#TRAVELGURU

Mnohí z vás sa ma pýtate aj na sociálnych sieťach, či v SMS-kách to, ako je to s cestovaním do rôznych krajín, či treba nosiť rúško na verejnosti, či je potrebné sa pred cestou do zahraničia niekde registrovať alebo či sa požaduje na vstup do tej, ktorej krajiny negatívny test na COVID-19. Dovolil som si teda tu, na svojej webovej stránke zosumarizovať všetky doposiaľ mnou publikované cestovné odporúčania. Verím, že tu nájdete odpovede, ktoré hľadáte.

martin-klus-ua-cz-zmeny-na-hraniciach

Na zozname menej rizikových krajín sa už nebude nachádzať Grécko a pribudnú naň Írsko a Singapur.

Výnimka z povinnej izolácie za predpokladu predloženia negatívneho PCR testu sa okrem krajín Európskej únie bude vzťahovať aj na ostatné krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (teda vrátane Veľkej Británie, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) a Švajčiarska.

Pri bezpríznakovom priebehu sa izolácia končí pre deti do sedem rokov ukončením povinnosti domácej izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti (doteraz to bolo do troch rokov veku).

Deti do 7 rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované (doteraz bolo do 3 rokov), testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár.

Výnimku z izolácie a testovania dostanú aj ľudia, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a sú občanmi krajiny EÚ, EHP alebo Švajčiarska a v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19, o čom musia mať potvrdenie od lekára na formulári, ktorý je pdf prílohe č. 3 vyhlášky  (pdf; 76.13 KB).

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, už nebudú musieť žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke Ministerstva zdravotníctva SR

Výnimku budú mať naďalej zamestnanci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, spresňuje sa však, že pre energetiku a priemysel súhlas vydáva ministerstvo hospodárstva, pre elektronické komunikácie ministerstvo dopravy

Výnimku majú aj hráči športových tímov a členovia realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže (TIPOS extraliga, Ice Hockey League alebo MOL Liga), musia však mať o tom potvrdenie

pdf Celá vyhláška aj so vzormi tlačív  (pdf; 212.70 KB)

Aktuálne, keďže je Česká republika na slovenskom zozname ako tzv. riziková „červená“ krajina spomedzi štátov EÚ, osoby prichádzajúce na územie SR z Českej republiky musia mať so sebou negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín). Podrobnejšie sa o tom dočítate na tomto odkaze: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/podmienky-navratu-do-sr-v-case-zakazu-vychadzania.

Ak negatívny test osoba prichádzajúca z ČR na Slovensko nemá, je povinná nastúpiť do domácej izolácie a najskôr v 5. deň sa podrobiť PCR testu. Druhou možnosťou je zotrvať v karanténe po celý čas, teda plných 10 dní, a ak na konci nemá daná osoba žiadne príznaky, karanténa sa pre ňu končí. Okrem toho platí povinnosť najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky zaregistrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR už viac neplatí limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu. Po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať. Znamená to, že pendleri už môžu s potvrdením dochádzať do práce napríklad aj do Brna či Prahy.

To je dôsledkom toho, že sa rušia niektoré výnimky, ktoré doposiaľ boli viazané na konkrétnu pracovnú činnosť, takže týmto vychádzame v ústrety tomu aby sme nediskriminovali na základe profesie. A snažíme sa tým aj harmonizovať náš prístup  v rámci celej EÚ. Zároveň ale treba dodať, že tých 30 km pre takzvaných pendlerov sa ruší len zo Slovenska, nie smerom na Slovensko.

Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch. Čo sa týka študentov žijúcich v Českej republike a študujúcich na Slovensku alebo žijúcich na Slovensku a študujúcich v ČR – títo sa musia pri prechode hraníc preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou.

Od 7. 12. 2020 sa budú pendleri, turnusoví zamestnanci ale aj študenti musieť pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať antigénovým testom nie starším ako 14 dní.

Žiaľ, žiadna zo zoznamu výnimiek, ktoré aktuálne platia, nehovorí o uplatnení špeciálnej výnimky len vďaka existujúcim rodinným väzbám. Možné by to však malo byť v špecifickom prípade neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území SR, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať. Tieto osoby musia byť schopné preukázať sa pri vstupe na územie SR potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku.

Špecifickým prípadom je aj právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa. Vtedy je potrebné preukázať sa pri vstupe právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie SR.

Od 7. 12. 2020 sa budú musieť študenti prichádzajúci na Slovensko vedieť preukázať negatívnym AG testom nie starším ako 14 dní.

Študenti majú v Českej republike výnimku a nemusia ísť do karantény ani sa preukázať negatívnym PCR testom. Píše sa to na strane 2 v dokumente na tomto odkaze: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf. V tejto súvislosti by sme vám chceli ešte odporučiť našu webovú stránku MZVEZ SR, kde sa nachádzajú podrobné informácie (nielen) o cestách z/do ČR,  ale aj o tranzite a ďalších podmienkach, a to aj spolu s prehľadnými linkami na české zdroje, kde sú potrebné informácie vysvetlené:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko.

