tak, že naďalej platí povinnosť desaťdňovej domácej karantény pri príchode do Rakúska, no existujú z nej výnimky. Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe na základe preukázania sa negatívnym testom na COVID-19 (PCR-testom alebo antigénnym testom). Čo sa týka výnimiek (pre opatrovateľky a pod.), tie sú presne a v plnom rozsahu popísané na tomto odkaze na našom webe: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#rakusko.

My už prijímame pri návrate z Českej republiky na Slovensko aj negatívne antigénové testy na COVID-19, ktorými sa dá vyhnúť povinnej izolácii, keďže Česko je stále riziková „červená“ krajina. Recipročne to však zatiaľ zo strany Českej republiky schválené nebolo.

To znamená, že:

Občania SR majú povinnosť pred vstupom do Českej republiky vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, alebo podstúpiť domácu karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje niektorá z výnimiek.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to: cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov), nevyhnutné cesty za rodinou či cesty k lekárovi

Platia aj výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu, a to pre: pobyt v červenej krajine (Slovensko) kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch, cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín, cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín, tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Výnimka pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je obmedzená na tieto cesty: výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty,  obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie, zdravotná starostlivosť,  neodkladné úradné záležitosti, pohreby

Podrobnejšie informácie nájdete aj na webovej stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko

Čo sa týka podmienok vstupu do Maďarska, tie sú naďalej takpovediac „najprísnejšie“ spomedzi okolitých EÚ krajín.

od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom. Nariadením maďarskej vlády z 25. novembra 2020 sa zas predlžujú dočasné kontroly hraníc do 31. januára 2021.

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci, ale iba s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní. Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu. Čo sa týka výnimiek, nie je ich veľa. Máme ich podrobne zverejnené a popísané na našej webovej stránke, kde občania nájdu aj informácie týkajúce sa pendlerov , podrobnosti o tranzite či informácie o možnostich, kedy sa dá požiadať o výnimku na vstup do Maďarska.

Čo sa týka pendlerov, informácie sa dajú zhrnúť aj takto:

 • Voľný cezhraničný pohyb (pendleri) sa týka občanov susedných štátov a občania Maďarska, ktorí žijú na území susedných štátov, môžu na územie Maďarska vstúpiť nanajvýš na dobu 24 hodín do vzdialenosti 30 km od štátnej hranice.
 • Uvedené pásmo nemôžu opustiť. Osoby, ktoré sa vracajú na územie Maďarska môžu vstúpiť na územie Maďarska bez obmedzení, ak ich pobyt v zahraničí neprekročil 24 hodín a zdržiavali sa nanajvýš 30 km od štátnej hranice.
 • Podmienkou na návrat domov na územie Maďarska je však hodnoverné preukázanie pobytu – t.j. Lakcím karta (pobytová karta).

Po príchode z rizikovej krajiny sa veková hranica detí pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zvyšuje zo 7 na 10 rokov. Testovanie detí do 10 rokov naďalej môže v odôvodnených prípadoch nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár.

Osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska, sa okrem PCR testu môžu preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území ČR alebo Rakúska nie starším ako 72 hodín s tým, že pdf vzory uvedených dokladov sa nachádzajú v prílohe č. 5 vyhlášky  (pdf; 317.66 KB).

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na naletisko.mzv.sk. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Aktuálne, keďže je Česká republika na slovenskom zozname ako tzv. riziková „červená“ krajina spomedzi štátov EÚ, osoby prichádzajúce na územie SR z Českej republiky musia mať so sebou negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín). Podrobnejšie sa o tom dočítate na tomto odkaze: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/podmienky-navratu-do-sr-v-case-zakazu-vychadzania.

Ak negatívny test osoba prichádzajúca z ČR na Slovensko nemá, je povinná nastúpiť do domácej izolácie a najskôr v 5. deň sa podrobiť PCR testu. Druhou možnosťou je zotrvať v karanténe po celý čas, teda plných 10 dní, a ak na konci nemá daná osoba žiadne príznaky, karanténa sa pre ňu končí. Okrem toho platí povinnosť najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky zaregistrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR už viac neplatí limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu. Po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať. Znamená to, že pendleri už môžu s potvrdením dochádzať do práce napríklad aj do Brna či Prahy.

