„Slovenská republika vníma euroatlantické integračné ambície Gruzínska a podporuje jeho suverenitu a územnú celistvosť v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc. Odmietame porušovanie medzinárodného práva, ako aj návrat k rétorike spred roka 1989. Preto s obavami sledujeme narastajúce napätie na východnej hranici Severoatlantickej aliancie (NATO) a v regióne Čierneho mora, ako aj snahy o budovanie nových deliacich línií. Jednota spojencov v rámci Aliancie a naša koordinácia s Gruzínskom či Ukrajinou sú preto v tejto chvíli kľúčové.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 29. decembra 2021, po videotelefonáte s veľvyslancom Gruzínskej republiky v Slovenskej republike Revazom Bešidzem. Rozhovor sa uskutočnil na urgentnú žiadosť gruzínskej strany.

Štátny tajomník MZVEZ SR M. Klus diskutoval s gruzínskym veľvyslancom R. Bešidzem o aktuálnej bezpečnostnej situácii v regióne a o návrhoch Ruskej federácie na dve medzinárodné zmluvy so Spojenými štátmi americkými a s NATO, v ktorých Moskva žiada tzv. bezpečnostné záruky. Predložené dokumenty Slovensko ako aj spojenci v Aliancii pozorne študujú, nakoľko sa návrhy týkajú tak bezpečnosti Slovenska a Európy, ako aj fungovania Severoatlantickej aliancie. Zároveň sa snažia ovplyvniť zahraničnopolitické smerovanie Gruzínska aj Ukrajiny.

„Severoatlantická zmluva hovorí jasne – rozhodnutie o členstve v NATO je na každom jednotlivom štáte a na spojencoch v Aliancii. Žiaden iný aktér nemá právo do tohto rozhodnutia zasahovať a nemôže ho ani vetovať. Rozdelenie sfér vplyvu sme tu už mali pred rokom 1989, v časoch studenej vojny, a aj z našej vlastnej skúsenosti na Slovensku veľmi dobre vieme, ako to napokon dopadlo,“ zdôraznil M. Klus s tým, že takáto doba sa už podľa neho nesmie viac zopakovať.

Zároveň potvrdil, že slovenská podpora suverenity a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc bude aj naďalej jasná a konzistentná. Slovensko taktiež podporuje Gruzínsko na ceste reforiem a posilňovania jeho odolnosti.

„Zostávame však hlboko znepokojení pokračujúcou okupáciou častí gruzínskeho územia a opätovne zdôrazňujeme potrebu mierového riešenia konfliktu a ukončenia akýchkoľvek hybridných aktivít proti suverénnej krajine,“ dodal štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.