„Už viac ako sto kórejských firiem našlo na Slovensku svoj „druhý domov“ a svojimi aktivitami tak výraznou mierou prispievajú k rastu slovenskej ekonomiky. Osobitne mám radosť z novej investície kórejskej spoločnosti vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, zameranej na výrobu hliníkových automobilových dielov pre závody Kia a Hyundai. Sme pripravení podieľať sa aj na realizácií ďalších potenciálnych investícií, napríklad do výroby batérií pre elektromobily, polovodičov, sektoru robotiky či iných perspektívnych oblastí.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 14. júla 2022 v Bratislave, po stretnutí so zástupcom ministra pre politické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Kórejskej republiky Yeo Seung-bae, ktoré sa uskutočnilo v rámci slovensko-kórejských bilaterálnych politických konzultácií.

Partneri pozitívne zhodnotili rozvoj slovensko-kórejských bilaterálnych vzťahov. Ocenili predovšetkým širokú spoluprácu v ekonomickej a obchodnej oblasti a prediskutovali možnosti prehlbovania spolupráce aj v oblasti vedecko-technickej spolupráce, inovácií, kultúry či vzdelávania.

„Teší ma narastajúci objem investícii Kórejskej republiky na Slovensku a obojstranný záujem prehlbovať dialóg medzi našimi krajinami, a to aj na regionálnej úrovni, medzi kórejskými provinciami a našimi samosprávnymi krajmi. A čo je nemenej dôležité – naše vzťahy sú založené na spoločných hodnotách demokracia, rešpektovanie ľudských práv, právny štát, dobrá správa vecí verejných a trhové hospodárstvo,“
vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Martina Klus.

Partnerovi zároveň predstavil priority slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupiny (V4), keďže Južná Kórea má so štvoricou stredoeurópskych krajín združených v tomto formáte dlhodobo výbornú spoluprácu vo viacerých oblastiach spoločného záujmu.

V tejto súvislosti Martin Klus ocenil aj avizovaný finančný príspevok Kórejskej republiky do Medzinárodného vyšehradského fondu (vo výške 500 000 USD) na spoločné projekty v európskom susedstve.