Čo sa týka návratu späť do Slovenskej republiky, keďže ide o študenta, tiež pre neho platí výnimka. Podrobnosti, čo sa pod „študentom“ myslí, sa dočítate na tomto odkaze: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr. A bližšie Informácie o výnimkách sú uvedené aj v tomto dokumente platnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak sa občania SR rozhodnúť počas vianočných sviatkov či Silvestra vycestovať do exotických krajín, mali by sa, bohužiaľ, pripraviť na viacero obmedzení či komplikácií. Ak by vycestovali s organizovaným zájazdom cestovnej kancelárie, ale najmä ak by sa rozhodli cestovať „na vlastnú päsť“. Podľa aktuálneho cestovného odporúčania, ktoré vydalo MZVEZ SR koncom novembra (vyhláška ÚVZ SR vstúpila do platnosti 26. 11. 2020), odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia, a to z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín sveta zapríčinenej pandémiou COVID-19.

Zároveň však aj my na rezorte diplomacie registrujeme, že viaceré cestovné kancelárie pripravili na zimnú sezónu špeciálne pobyty, v rámci ktorých posielajú turistov iba do vybraných, preverených rezortov, napríklad na exotických ostrovoch, kde platia prísne protipandemické opatrenia, a jednou z podmienok, už pri ceste lietadlom, je napríklad aj preukázanie sa negatívnym testom. Toto je však plne v kompetencii cestovných kancelárií a leteckých spoločností. Za nás by sme chceli upozorniť na obmedzenia, ktoré občanov čakajú po návrate z takejto dovolenky. Až na niekoľko aktuálne „zelených“ krajín (Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Taiwan a Singapur) považujeme všetky ostatné štáty sveta za tzv. rizikové, teda „červené“. V prípade exotických krajín mimo EÚ preto platí po návrate povinnosť registrácie na stránke https://korona.gov.sk/ehranica a povinnosť domácej izolácie. Najskôr v 5. deň tejto domácej karantény treba podstúpiť PCR test.

Čo sa týka jednotlivých exotických krajín, tam sa môžu pravidlá vstupu a pohybu po krajine líšiť od prípadu k prípadu. Podrobné informácie môžu občania nájsť aj na webovej stránke rezortu diplomacie https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach, kde im stačí navoliť konkrétnu krajinu. Naši kolegovia a kolegyne zo zastupiteľských úradov po celom svete pravidelne aktualizujú zverejnené informácie. Čo sa týka podmienok návrat z rizikových krajín, podrobnosti sú zas dostupné na tejto stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/registracia.

Okrem toho, MZVEZ SR tiež odporúča všetkým občanom, ktorí plánujú napriek možným komplikáciám vycestovať do zahraničia, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka, ktorú môžete získať pre Android alebo iOS . V prípade núdze sa môžu občania obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza, alebo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (02/5978 5978).

Napríklad také Maldivy sú otvorená turizmu, všetci cestujúci môžu požiadať o mesačné turistické víza po príchode bez poplatku. Vstup do krajiny je od 10. septembra 2020 podmienený preukázaním negatívneho PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Turisti musia pri vstupe predložiť platnú rezerváciu v niektorom z hotelov/rezortov v krajine. Cestovanie medzi týmito mestami je obmedzené len na nutné služby. V prípade presunu z hlavného mesta Male (s výnimkou letiska) na jeden z ostrovov je nutné absolvovať po príchode 14 dennú domácu karanténu. Presuny medzi jednotlivými rezortmi a ostrovmi sú naďalej zakázané.

Prikladáme zjednodušenú  infografiku o postupe pri návrate do SR . Podrobné informácie nájdete vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva.

martin-klus-mzvezsr-graf1

Nateraz sa na tom nič nemení, zatiaľ neplánujeme uzatvárať žiadne hraničné prechody na vnútorných hraniciach Schengenského priestoru. Na našej strane stále platí to, že sa tam vykonávajú tzv. námatkové kontroly.

Do 5 rokov test netreba. Píše sa to aj v dokumente na tomto odkaze: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf.

Rovnako je umožnený aj „tranzit“ ČR do 12 hod. bez testu/karantény v prípade cesty z letiska či na letisko. V tejto súvislosti by som vám chcel ešte odporučiť našu webovú stránku MZVEZ SR, kde sa nachádzajú podrobné informácie (nielen) o cestách z/do ČR,  ale aj o tranzite a ďalších podmienkach, a to aj spolu s prehľadnými linkami na české zdroje, kde sú potrebné informácie vysvetlené: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko. Tieto informácie pravidelne (na dennej báze) aktualizuje tím z nášho konzulátu a veľvyslanectva v Prahe.

Je zatvorený priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci. Peší cestujúci budú môcť prekračovať hranicu len cez priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. V prípade priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj budú vybavované vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z vyhlášky ÚVZ SR alebo na základe výnimky udelenej príslušným úradom. Hraničný priechod zostáva otvorený nepretržite, no peší cestujúci sú vylúčení.

