„Vojna na Ukrajine vyvolaná agresiou Putinovho režimu v Rusku podčiarkuje, aký potrebný je strategický výhľad. Ako veľmi je potrebné počítať aj s negatívnymi možnosťami vývoja, ktoré sa mnohým zdajú neuveriteľné a následne urobiť všetko preto, aby sa nenaplnili. Len ak budeme presnejšie vedieť čomu sa vyhnúť a k čomu chceme smerovať, vieme adekvátne nastaviť naše aktivity. Cieľom strategického výhľadu (tzv. foresight) totiž nie je predpovedať budúcnosť, ale „zdvihnúť zrak od stola“, pomenovať aktuálne trendy, usporiadať ich do scenárov vývoja a navrhnúť konkrétne odporúčania.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 23. marca 2022 v Bratislave, počas workshopu venovaného téme strategického výhľadu a scenárom budúceho vývoja do roku 2035 s dopadom na zahraničnú a európsku politiku SR.

Na podujatí, ktoré zorganizoval rezort diplomacie, sa zúčastnili aj zástupcovia expertnej, akademickej či mimovládnej sféry, ako aj predstavitelia ďalších rezortov vlády SR. Workshop je pokračovaním spoločného projektu MZVEZ SR s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorý prispel k zadefinovaniu 9 „megatrendov“, na základe ktorých následne projektový tím pre strategický výhľad na MZVEZ SR pracuje so 4 scenármi budúceho vývoja.

„Asi málokto z nás počas prvého workshopu, ktorý sme organizovali vlani v októbri, očakával, že v takom krátkom čase príde k takému zásadnému geopolitickému zlomu. To, čo dnes vidíme naživo v našom bezprostrednom susedstve, bolo ešte pred pár mesiacmi len súčasťou tých najnegatívnejších scenárov. Je to nové status quo, s ktorým sa ako spoločnosť musíme vysporiadať,“ uviedol riaditeľ odboru analýz a plánovania MZVEZ SR Imrich Marton.

Ako zároveň dodal, rizikom strategického výhľadu je, že sa nikdy nevieme stopercentne pripraviť na všetky scenáre vývoja a všetky faktory, ktoré ich budú ovplyvňovať, no napriek tomu si aspoň potrebujeme nakresliť mantinely.

„Obzvlášť dnes sa pohybujeme po „tekutých pieskoch“, ale oporný bod potrebujeme práve v takejto situácii, nie vtedy, keď máme pevnú zem pod nohami. Ale našou úlohou je počítať s akýmkoľvek vývojom. Ako sa hovorí: ‚verme v najlepšie, ale pripravujme sa na najhoršie‘,“ uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Téma strategického výhľadu sa úspešne rozvíja v rámci Európskej únie, a to aj vďaka podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi, ktorý má túto agendu vo svojom portfóliu. Jeho zásluhou bola vytvorená sieť EÚ pre strategický výhľad, v rámci ktorej každá členská krajina Únie nominovala svojho zástupcu. Slovensko ako tzv. minister pre budúcnosť zastupuje štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus.

„Teším sa na v poradí už druhé stretnutie siete EÚ pre strategický výhľad na úrovni tzv. ministrov pre budúcnosť, ktoré sa bude konať v apríli  v Luxemburgu. Jeho témou bude prepojenie medzi zelenou a digitálnou transformáciou, ktorá bude aj hlavnou témou tohtoročnej Správy Európskej komisie k strategickému výhľadu,“ povedal M. Klus.

Na workshope boli predstavené aj predbežné výsledky analýzy vypracovanej GLOBSEC k strategickej autonómii EÚ, vrátane prepojenia uvedenej dvojitej transformácie EÚ, ktorá získava opäť aj v kontexte ruskej agresie na Ukrajine ešte väčšiu aktuálnosť. MZVEZ SR vôbec po prvýkrát využíva metódu strategického výhľadu pri príprave Strednodobej stratégie zahraničnej a európskej politiky SR, ktorá by mala byť spracovaná do konca roku 2022.