To je dôsledkom toho, že sa rušia niektoré výnimky, ktoré doposiaľ boli viazané na konkrétnu pracovnú činnosť, takže týmto vychádzame v ústrety tomu aby sme nediskriminovali na základe profesie. A snažíme sa tým aj harmonizovať náš prístup  v rámci celej EÚ. Zároveň ale treba dodať, že tých 30 km pre takzvaných pendlerov sa ruší len zo Slovenska, nie smerom na Slovensko.

Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch. Čo sa týka študentov žijúcich v Českej republike a študujúcich na Slovensku alebo žijúcich na Slovensku a študujúcich v ČR – títo sa musia pri prechode hraníc preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou.

Od 7. 12. 2020 sa budú pendleri, turnusoví zamestnanci ale aj študenti musieť pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať antigénovým testom nie starším ako 14 dní.

Žiaľ, žiadna zo zoznamu výnimiek, ktoré aktuálne platia, nehovorí o uplatnení špeciálnej výnimky len vďaka existujúcim rodinným väzbám. Možné by to však malo byť v špecifickom prípade neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Tieto osoby musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.

Špecifickým prípadom je aj právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa. Vtedy je potrebné preukázať sa pri vstupe právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR.

Od 7. 12. 2020 sa budú musieť študenti prichádzajúci na Slovensko vedieť preukázať negatívnym AG testom nie starším ako 14 dní.

Študenti majú v Českej republike výnimku a nemusia ísť do karantény ani sa preukázať negatívnym PCR testom. Píše sa to na strane 2 v dokumente na tomto odkaze: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf. V tejto súvislosti by sme vám chceli ešte odporučiť našu webovú stránku MZVEZ SR, kde sa nachádzajú podrobné informácie (nielen) o cestách z/do ČR,  ale aj o tranzite a ďalších podmienkach, a to aj spolu s prehľadnými linkami na české zdroje, kde sú potrebné informácie vysvetlené:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko.

Čo sa týka návratu späť do Slovenskej republiky, keďže ide o študenta, tiež pre neho platí výnimka. Podrobnosti, čo sa pod „študentom“ myslí, sa dočítate na tomto odkaze: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr. A bližšie Informácie o výnimkách sú uvedené aj v tomto dokumente platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak sa občania SR rozhodnúť počas vianočných sviatkov či Silvestra vycestovať do exotických krajín, mali by sa, bohužiaľ, pripraviť na viacero obmedzení či komplikácií. Ak by vycestovali s organizovaným zájazdom cestovnej kancelárie, ale najmä ak by sa rozhodli cestovať „na vlastnú päsť“. Podľa aktuálneho cestovného odporúčania, ktoré vydalo MZVEZ SR koncom novembra (vyhláška ÚVZ SR vstúpila do platnosti 26. 11. 2020), odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia, a to z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín sveta zapríčinenej pandémiou COVID-19.

Zároveň však aj my na rezorte diplomacie registrujeme, že viaceré cestovné kancelárie pripravili na zimnú sezónu špeciálne pobyty, v rámci ktorých posielajú turistov iba do vybraných, preverených rezortov, napríklad na exotických ostrovoch, kde platia prísne protipandemické opatrenia, a jednou z podmienok, už pri ceste lietadlom, je napríklad aj preukázanie sa negatívnym testom. Toto je však plne v kompetencii cestovných kancelárií a leteckých spoločností. Za nás by sme chceli upozorniť na obmedzenia, ktoré občanov čakajú po návrate z takejto dovolenky. Až na niekoľko aktuálne „zelených“ krajín (Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Taiwan a Singapur) považujeme všetky ostatné štáty sveta za tzv. rizikové, teda „červené“. V prípade exotických krajín mimo EÚ preto platí po návrate povinnosť registrácie na stránke https://korona.gov.sk/ehranica a povinnosť domácej izolácie. Najskôr v 5. deň tejto domácej karantény treba podstúpiť PCR test.

Čo sa týka jednotlivých exotických krajín, tam sa môžu pravidlá vstupu a pohybu po krajine líšiť od prípadu k prípadu. Podrobné informácie môžu občania nájsť aj na webovej stránke rezortu diplomacie https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach, kde im stačí navoliť konkrétnu krajinu. Naši kolegovia a kolegyne zo zastupiteľských úradov po celom svete pravidelne aktualizujú zverejnené informácie. Čo sa týka podmienok návrat z rizikových krajín, podrobnosti sú zas dostupné na tejto stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia.