Zároveň platí, že na Slovensko môžu z Ukrajiny naďalej vstúpiť iba osoby, ktoré majú udelený pobyt na našom území. Vstúpiť bude možné od 07:00 do 19:00 hod., bez ohľadu na spôsob dopravy a len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod.

Antigénové testovanie pri vstupe osôb prichádzajúcich z Ukrajiny sa ruší.

Nie, pokiaľ sa osoba prichádzajúca z krajiny EÚ na Slovensku preukáže PCR testom, nie starším ako 72 hodín, nemusí podstúpiť antigénové testovanie. Opäť však pripomínam, že to platí len pre občanov prichádzajúcich z krajín EÚ. Občania prichádzajúci z krajín mimo EÚ, teda tzv. tretích krajín zaradených medzi tzv. rizikové (červené) krajiny, kam patrí napríklad aj Ukrajina, musia ísť do domácej karantény a nie skôr ako na 5. deň tejto samoizolácie absolvovať ešte aj PCR test na Slovensku. Zároveň musí byť takýto RT-PCR test vykoaný v zahraničí. Zjednodušene povedané, nie je možné absolvovať testovanie na Slovensku, vycestovať do zahraničia na menej ako 72 hodín a následne sa vrátiť na ten istý negatívny RT-PCR test.

Podľa aktuálneho cestovného odporúčania, ktoré koncom novembra (vyhláška ÚVZ SR vstúpila do platnosti 26. 11. 2020) vydalo pre občanov MZVEZ SR, rezort diplomacie dporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do zahraničia, a to z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie vo väčšine krajín zapríčinenej pandémiou COVID-19. Avšak čo sa týka tzv. cestovateľského semaforu, Slovensko k 26. 11. považuje za tzv. menej rizikové „zelené“ krajiny Austráliu, Čínu, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južnú Kóreu, Nórsko, Nový Zéland, Taiwan a Singapur. V prípade týchto krajín platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate na Slovensko, teda nie je povinný nástup do domácej karantény ani PCR test.

Tento zoznam tzv. menej rizikových „zelených“ krajín sa však ešte do Silvestra môže zmeniť. Niektoré krajiny (ako naposledy Grécku) môžu zo „zeleného“ zoznamu vypadnúť a iné zas pribudnúť. Treba preto situáciu priebežne sledovať a myslieť najmä na to, že dovolenka sa raz skončí a aj s návratom domov sú spojené viaceré povinnosti v záujme ochrany verejného zdravia.

Tranzit cez červené krajiny upravuje vyhláška v §4 písm. k) – výnimka platí pre osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené v prílohe (tzv. červené krajiny), ak sú schopné preukázať

  • svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu
  • a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,

Je teda potrené preukázať, že prichádzate z Nórska a ostatnými krajinami ste prešli bez zastavenia.

martin-klus-ecdc-2-8
martin-klus-ecdc-update
martin-klus-cestovatelsky-semafor-cr-8

V RUBRIKE 5 SPRÁV #MrEurópa 🇪🇺 PÍŠEM AJ O TOM, ŽE PREDŠKOLÁCI PO NÁVRATE ZO ZAHRANIČIA NEMUSIA ÍSŤ NA TEST A PROTI...

Posted by Martin Klus on Sunday, November 29, 2020

🔴 ONLINE INFO Z ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU: ÍRSKO 🇮🇪 SA STÁVA MENEJ RIZIKOVOU KRAJINOU A POCHYBNOSTI O MOŽNOSTI NÁVRATU...

Posted by Martin Klus on Monday, November 23, 2020

KTORÉ NOVÉ VÝNIMKY TROCHU „ZJEDNODUŠIA“ CESTY ZO ZAHRANIČIA 🚦 A ČO PRINIESOL ĎALŠÍ VIDEOSUMMIT LÍDROV EÚ ❓ AJ O TOM...

Posted by Martin Klus on Sunday, November 22, 2020

⚠️ KONZÍLIUM SCHVÁLILO VIACERO NAŠICH NÁVRHOV, KTORÉ UĽAHČIA OBČANOM CESTOVANIE 🚦 NEGATÍVNY TEST BUDE PLATIŤ OD ZÍSKANIA...

Posted by Martin Klus on Thursday, November 19, 2020

AKO SOM SĽÚBIL, OTVORIL SOM NA ÚSTREDNOM KRÍZOVOVOM ŠTÁBE NIEKOĽKO OTVORENÝCH OTÁZOK, DO KTORÝCH BOLO TREBA VNIESŤ VIAC...

Posted by Martin Klus on Monday, November 16, 2020

⚠️ POZOR PRICHÁDZAJÚ ZMENY NA HRANICIACH: OD PONDELKA PRECHÁDZAME NA SPOLOČNÝ 🚦 EURÓPSKY PANDEMICKÝ SEMAFOR #ECDC 🇪🇺...

Posted by Martin Klus on Friday, November 13, 2020