martin-klus-brexit-1920x1080

POBREXITOVÉ VZŤAHY S UK

Ako po novom cestovať do Spojeného kráľovstva (UK)? Potrebuje občan SR víza, pas alebo stačí občiansky preukaz? A čo sa zmenilo pre turistov a čo pre študentov? Všetko podstatné sa dočítate na špeciálnej webovej stránke MZVEZ SR, ktorú sme venovali brexitu.

Odpovede na vaše najčastejšie otázky o zmenách vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ktoré sa týkajú aj občanov SR, vám však prinášam aj tu:

Okrem obchodu s tovarom a službami, táto časť rieši aj širokú škálu ďalších oblastí: hospodárskej spolupráce, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. Dohoda stanovuje aj nový rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú aj mechanizmy na riešenie sporov.

Práva a sociálne zabezpečenie našich občanov boli prioritou. Dohoda zároveň umožní obchod bez ciel či kvót a plynulejší prechod do novej éry vzťahov, a to aj v oblasti automobilového priemyslu, ktorý je pre Slovensko veľmi dôležitý. Britské firmy nebudú zvýhodňované ani slovenskými podnikateľmi. A nezabúdajme ani na ďalší prínos dohody, a to zachovanie mieru na Írskom ostrove.

Dohoda tak predstavuje pevný základ na zachovanie dlhodobého partnerstva a spolupráce. Podarilo sa nám vyhnúť nekontrolovanému odchodu Británie, čo by znamenalo obchodovanie podľa pravidiel WHO, ktoré by bolo pre mnohé podniky finančne veľmi náročné.

Občania EÚ, EHP a občania Švajčiarska nebudú potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva víza na pobyt nepresahujúci 6 mesiacov (na účel turistiky, návštevy a podobne).

Na občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí plánujú zostať na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov a budú v Spojenom kráľovstve pracovať, študovať alebo žiť, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú ju môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza.

Pre účely vstupu na územie Spojeného kráľovstva bude potrebné predložiť platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas (odporúča sa biometrický). Platný občiansky preukaz bude ako doklad totožnosti možné použiť na vstup do Spojeného kráľovstva do 1. októbra 2021.

Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025.

Aj po 1. januári 2021 bude naďalej platiť Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa podľa novej Dohody nemení pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do Spojeného kráľovstva. Keďže o určení či sa jednalo o „potrebnú  zdravotnú starostlivosť“ rozhoduje lekár, z tohto dôvodu Ministerstvo zdravotníctva odporúča všetkým občanom, ktorí vycestujú do Británie, aby si uzatvorili aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

Telekomunikačné služby by mali byť riadené aktuálnou EÚ legislatívou. Čo sa týka roamingu – dohoda hovorí o užšej spolupráci pri férovom nastavení poplatkov za roaming, ale je  to samostatné rozhodnutie každej strany. Potešujúce je, že britskí operátori zatiaľ neplánujú spoplatňovať roaming.

Pre občanov EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 a splnia si povinnosť registrácie svojho pobytu v pobytovej schéme občanov EÚ (EU Settled Status Scheme) do 30. júna 2021, sa nič nemení. Otázka ich nadobudnutých práv je ošetrená v dohode o vystúpení, ktorá im zaručuje rovnaké práva ako počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ.

Na občanov EÚ, ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021 a ktorí plánujú v Spojenom kráľovstve zostať na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov s cieľom pracovať, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza, o ktoré sa uchádzajú.

Potreba získania pobytového povolenia v Spojenom kráľovstve sa týka aj rodinných príslušníkov z tretích krajín.

Študenti z EÚ, ktorí v Spojenom kráľovstve študovali do 31. decembra 2020, vrátane študentov zapísaných v súčasnom akademickom roku 2020/2021, môžu požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), ale iba za predpokladu, že sú fyzicky prítomní v Spojenom kráľovstve pred 1. januárom 2021.

Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť študovať do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020 (v prípade pobytu presahujúceho 6 mesiacov), vrátane tých, ktorí sú zapísaní v súčasnom akademickom roku 2020/2021 a ktorí ešte nemajú pobyt/bydlisko v Spojenom kráľovstve, musia pred príchodom požiadať o študentské vízum.

Bodový imigračný systém, informácie pre žiakov a študentov: osoba, ktorá má 16 alebo viac rokov, má právo požiadať o študentské vízum na štúdium v Spojenom kráľovstve v registrovanej inštitúcii, ktorá je sponzorom (sponsoring institution). Celý zoznam sponzorujúcich inštitúcií bude zverejnený online na webstránke britskej vlády.

Po ukončení štúdia bude mať študent oprávnenie uchádzať sa o absolventskú trasu (za predpokladu, že pricestuje do Spojeného kráľovstva do 6. apríla 2021 a splní ďalšie požiadavky pre absolvovanie tejto trasy). Táto trasa pre absolventa, ktorá bude spustená v lete 2021, umožní tým, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie u poskytovateľa vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve so záznamom o zhode, zostať v Spojenom kráľovstve dva roky (tri roky pre doktorandov) pracovať na akejkoľvek úrovni zručností po promócii. Ak si absolvent nájde vhodné zamestnanie, môže prestúpiť na pracovnú trasu.

Po značnom zhoršení epidemiologickej situácie bola briská vláda prinútená prijať na väčšine územia prísne opatrenia obmedzujúce pohyb osôb na verejnosti. Napriek pôvodnému záväzku premiéra B. Johnsona zachovať otvorené školy a uzavrieť ich iba v najkrajnejšej situácii, pre zhoršenie situácie vláda nemala prakticky inú možnosť, pokiaľ chcela zastaviť trend rastu infekcií, príjmov v nemocniciach a úmrtí, ako rozhodnúť 1.1. o uzavretí všetkých základných aj stredných škôl predbežne do polovice februára. Odporúčania vlády UK týkajúce sa zahraničných študentov na vysokých školách vracajúcich sa do Spojeného kráľovstva v jarnom semestri 2021 boli zverejnené na stránke britského ministerstva školstva 7. 1. 2021.

Z odporúčaní vyplývaaby si každý študent prehodnotil skutočnú potrebu svojej prítomnosti v UKkeďže existuje možnosť online vyučovania. Za MZVEZ SR tiež odporúčame všetkým občanom, vrátane študentov, aby dôkladne zvážiť možnosť necestovania až do času prehodnotenia aktuálnych opatrení v UK.

Keďže každá univerzita resp. vysoká škola v UK má zavedený program online vyučovania, ktorý zohľadňuje aj situáciu študentov nachádzajúcich sa v zahraničí, ZÚ odporúča študentom študujúcim v UK priamo s príslušnou univerzitnou administratívou preveriť konkrétne možnosti týkajúce sa štúdia.

Treba tiež dodať, že britská vláda, rovnako ako všetky ostatné vlády vyhodnocuje situáciu priebežne a v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými vedeckými autoritami. Vláda v Londýne vyvíja maximálne úsilie, aby šírenie epidémie spomalila resp. zastavila a zvrátila. Reštrikcie obmedzujúce pohyb osôb a ich stretávanie sa ostáva dôležitým aj nie najdôležitejším prvkom v boji s pandémiou.

Aktuálne opatrenia budú platné predbežne do polovice februára. Minister školstva Gavin Williamson však následne po oznámení o zavretí škôl (1. 1. 2021) potvrdil pravdepodobné predĺženie opatrení do konca marca resp. do skončenia jarného trimestra (do Veľkonočných prázdnin).

