Slovensko patrilo od začiatku k hlavným podporovateľom udelenia štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine, ale to neznamená, že západný Balkán by mal zostať bokom. Práve naopak, Slovensko je dlhodobým podporovateľom tohto regiónu v našom susedstve na jeho ceste k budúcemu členstvu v EÚ.“

 Vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v piatok, 24. júna 2022 v rakúskom Göttweigu, na medzinárodnej konferencii Europa-Forum Wachau 2022.

Štátny tajomník M. Klus vystúpil v paneli spoločne so spolkovou ministerkou pre európske záležitosti Rakúskej republiky Karolinou Edtstadler, osobitným predstaviteľom EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou a pre iné regionálne otázky týkajúce sa západného Balkánu Miroslavom Lajčákom a s osobitným vyslancom Spojeného kráľovstva pre západný Balkán Sirom Stuartom Peachom. Panelová diskusia sa sústredila na  politiku rozširovania EÚ vo svetle nedávneho rozhodnutia lídrov Únie udeliť kandidátsky štatút pre Ukrajinu a pre Moldavsko.

„Tento krok má veľký význam – znamená jasné potvrdenie pre celý svet, že Únia s Ukrajinou ako budúcim členom počíta. A zároveň to bude dôležitá motivácia pre Kyjev pracovať na uskutočňovaní nevyhnutných reforiem,“ zdôraznil štátny tajomník. Vyzdvihol aj udelenie kandidátskeho štatútu pre Moldavsko a poskytnutie európskej perspektívy pre Gruzínsko a Bosnu a Hercegovinu. Zároveň tlmočil nádej, že rovnakú perspektívu získajú čoskoro aj ostatné krajiny západného Balkánu.

 „Vidíme vhodnú príležitosť posunúť sa v integrácií našich partnerov na západnom Balkáne a nemali by sme ju premeškať. Frustrácia zo stagnácie integračného procesu sa u našich partnerov prehlbuje. Tento geopolitický priestor neostane prázdny a už teraz vidíme silný záujem tretích aktérov, osobitne Ruska a Číny, o tento región,“ konštatoval štátny tajomník Klus. 

Na okraj konferencie uskutočnil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus aj bilaterálne stretnutie so spolkovou ministerkou Karolinou Edtstadler. Partneri diskutovali o situácii na západnom Balkáne a možnostiach ako pomôcť krajinám naplniť ich integračné ambície, aby sa mohli čo najskôr stať súčasťou európskej rodiny. Dotkli sa aj výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy, pričom sa zhodli na nutnosti venovať sa najskôr tým odporúčaniam občanov, ktoré vieme implementovať v rámci existujúcich zmlúv.