Okrem toho, MZVEZ SR tiež odporúča všetkým občanom, ktorí plánujú napriek možným komplikáciám vycestovať do zahraničia, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorú môžete získať pre Android alebo iOS . V prípade núdze sa môžu občania obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (02/5978 5978).

Napríklad také Maldivy sú otvorená turizmu, všetci cestujúci môžu požiadať o mesačné turistické víza po príchode bez poplatku. Vstup do krajiny je od 10. septembra 2020 podmienený preukázaním negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Turisti musia pri vstupe predložiť platnú rezerváciu v niektorom z hotelov/rezortov v krajine. Cestovanie medzi týmito mestami je obmedzené len na nutné služby. V prípade presunu z hlavného mesta Male (s výnimkou letiska) na jeden z ostrovov je nutné absolvovať po príchode 14 dennú domácu karanténu. Presuny medzi jednotlivými rezortmi a ostrovmi sú naďalej zakázané.

Vyhláška ÚVZ SR nestanovuje jazyk v ktorom má byť vystavené potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testov.

Pokiaľ  je z potvrdenia v akomkoľvek inom jazyku zrozumiteľne, že ide o RT-PCR test, kedy a kde bol test vykonaný, výsledok je negatívny, je tam dostatočne identifikovaná osoba, policajt takýto test pri kontrole akceptuje.

Malo by byť prioritným záujmom cestujúceho, aby im bol vystavené potvrdenie aj v napr. v angličtine, nemčine alebo aspoň v zrozumiteľnom písme (latinka) v prípade, že cestujú na naše územie.

Čo sa týka podmienok vstupu občanov SR do Poľskatreba mať na pamäti, že od 28. decembra 2020 do 17. januára 2021 je v Poľsku zavedená tzv. národná karanténa, v rámci ktorej bude platiť obmedzený pohyb osôb a prevádzok v krajine (ako doplnenie k aktuálne platnému režimu, platnému od 24. októbra 2020). 

 • Súčasťou opatrení počas národnej karantény je aj zavedenie 10-dňovej karantény pri vjazde do Poľska prostriedkom hromadnej dopravy (lietadlom, vlakom, autobusom, taxi).
 • Občania Poľska, občania členských krajín EÚ, EHS a Švajčiarska, ktorí prekročia poľské hranice tvoriace vonkajšiu hranicu EÚ/Schengenu (vrátane vnútorných hraníc s SR a ČR), už nebudú môcť využívať výnimku z karantény.
 • Prostriedkom hromadnej dopravy sa myslí: lietadlo, vlak, motorové vozidlo (k preprave viac ako 9 osôb, vrátane vodiča; k použitiu na medzinárodnú cestnú dopravu alebo neziskovej medzinárodnej cestnej dopravy, alebo medzinárodnej regulovanej dopravy a medzinárodnej kombinovanej dopravy; k preprave viac než 7, najviac 9 osôb v rámci medzinárodnej cestnej doprave).

V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom.

Štátnu hranicu Slovensko-Ukrajina možno prekročiť cez nasledovné hraničné priechody:

1. Vyšné Nemecké – Užhorod

Od 9. novembra 2020 naďalej  platí, že na územie Slovenskej republiky je umožnený vstup osôb, ktorý majú udelený pobyt na území SR, ale tento bude časovo obmedzený od 07.00-19.00. Povoľuje sa: nákladná  doprava funguje bez  obmedzení, osobná  doprava funguje bez obmedzení, peší cestujúci 24/7, tranzit

2. Ubľa – Malyj Bereznyj

Od 9. novembra 2020 – vybavované budú vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci okrem peších na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Peší cestujúci sú vylúčení.

3. Priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci je od 9. novembra 2020 až do odvolania zatvorený zo strany Slovenskej republiky.

 Čo sa týka podmienok vstupu na Ukrajinu, upozorňujeme občanov SR, že kabinet ministrov Ukrajiny oznámil spustenie lockdownu. Začal sa 8. januára 2021 a potrvá do polnoci 25. januára 2021.

Slovenská republika  je na ukrajinskom zozname zaradená od 25. decembra 2020 do červenej zóny, medzi krajiny s vysokou mierou nákazy. Podmienkou vstupu na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 48 hodín alebo povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je potrebné absolvovať na Ukrajine.

