„Teší ma, že nový veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, skúsený diplomat Pascal Le Deunff, na našom prvom oficiálnom stretnutí potvrdil dôležitosť strategického partnerstva medzi našimi krajinami. Francúzi s nami počítajú ako s kľúčovým spojencom v regióne strednej Európy, a to nielen v otázke jadrovej energetiky ako súčasti boja s klimatickou zmenou a vysokými cenami energií, ale taktiež v otázkach právneho štátu, obchodu, bezpečnosti či samotnej strategickej autonómie Európskej únie, ktorá má za cieľ posilniť odolnosť európskeho spoločenstva. A práve to je spoločným záujmom Francúzska aj Slovenska.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 4. novembra 2021 v Bratislave, počas stretnutia s novým veľvyslancom Francúzskej republiky na Slovensku, Pascalom Le Deunffom. Diplomat v minulosti pôsobil aj ako veľvyslanec Francúzska v Moldavsku, vďaka čomu dobre pozná politickú aj bezpečnostnú situáciu v strednej a východnej Európe. Hlavnými témami rozhovoru boli možnosti rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom, ako aj aktuálne európske otázky.

„Môžem potvrdiť, že okrem tradičného priateľstva a silných historických väzieb spája naše krajiny aj rastúci objem vzájomného obchodu. Teší ma, že slovensko-francúzske vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni a ďalej sa rozvíjajú. Francúzsko je štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska a francúzske firmy sú aj v čase pandémie COVID-19 dôležitým investorom a zamestnávateľom u nás, obzvlášť v automobilovom priemysle,“ zhrnul štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň ocenil strategické partnerstvo Slovenska s Francúzskom a vyzval na ďalšie posilňovanie vzťahov v oblastiach spoločného záujmu.

„S pánom veľvyslancom sme identifikovali napríklad inteligentné a zelené technológie ako potenciálne oblasti ďalšieho rozvoja našej spolupráce. V kontexte boja proti klimatickej zmene, ale aj vysokým cenám energií, obom našim krajinám záleží na zachovaní práva členských štátov EÚ určovať si vlastný energetický mix, a to vrátane udržateľnosti a modernizácie jadrovej energetiky,“ uviedol Martin Klus s tým, že Slovensko podporuje ambicióznu klimatickú politiku EÚ, pretože ide o globálnu dôveryhodnosť Európy, ako aj o budúcnosť Zeme.

S francúzskym veľvyslancom Pascalom Le Deunffom rokoval štátny tajomník rezortu diplomacie SR aj o aktuálnych európskych témach, keďže Francúzsko sa už teraz pripravuje na polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie, ktoré prevezme od 1. januára 2022.

O prioritách francúzskeho predsedníctva bude Martin Klus podrobnejšie diskutovať aj počas bilaterálnych konzultácii s francúzskym partnerom, ktoré sú naplánované na koniec novembra v Paríži.

„V rámci diskusie sme sa však pristavili aj pri aktuálnych prípravách Strategického kompasu EÚ, ktorý by mal usmerňovať naše kolektívne úsilie, aby bola EÚ efektívnejšia a schopnejšia čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam. Zdôraznil som, že pre Slovensko v súčasnosti neexistuje iná alternatíva kolektívnej obrany, než je členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). Zároveň sme však pripravení posilňovať aj príspevok Slovenska v rámci konceptu európskej bezpečnosti. Práve preto v rovnakom čase pripravovaný Strategický kompas EÚ, ako aj Strategická koncepcia NATO, musia z nášho pohľadu potvrdiť synergiu a zbližovanie týchto dvoch strategických partnerov,“ vysvetlil postoj SR štátny tajomník Martin Klus.

Francúzsky veľvyslanec Pascal Le Deunff zároveň ocenil aktívny prístup slovenskej diplomacie v kontexte prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku, špeciálne letnú Roadshow po Slovensku či diskusný projekt diplomatov na školách s názvom Back to School, ktorý približuje fungovanie EÚ mladým žiakom a študentom. Podobné aktivity realizuje aj Francúzsko. Štátny tajomník Martin Klus tlmočil očakávania občanov a zaujímal sa o spôsob schvaľovania výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré budú pripravované práve počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.