Vedeli ste, že jeden zo šiestich obyvateľov Európy je vo veku od 15 do 29 rokov? Podľa ďalších zaujímavých prieskumov z dielne európskych inštitúcií zas až tri štvrtiny mladých ľudí vnímajú demokratickú Európsku úniu (EÚ) pozitívne. To je podľa mňa veľmi povzbudivé zistenie!

Nehovoriac o tom, že cestovanie, štúdium či pracovné skúsenosti v zahraničí sú vďaka Schengenu a právu na voľný pohyb osôb čoraz dostupnejšie pre mladých ľudí a podľa štatistík ich aj z roka na rok častejšie využívajú.

O to viac ma teší, že sa EÚ v tomto roku, navzdory pokračujúcej pandémii ochorenia COVID-19, rozhodla špeciálne zamerať na mladých ľudí. Je to dôkaz, že si uvedomuje ich dôležitú úlohu v spoločnosti a súčasne vníma ich potreby pre osobný rozvoj a aktívne zapojenie do spoločenského a politického diania.

Chystáme sériu podujatí, posilní sa Erasmus+

S myšlienkou Európskeho roka mládeže vo svojom výročnom prejave o stave Únie prišla ešte vlani na jeseň predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Rada EÚ spolu s Európskym parlamentom tento návrh neskôr schválili, a tak je rok 2022 venovaný práve mladej generácii.

Niet pochýb o tom, že doterajšie obdobie koronakrízy bolo veľmi náročné aj pre mladých ľudí. Pre zatvorené školy a voľnočasové centrá nemohli milióny žiakov a študentov naprieč Európou pestovať svoje záľuby.

S kamarátmi sa „stretávali“ iba online a v rámci vyučovania zameškali nemálo učiva. Nehovoriac o tom, že nezamestnanosť mladých ľudí a absolventov v EÚ podľa dostupných dát vzrástla z 11,9 % v roku 2019 na 13,3 % v roku 2020, a to práve v dôsledku pandémie. Zaslúžia si preto, aby sme na nich upriamili väčšiu pozornosť a vypočuli ich.
Súčasťou Európskeho roka mládeže budú rôzne konferencie, podujatia, ako aj informačné a propagačné kampane. Iniciatívy môžu získať podporu až do výšky ôsmich miliónov eur z programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Mladí ľudia tak budú mať množstvo príležitostí získať vedomosti, zručnosti a kompetencie na podporu ich rozvoja.

Som presvedčený, že čím viac motivačných projektov pre mladých tento rok vznikne, tým ľahšie a ochotnejšie sa budú neskôr zapájať aj do verejného života a tvorby politík. Skvelým príkladom je obľúbený výmenný program Erasmus+, ktorý tento rok oslavuje už 35. narodeniny.

Chceme však dať príležitosť ešte väčšiemu počtu občanov EÚ, aby sa zapojili, cestovali, spoznávali iné kultúry, nadväzovali nové kontakty a využívali aj mnohé ďalšie výhody, ktoré tento študijný program ponúka.

Európa nepochybne potrebuje novú víziu, angažovanosť a účasť mladých ľudí na formovaní našej spoločnej budúcnosti, ktorá má byť ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia.

Zapojí sa aj rezort diplomacie SR

Mňa osobne, a môžem potvrdiť, že aj našich kolegov na rezorte diplomacie, názory mladých ľudí veľmi zaujímajú. Ukázali sme to vlani, počas letnej Roadshow v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá dáva priestor občanom členských krajín vyjadriť sa k aktuálnym otázkam.

Od výsledkov tejto konferencie bude závisieť podoba ďalšieho smerovania EÚ a Slovenska v nej. Navštívili sme dvadsaťpäť miest, pripravili desiatky diskusií či rozhovorov so zaujímavými hostkami a hosťami a zozbierali vyše päťsto dotazníkov s názormi verejnosti.

Pokračovať chceme aj tento rok. Popri množstve iných aktivít budú napríklad naši diplomati a diplomatky z MZVEZ SR v rámci projektu „Back to School“ aj v najbližších týždňoch a mesiacoch navštevovať základné a stredné školy, kam kedysi sami chodili, aby so žiakmi a študentmi diskutovali o význame členstva v EÚ.

Aj takto chceme dostať mladých ľudí do centra pozornosti, pretože práve jej pohľad považujeme za mimoriadne dôležitý pre budúcnosť Európy.

Aj ja osobne som sa ešte vlani zúčastnil na tomto projekte, a to prednáškou a diskusiou na Základnej školy Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici, kde som strávil skvelých osem rokov môjho života.

Zároveň som veľmi rád, že moje pozvanie na ďalšiu zo škôl, tentoraz v Bratislave, prijal aj môj slovinský partner, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovinska Gašper Dovžan a ďalšie diskusie s mladými ľuďmi máme na pláne aj pri ďalších príležitostiach v najbližších týždňoch a mesiacoch. Verím, že epidemická situácia na Slovensku nám to umožní.

Taktiež ma teší, že mládeži sa chcú aktívne venovať aj naši francúzski priatelia, ktorí od januára 2021 predsedajú Rade EÚ. Francúzsko môže počítať so Slovenskom ako s konštruktívnym partnerom pri riešení európskych tém spoločného záujmu.

Medzi také patrí aj boj s klimatickou zmenou, pokrok v oblasti digitálnych technológií, ale napríklad aj ochrana ľudských práv a posilňovanie právneho štátu.

Vítam priority francúzskeho predsedníctva a oceňujem najmä jasné zameranie na posilnenie EÚ v prospech všetkých občanov. A to nielen smerom dovnútra európskeho spoločenstva, ale aj navonok, pri formovaní Únie ako zahraničnopolitického a globálneho ekonomického hráča.

To je, mimochodom, niečo, na čo sa mladí ľudia v diskusiách čoraz viac pýtajú, Zaujíma ich, akým smerom sa chce EÚ v najbližších rokoch uberať. Je to pochopiteľné, Európska únia je ich domov a záleží im na tom, aby prosperovala a napredovala.

Upevňovanie vzájomnej spolupráce a ochrana našich hodnôt sú preto práve teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

 

ZDROJ: https://www.startitup.sk/martin-klus-europa-potrebuje-novu-viziu-a-ucast-mladych-ludi-na-formovani-nasej-spolocnej-buducnosti-komentar/