Možno by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že pre Slovensko, ako rozlohou i počtom obyvateľov menší štát, pevne ukotvený v EÚ a NATO, nie je v ďalekej juhovýchodnej Ázii veľa možností na spoluprácu. Moja nedávna návšteva tohto regiónu a rokovania s partnermi v Malajzii aj Indonézii však ukázali presný opak. Vďaka obojstrannému záujmu o posilnenie vzťahov v rôznych oblastiach by som sa dokonca nebál hovoriť o unikátnom zdroji príležitostí a inšpirácie pre Slovensko.

Šport, ale aj ekonomická a kultúrna diplomacia

V Kuala Lumpur som si naplno uvedomil, že v 21. storočí už veľká geografická vzdialenosť medzi krajinami nebráni budovaniu medziľudských kontaktov. Vedeli ste, že mnohí študenti z Malajzie majú záujem o vysoké školy na Slovensku? Konkrétnou oblasťou spolupráce by mohol byť aj šport, ako dokazujú tréningové pobyty malajzijskej juniorskej futbalovej reprezentácie u nás. Mechanizmus medziministerských konzultácií, ktorý sme počas mojej návštevy formálne dohodli, je však dobrým predpokladom aj na rozvoj kultúrnej či ekonomickej diplomacie.

Záujem o investície

Slovensko aj Malajzia si ako otvorené, globálne orientované ekonomiky, veľmi dobre uvedomujú dôležitosť rešpektovania medzinárodného práva a úlohy medzinárodných organizácií, ktorých sme súčasťou. Preto máme záujem aj o ďalšie investície z Malajzie na Slovensku, ako aj o spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, výskumu či vývoja.

O tom všetkom, verím, budeme môcť diskutovať napríklad už na blížiacej sa júnovej konferencii Globsec, alebo počas veľtrhov, ktoré sa každoročne konajú na Slovensku a na ktoré som pozval malajzijských partnerov. Aj takýmto spôsobom chceme pomáhať našim podnikateľov, aby nadväzovali nové obchodné partnerstvo a získavali nové kontakty nielen v Európe, ale aj mimo starý kontinent.

Strategická Indonézia

Ďalším, strategicky významným štátom v regióne juhovýchodnej Ázie a zároveň štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta je Indonézia. Rozvoj našich vzťahov je založený na zdieľaní hodnôt demokracie a mieru. Do Jakarty som zavítal s viacerými konkrétnymi návrhmi na spoluprácu – či už v rámci parlamentnej, kultúrnej alebo vzdelávacej diplomacie, a to tak na národnej, ako aj regionálnej úrovni.

Osobitne dôležitým impulzom by malo byť aj plánované 4. zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa pre pandémiu neuskutočnilo od roku 2019.Slovenské skúsenosti a „know-how“ môžu byť pre Indonéziu prínosom napríklad v oblasti odpadového hospodárstva, informačných technológií či telemedicíny. V oblasti vzdelávania oceňujem štipendijný program Darmasisva, cez ktorý môžu slovenskí študenti spoznať Indonéziu, pričom tieto možnosti chceme ďalej rozširovať.

Mladá generácia

V rámci návštevy Indonézie som neobišiel ani krajanskú komunitu a diskutoval som so študentmi Indonézskej univerzity. Môžem potvrdiť, že mladá generácia v Indonézii vážne premýšľa nad svetom, v ktorom žije a nie sú jej ľahostajné ani problémy v regiónoch tisícky kilometrov vzdialených od ich vlasti, pretože si uvedomujú zásadnú prepojenosť súčasného sveta.

A to nás na rezorte diplomacie len a len motivuje k tomu, aby sme v rámci posilňovania spolupráce medzi štátmi ešte viac budovali medziľudské kontakty. Pretože čím častejšie sa budeme stretávať, tým lepšie sa spoznáme, porozumieme si a zistíme, koľko toho máme spoločného.

 

ZDROJ: https://www.startitup.sk/klus-prekvapil-exoticky-region-v-azii-je-velkou-prilezitostou-pre-slovakov-a-aj-nas-biznis/