S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie vlády pravidelne v 10-dňových intervaloch vyhodnocuje vývoj a informuje o všetkých zmenách v prijatých opatreniach. Vychádzajúc z hesla vlády B. Johnsona: „školy sa zatvárajú ako posledné a otvárajú ako prvé“, je predpoklad, že k ich otvoreniu by mohlo v prípade pozitívneho vývoja prísť po Veľkej noci

Na rozdiel od doterajšieho voľného pohybu tovarov budú obe strany uplatňovať svoje vlastné regulačné štandardy, čím sa do istej miery skomplikuje vzájomný obchod, no zároveň sa tým zaručí dôležitá potreba dodržiavania prísnych pravidiel EÚ týkajúcich sa bezpečnosti potravín (SPS) a tiež všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Uvedená problematika  je v kompetencii Finančnej správy SR; tento postup sa vzťahuje na tovar obchodnej povahydovážaný v zásielkach pre fyzické a právnické osoby, napr. objednávaný v internetovom obchode. V praxi to znamená, že:

Dovozné clo ani vývozné clo sa ani pri dovoze do EÚ z UK (vývoze z UK do EÚ) a ani v opačnom smere dovoze do UK z EÚ (vývoze z EÚ do UK) nebude platiť. Nová Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá sa od 1. 1. 2021 predbežne aplikuje, clá na všetok tovar, ktorý má pôvod v druhej zmluvnej strane zakazuje a žiadne clá sa teda platiť nebudú (bez ohľadu na hodnotu tovaru).

Platiť sa bude, tak ako sa uvádza na webe aj vo vyjadrení Finančnej správy SR, len:

  • daň z pridanej hodnoty (v prípade, že bude hodnota tovaru vyššia ako 22 EUR a v prípade špecifických tovarov – alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky, ktoré sa dajú od DPH oslobodiť len v niektorých prípadoch pri dovoze pre občanov https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/oslobodenie-od-cla-dph-a-spd#OslobodDPH )
  •  spotrebná daň (na špecifické tovary – alkoholické výrobky, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky; oslobodiť od spotrebných daní sa dá len v prípade príležitostných malých zásielok neobchodného charakteru zasielaných z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe na daňové územie určených na osobnú spotrebu podľa predmetu dane

POBREXITOVÉ VZŤAHY S UK

Ako po novom cestovať do Spojeného kráľovstva (UK)? Potrebuje občan SR víza, pas alebo stačí občiansky preukaz? A čo sa zmenilo pre turistov a čo pre študentov? Všetko podstatné sa dočítate na špeciálnej webovej stránke MZVEZ SR, ktorú sme venovali brexitu.

Odpovede na vaše najčastejšie otázky o zmenách vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, ktoré sa týkajú aj občanov SR, vám však prinášam aj tu:

Okrem obchodu s tovarom a službami, táto časť rieši aj širokú škálu ďalších oblastí: hospodárskej spolupráce, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. Dohoda stanovuje aj nový rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú aj mechanizmy na riešenie sporov.

Práva a sociálne zabezpečenie našich občanov boli prioritou. Dohoda zároveň umožní obchod bez ciel či kvót a plynulejší prechod do novej éry vzťahov, a to aj v oblasti automobilového priemyslu, ktorý je pre Slovensko veľmi dôležitý. Britské firmy nebudú zvýhodňované ani slovenskými podnikateľmi. A nezabúdajme ani na ďalší prínos dohody, a to zachovanie mieru na Írskom ostrove.

Dohoda tak predstavuje pevný základ na zachovanie dlhodobého partnerstva a spolupráce. Podarilo sa nám vyhnúť nekontrolovanému odchodu Británie, čo by znamenalo obchodovanie podľa pravidiel WHO, ktoré by bolo pre mnohé podniky finančne veľmi náročné.

Občania EÚ, EHP a občania Švajčiarska nebudú potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva víza na pobyt nepresahujúci 6 mesiacov (na účel turistiky, návštevy a podobne).

Na občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí plánujú zostať na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov a budú v Spojenom kráľovstve pracovať, študovať alebo žiť, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú ju môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza.

Pre účely vstupu na územie Spojeného kráľovstva bude potrebné predložiť platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas (odporúča sa biometrický). Platný občiansky preukaz bude ako doklad totožnosti možné použiť na vstup do Spojeného kráľovstva do 1. októbra 2021.

Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025.

