„Návštevu Paríža a bilaterálne rokovanie s mojím francúzskym partnerom Clémentom Beauneom som využil na jasné ubezpečenie, že Slovensko bude počas francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie (EÚ) konštruktívnym partnerom pri hľadaní riešení všetkých tém, ktoré posúvajú kvalitu života občanov vpred. Nemám pritom na mysli iba ekonomické či sociálne otázky, ale napríklad aj princípy právneho štátu ako jednej z priorít francúzskeho predsedníctva, ktoré sa začne 1. januára 2022. V tejto súvislosti som zdôraznil, že Slovensko má ambíciu stať sa nositeľom témy ochrany novinárov na európskej úrovni a požiadal som našich francúzskych priateľov o spoluprácu. Taktiež vítame, že medzi priority francúzskeho predsedníctva patrí aj pokrok v boji s klimatickou zmenou či úspešné vyvrcholenie Konferencie o budúcnosti Európy, od ktorej výsledkov bude závisieť podoba ďalšieho smerovania EÚ a Slovenska v nej.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v piatok, 26. novembra 2021 v Paríži, počas rokovania so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Clémentom Beauneom. V rámci pracovného stretnutia, ktoré iniciovala slovenská strana, sa partneri venovali aktuálnym témam európskej politiky. V súvislosti s vývojom pandémie ochorenia COVID-19 sa okrem iného zhodli na potrebe urýchlenia koordinácie na úrovni EÚ v otázke platnosti tzv. digitálnych COVID certifikátov vo vzťahu k posilňujúcej, tretej dávke vakcíny.

V súvislosti s problematikou právneho štátu sa štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus vyslovil, že „EÚ je spoločenstvom hodnôt, ktoré by mali spájať a nie rozdeľovať členské krajiny. Mali by sme sa zamerať na prehĺbenie konštruktívneho, objektívneho a nediskriminačného dialógu, aby sme sa vyhli ďalšej zbytočnej eskalácii napätia vo vnútri Únii.“  Zároveň však dodal, že sme sa ako členovia EÚ zaviazali k jednotnému uplatňovaniu práva Únie a súbor právnych predpisov EÚ by sa tak mal uplatňovať v celom ich rozsahu.

Partneri sa tiež dotkli témy nárastu cien energií a ďalšieho smerovania klimatickej politiky EÚ, vrátane nového legislatívneho balíka Fit for 55.

„Máme skvelú príležitosť formovať našu zdravšiu budúcnosť a životné prostredie, no nesmieme pritom zabúdať ani na takú citlivú otázku pre občanov, akou sú rastúce ceny energií. Jadrová energia, bez ktorej využitia Slovensko nebude schopné napĺňať klimatické ciele, ako aj prechodné využívanie plynu, prispievajú k stabilite trhu s elektrickou energiou,“  uviedol Martin Klus s tým, že Slovensko nespochybňuje dlhodobé ambície a ciele v oblasti klímy, akurát vyzýva aj na rešpektovanie zásad technologickej neutrality.

V kontexte stagnujúceho prístupového procesu v rámci politiky rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu Martin Klus na rokovaní s francúzskym partnerom Clémentom Beauneom pripomenul, že Slovensko považuje politiku rozširovania za strategický nástroj EÚ.

„Rozširovanie bolo kedysi najúspešnejšou politikou EÚ, dnes je však zdrojom frustrácie. Svojou váhavosťou nesie Únia istý podiel zodpovednosti za tento stav. Ak chceme, aby bola EÚ globálnym lídrom, musíme mať strategickú víziu aj pre svoje bezprostredné susedstvo, vrátane západného Balkánu. Otvorenie prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom by sa malo uskutočniť bez ďalších prieťahov, keďže obe krajiny už splnili všetky požiadavky,“  pripomenul štátny tajomník rezortu diplomacie SR.

Súčasťou programu Martina Klusa v Paríži bola aj účasť na podujatí v rámci blížiaceho sa polročného predsedníctva Francúzska v Rade EÚ. Hlavnou témou neformálneho zasadnutia štátnych tajomníkov pre európske záležitosti a generálnych tajomníkov členských krajín EÚ boli najmä priority francúzskeho predsedníctva.

„Využil som jedno z vôbec prvých podujatí v rámci blížiaceho sa francúzskeho predsedníctva aj na to, aby som pripomenul, že občania musia byť stredobodom nášho záujmu nielen počas Konferencie o budúcnosti Európy, ale aj po jej skončení. Musíme zabezpečiť, aby boli hlasy občanov vypočuté a dôkladne zvážené pri formovaní ďalšieho smerovania EÚ,“  podotkol Martin Klus.

 

Zároveň dodal, že na princípe čo najväčšieho zapojenia širokej verejnosti organizuje rozličné podujatia aj MZVEZ SR. Partnerom štátny tajomník taktiež priblížil podobu doterajších slovenských aktivít v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, vrátane letnej Roadshow v regiónoch Slovenska, expertne zameraného Národného konventu o EÚ či projektu Back to school, počas ktorého predstavitelia rezortu diplomacie diskutujú so žiakmi a študentmi na školách o fungovaní Európskej únie.