„Severné Macedónsko je dôležitým spojencom a partnerom Slovenska v regióne západného Balkánu. Obe naše krajiny sú členmi NATO a ja verím, že opätovné naštartovanie prístupových rokovaní a budúce členstvo Severného Macedónska v Európskej únii nám zásadne uľahčí ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce. Zároveň vďaka vlastnej skúsenosti veľmi dobre vieme, aká dôležitá je pre záujemcov o členstvo v EÚ silná podpora ich proeurópskeho smerovania.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 12. mája 2022 v Bratislave, počas konzultácií so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Severného Macedónska Zoranom Popovom.

Partneri sa zhodli, že vzťahy medzi Skopje a Bratislavou sú na vysokej úrovni, čo okrem iného potvrdzuje aj minuloročné otvorenie veľvyslanectva Severného Macedónska v SR. Okrem toho v nadchádzajúcom období majú obe krajiny spoločnú ambíciou zdvojnásobiť objem vzájomného obchodu. Popri otázkach bilaterálnej spolupráce partneri diskutovali aj o ďalších aktuálnych témach, vrátane dopadu ruskej agresie voči Ukrajine na región západného Balkánu. Dôležitou témou bolo aj rozširovanie EÚ a naša pokračujúca podpora európskej integrácie Severného Macedónska, ale aj Albánska.

Štátny tajomník Zoran Popov sa poďakoval za pomoc, ktorú v nedávnom období poskytlo Slovensko Severnému Macedónsku v humanitárnej oblasti, špeciálne v rámci boja proti pandémii COVID-19. Osobitne tiež vyzdvihol fungovanie projektu Národného konventu o EÚ v Severnom Macedónsku, ktorý  od roku 2017 podporuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) a Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Na záver rokovaní si obaja štátni tajomníci položením kytíc k Bráne Slobody pod Hradom Devín uctili pamiatku štyroch stoviek mužov a žien usmrtených na hraniciach bývalého Československa pri pokuse o útek pred totalitným režimom.