Aj po 1. januári 2021 bude naďalej platiť Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Režim poskytovania „potrebnej zdravotnej starostlivosti“ sa podľa novej Dohody nemení pre osoby, ktoré vycestujú na krátkodobý pobyt do Spojeného kráľovstva. Keďže o určení či sa jednalo o „potrebnú  zdravotnú starostlivosť“ rozhoduje lekár, z tohto dôvodu Ministerstvo zdravotníctva odporúča všetkým občanom, ktorí vycestujú do Británie, aby si uzatvorili aj komerčné poistenie liečebných nákladov.

Telekomunikačné služby by mali byť riadené aktuálnou EÚ legislatívou. Čo sa týka roamingu – dohoda hovorí o užšej spolupráci pri férovom nastavení poplatkov za roaming, ale je  to samostatné rozhodnutie každej strany. Potešujúce je, že britskí operátori zatiaľ neplánujú spoplatňovať roaming.

Pre občanov EÚ, ktorí prišli do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020 a splnia si povinnosť registrácie svojho pobytu v pobytovej schéme občanov EÚ (EU Settled Status Scheme) do 30. júna 2021, sa nič nemení. Otázka ich nadobudnutých práv je ošetrená v dohode o vystúpení, ktorá im zaručuje rovnaké práva ako počas členstva Spojeného kráľovstva v EÚ.

Na občanov EÚ, ktorí prichádzajú do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021 a ktorí plánujú v Spojenom kráľovstve zostať na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov s cieľom pracovať, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza, o ktoré sa uchádzajú.

Potreba získania pobytového povolenia v Spojenom kráľovstve sa týka aj rodinných príslušníkov z tretích krajín.

Študenti z EÚ, ktorí v Spojenom kráľovstve študovali do 31. decembra 2020, vrátane študentov zapísaných v súčasnom akademickom roku 2020/2021, môžu požiadať o Pobytovú schému pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme), ale iba za predpokladu, že sú fyzicky prítomní v Spojenom kráľovstve pred 1. januárom 2021.

Študenti z EÚ, ktorí majú v úmysle prísť študovať do Spojeného kráľovstva po 31. decembri 2020 (v prípade pobytu presahujúceho 6 mesiacov), vrátane tých, ktorí sú zapísaní v súčasnom akademickom roku 2020/2021 a ktorí ešte nemajú pobyt/bydlisko v Spojenom kráľovstve, musia pred príchodom požiadať o študentské vízum.

Bodový imigračný systém, informácie pre žiakov a študentov: osoba, ktorá má 16 alebo viac rokov, má právo požiadať o študentské vízum na štúdium v Spojenom kráľovstve v registrovanej inštitúcii, ktorá je sponzorom (sponsoring institution). Celý zoznam sponzorujúcich inštitúcií bude zverejnený online na webstránke britskej vlády.

Po ukončení štúdia bude mať študent oprávnenie uchádzať sa o absolventskú trasu (za predpokladu, že pricestuje do Spojeného kráľovstva do 6. apríla 2021 a splní ďalšie požiadavky pre absolvovanie tejto trasy). Táto trasa pre absolventa, ktorá bude spustená v lete 2021, umožní tým, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie u poskytovateľa vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve so záznamom o zhode, zostať v Spojenom kráľovstve dva roky (tri roky pre doktorandov) pracovať na akejkoľvek úrovni zručností po promócii. Ak si absolvent nájde vhodné zamestnanie, môže prestúpiť na pracovnú trasu.

Po značnom zhoršení epidemiologickej situácie bola briská vláda prinútená prijať na väčšine územia prísne opatrenia obmedzujúce pohyb osôb na verejnosti. Napriek pôvodnému záväzku premiéra B. Johnsona zachovať otvorené školy a uzavrieť ich iba v najkrajnejšej situácii, pre zhoršenie situácie vláda nemala prakticky inú možnosť, pokiaľ chcela zastaviť trend rastu infekcií, príjmov v nemocniciach a úmrtí, ako rozhodnúť 1.1. o uzavretí všetkých základných aj stredných škôl predbežne do polovice februára. Odporúčania vlády UK týkajúce sa zahraničných študentov na vysokých školách vracajúcich sa do Spojeného kráľovstva v jarnom semestri 2021 boli zverejnené na stránke britského ministerstva školstva 7. 1. 2021.