Domáca izolácia je monitorovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie Zostaň doma . Karanténa v štátom určených zariadeniach  sa vzťahuje iba na prichádzajúcich z krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19, ktorí sa na území týchto krajinách nachádzali 14 dní a viac. Umiestneniu do zariadenia určeného štátom nepodliehajú osoby, ktoré súhlasili so samoizoláciou pomocou elektronickej služby Zostaň doma.

Opatrenie o štátnej alebo domácej karanténe sa nevzťahuje na niekoľko výnimiek, ktoré sú uvedené a podrobnejšie popísané na našej webovej stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#ukrajina

Žiaľ, keďže pandemická situácia v EÚ sa stále nelepší, stále platí to, čo platilo už aj posledné mesiace roka 2020.

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky (SR) a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie (EÚ) a Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí a najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR musí byť osoba zaregistrovaná na webe korona.gov.sk/ehranica.

Povinnej Izolácii po príchode z iných krajín EÚ sa dá vyhnúť len príchodom s negatívnym testom

Ak sa osoba pri vstupe na územie SR preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nemusí absolvovať povinnú izoláciu ani vykonať registráciu na webe korona.gov.sk/ehranica.

Test typu RT-PCR vykonaný mimo územia SR nesmie byť starší ako 72 hodín.

Antigénový test na ochorenie COVID-19 vykonaný v Rakúsku alebo Českej republike tiež nesmie byť starší ako 72 hodín.

Ak by niekto takéto testy nemal – treba nastúpiť do domácej Izolácie. Tá sa skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. Je tu tiež možnosť nechať sa najskôr na 5. deň otestovať.

Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili inú krajinu ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, sa nariaďuje domáca izolácia. Týka sa to teda tzv. tretích mimo EÚ krajín.

Od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo.

+ ešte jedno dôležité upozornenie na Spojené kráľovstvo:

Spojené kráľovstvo zavádza od piatka 15 januára 2021 zavádza aj povinnosť preukázať sa negatívny výsledkom PCR testu na Covid-19 nie starším ako 72 h pri vstupe do krajiny. Napriek tomu budú cestujúci aj naďalej povinní preukázať sa vyplneným kontaktným formulárom a tiež podstúpiť 10-dňovú samoizoláciu. Podrobnejšie o tom píšeme aj na rezortnej stránke.

Prikladáme zjednodušenú  infografiku o postupe pri návrate do SR . Podrobné informácie nájdete vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva.

martin-klus-mzvezsr-graf1

Nateraz sa na tom nič nemení, zatiaľ neplánujeme uzatvárať žiadne hraničné prechody na vnútorných hraniciach Schengenského priestoru. Na našej strane stále platí to, že sa tam vykonávajú tzv. námatkové kontroly.

Do 5 rokov test netreba. Píše sa to aj v dokumente na tomto odkaze: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf.

Rovnako je umožnený aj „tranzit“ ČR do 12 hod. bez testu/karantény v prípade cesty z letiska či na letisko. V tejto súvislosti by som vám chcel ešte odporučiť našu webovú stránku MZVEZ SR, kde sa nachádzajú podrobné informácie (nielen) o cestách z/do ČR,  ale aj o tranzite a ďalších podmienkach, a to aj spolu s prehľadnými linkami na české zdroje, kde sú potrebné informácie vysvetlené: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko. Tieto informácie pravidelne (na dennej báze) aktualizuje tím z nášho konzulátu a veľvyslanectva v Prahe.

Je zatvorený priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci. Peší cestujúci budú môcť prekračovať hranicu len cez priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. V prípade priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj budú vybavované vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z vyhlášky ÚVZ SR alebo na základe výnimky udelenej príslušným úradom. Hraničný priechod zostáva otvorený nepretržite, no peší cestujúci sú vylúčení.

Zároveň platí, že na Slovensko môžu z Ukrajiny naďalej vstúpiť iba osoby, ktoré majú udelený pobyt na našom území. Vstúpiť bude možné od 07:00 do 19:00 hod., bez ohľadu na spôsob dopravy a len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod.

Antigénové testovanie pri vstupe osôb prichádzajúcich z Ukrajiny sa ruší.

