Vážim si osobné nasadenie a profesionálnu prácu veľvyslancov Toomasa Kukka a Gregora Kozonvica. Vzájomné vzťahy medzi našimi krajinami vďaka tomu napredovali, pričom sme sa nebáli ani citlivých tém.“

Vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 7. júla 2022, po prijatí veľvyslancov Estónskej republiky a Slovinskej republiky pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia ich pôsobenia vo funkcii veľvyslancov v Slovenskej republike.

S veľvyslancom Slovinska na Slovensku Gregorom Kozovincom štátny tajomník Martin Klus zhodnotil dosiahnuté pokroky v rámci bilaterálnej a regionálnej spolupráce. „Vyzdvihol som vynikajúce vzťahy medzi našimi krajinami, pričom som ocenil prácu veľvyslanca Kozovinca pred a počas predsedníctva Slovinska v Rade EÚ v druhej polovici roka 2021, ktoré značne komplikovala pandemická situácia,“ uviedol Martin Klus. Partneri sa v diskusii dotkli aj aktuálnej situácie na Ukrajine a štátny tajomník v tejto súvislosti poďakoval slovinskej strane za účasť v medzinárodnej bojovej skupine NATO na Slovensku.

Stretnutie štátneho tajomníka s nerezidentným veľvyslancom Estónska Toomasom Kukkom prinieslo veľmi pozitívne zhodnotenie vzájomných bilaterálnych vzťahov. Svedčia o tom napríklad úspešné politické konzultácie Martina Klusa s estónskym partnerom Märtom Volmerom z novembra minulého roka. „Slovensko a Estónsko sú členmi EÚ a NATO. Na mnohé kľúčové otázky európskej aj medzinárodnej agendy máme podobné názory, čo vidíme aj teraz pri reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. Zhodli sme sa, že musíme naďalej pokračovať v podpore Kyjeva finančne, vojensky, humanitárnou pomocou a v neposlednom rade politicky. A musíme začať aj s obnovou Ukrajiny,“ zdôraznil štátny tajomník Klus. V rámci rozhovoru sa partneri venovali aj téme hybridných hrozieb, v boji voči ktorým patrí Estónsko medzi lídrov.