Z odporúčaní vyplývaaby si každý študent prehodnotil skutočnú potrebu svojej prítomnosti v UKkeďže existuje možnosť online vyučovania. Za MZVEZ SR tiež odporúčame všetkým občanom, vrátane študentov, aby dôkladne zvážiť možnosť necestovania až do času prehodnotenia aktuálnych opatrení v UK.

Keďže každá univerzita resp. vysoká škola v UK má zavedený program online vyučovania, ktorý zohľadňuje aj situáciu študentov nachádzajúcich sa v zahraničí, ZÚ odporúča študentom študujúcim v UK priamo s príslušnou univerzitnou administratívou preveriť konkrétne možnosti týkajúce sa štúdia.

Treba tiež dodať, že britská vláda, rovnako ako všetky ostatné vlády vyhodnocuje situáciu priebežne a v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými vedeckými autoritami. Vláda v Londýne vyvíja maximálne úsilie, aby šírenie epidémie spomalila resp. zastavila a zvrátila. Reštrikcie obmedzujúce pohyb osôb a ich stretávanie sa ostáva dôležitým aj nie najdôležitejším prvkom v boji s pandémiou.

Aktuálne opatrenia budú platné predbežne do polovice februára. Minister školstva Gavin Williamson však následne po oznámení o zavretí škôl (1. 1. 2021) potvrdil pravdepodobné predĺženie opatrení do konca marca resp. do skončenia jarného trimestra (do Veľkonočných prázdnin).

S ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie vlády pravidelne v 10-dňových intervaloch vyhodnocuje vývoj a informuje o všetkých zmenách v prijatých opatreniach. Vychádzajúc z hesla vlády B. Johnsona: „školy sa zatvárajú ako posledné a otvárajú ako prvé“, je predpoklad, že k ich otvoreniu by mohlo v prípade pozitívneho vývoja prísť po Veľkej noci

Na rozdiel od doterajšieho voľného pohybu tovarov budú obe strany uplatňovať svoje vlastné regulačné štandardy, čím sa do istej miery skomplikuje vzájomný obchod, no zároveň sa tým zaručí dôležitá potreba dodržiavania prísnych pravidiel EÚ týkajúcich sa bezpečnosti potravín (SPS) a tiež všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Uvedená problematika  je v kompetencii Finančnej správy SR; tento postup sa vzťahuje na tovar obchodnej povahydovážaný v zásielkach pre fyzické a právnické osoby, napr. objednávaný v internetovom obchode. V praxi to znamená, že:

Dovozné clo ani vývozné clo sa ani pri dovoze do EÚ z UK (vývoze z UK do EÚ) a ani v opačnom smere dovoze do UK z EÚ (vývoze z EÚ do UK) nebude platiť. Nová Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá sa od 1. 1. 2021 predbežne aplikuje, clá na všetok tovar, ktorý má pôvod v druhej zmluvnej strane zakazuje a žiadne clá sa teda platiť nebudú (bez ohľadu na hodnotu tovaru).

Platiť sa bude, tak ako sa uvádza na webe aj vo vyjadrení Finančnej správy SR, len:

  • daň z pridanej hodnoty (v prípade, že bude hodnota tovaru vyššia ako 22 EUR a v prípade špecifických tovarov – alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky, ktoré sa dajú od DPH oslobodiť len v niektorých prípadoch pri dovoze pre občanov https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/clo/oslobodenie-od-cla-dph-a-spd#OslobodDPH )
  •  spotrebná daň (na špecifické tovary – alkoholické výrobky, parfémy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky; oslobodiť od spotrebných daní sa dá len v prípade príležitostných malých zásielok neobchodného charakteru zasielaných z tretej krajiny jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe na daňové územie určených na osobnú spotrebu podľa predmetu dane