Nie, pokiaľ sa osoba prichádzajúca z krajiny EÚ na Slovensku preukáže PCR testom, nie starším ako 72 hodín, nemusí podstúpiť antigénové testovanie. Opäť však pripomínam, že to platí len pre občanov prichádzajúcich z krajín EÚ. Občania prichádzajúci z krajín mimo EÚ, teda tzv. tretích krajín zaradených medzi tzv. rizikové (červené) krajiny, kam patrí napríklad aj Ukrajina, musia ísť do domácej karantény a nie skôr ako na 5. deň tejto samoizolácie absolvovať ešte aj PCR test na Slovensku. Zároveň musí byť takýto RT-PCR test vykoaný v zahraničí. Zjednodušene povedané, nie je možné absolvovať testovanie na Slovensku, vycestovať do zahraničia na menej ako 72 hodín a následne sa vrátiť na ten istý negatívny RT-PCR test.

Podľa aktuálneho cestovného odporúčania, ktoré koncom novembra (vyhláška ÚVZ SR vstúpila do platnosti 26. 11. 2020) vydalo pre občanov MZVEZ SR, rezort diplomacie dporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia, a to z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19. Avšak čo sa týka tzv. cestovateľského semaforu, Slovensko k 26. 11. považuje za tzv. menej rizikové „zelené“ krajiny Austráliu, Čínu, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južnú Kóreu, Nórsko, Nový Zéland, Taiwan a Singapur. V prípade týchto krajín platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate na Slovensko, teda nie je povinný nástup do domácej karantény ani PCR test.

Tento zoznam tzv. menej rizikových „zelených“ krajín sa však ešte do Silvestra môže zmeniť. Niektoré krajiny (ako naposledy Grécku) môžu zo „zeleného“ zoznamu vypadnúť a iné zas pribudnúť. Treba preto situáciu priebežne sledovať a myslieť najmä na to, že dovolenka sa raz skončí a aj s návratom domov sú spojené viaceré povinnosti v záujme ochrany verejného zdravia.

Tranzit cez červené krajiny upravuje vyhláška v §4 písm. k) – výnimka platí pre osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené v prílohe (tzv. červené krajiny), ak sú schopné preukázať

 • svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu
 • a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,

Je teda potrené preukázať, že prichádzate z Nórska a ostatnými krajinami ste prešli bez zastavenia.

martin-klus-ecdc-2-8
martin-klus-ecdc-update
martin-klus-cestovatelsky-semafor-cr-8

AKTUÁLNE ⚠️ NEMECKO 🇩🇪 ODDNES A RAKÚSKO 🇦🇹 OD ZAJTRA SPRÍSŇUJÚ PODMIENKY VSTUPU ❗️ ZMENY SA TÝKAJÚ AJ ĽUDÍ...

Posted by Martin Klus on Wednesday, January 13, 2021

„CESTOVATEĽSKÝ“ 🚦 SEMAFÓR SA MENÍ DOSLOVA Z HODINY NA HODINU 🔴 NAJNOVŠIE PRIBÚDA REGISTRAČNÁ POVINNOSŤ DO RAKÚSKA 🇦🇹 AJ...

Posted by Martin Klus on Wednesday, January 13, 2021

INÉ AKO NEVYHNUTNÉ 🚙 CESTY NAĎALEJ NEODPORÚČAME, NO AK UŽ MUSÍTE ÍSŤ K SUSEDOM 🇨🇿/🇭🇺/🇦🇹/🇵🇱/🇺🇦 DOBRE SA OBOZNÁMTE S...

Posted by Martin Klus on Tuesday, January 12, 2021

V PRVEJ TOHTOROČNEJ RUBRIKE "5 SPRÁV TÝŽDŇA OD #MrEurópa 🇪🇺" PÍŠEM O PRERADENÍ ÍRSKA 🇮🇪 A JAPONSKA 🇯🇵 MEDZI RIZIKOVÉ...

Posted by Martin Klus on Sunday, January 10, 2021

⚠️ JEDNA DOBRÁ A PÁR HORŠÍCH „CESTOVATEĽSKÝCH“ SPRÁV: RAKÚSKO 🇦🇹 OD SOBOTY ZAVÁDZA KONTROLY NA HRANICIACH ➕ DO SLOVINSKA...

Posted by Martin Klus on Friday, January 8, 2021

⚠️ TRI DÔLEŽITÉ SPRÁVY Z RUŠNÉHO PREDVIANOČNÉHO DŇA: LETY 🇸🇰 Z/DO 🇬🇧 SA OD POLNOCI OBNOVIA ➕ CESTY Z LETISKA/ NA LETISKO...

Posted by Martin Klus on Wednesday, December 23, 2020