Hovorí sa, že po vojne je každý generál. Dnes je zrejmé, že spôsob, akým som poukázal na možné individuálne zlyhanie anketárky, resp. pokus o manipulovanie prieskumu formou infografiky na mojom Facebooku, nebolo „šťastné rozhodnutie“. Predstavte si však situáciu, že po mesiacoch dennodenného kampaňovania sa zrazu stanete svedkom snahy premotivovanej anketárky zmanipulovať prieskum v prospech vášho protikandidáta. Prieskum, ktorý môže rozhodnúť o budúcnosti vašej kandidatúry, keďže po nezmyselnom zrušení dvojkolovej voľby rozhodli o kandidátoch v našom kraji práve prieskumy. Navyše, toto rozhodnutie urobíte v domnení, že proces dotazovania agentúra monitoruje nahrávaním rozhovorov, aby predišla podobnej skúsenosti. Dnes už vieme, že to tak nie je a proces supervízie môže mať svoje slabé miesta, napríklad pri nedostatočnej, alebo neefektívnej kontrole anketárov supervízormi. Viacerí diskutujúci mi neskôr vyčítali, že som telefónne číslo osoby, ktorú som v infografike spomenul, neposkytol priamo Focusu, ale až Slovenskej asociácii výskumných agentúr (SAVA). Aj na to existuje jednoduché vysvetlenie. Prehnané emócie na oboch stranách vyvolali vysokú mieru nedôvery medzi nami a obavy, že sa dané číslo z databázy jednoducho „stratí“. Ako čas ukázal, urobil som dobre. SAVA veľmi profesionálne vyhodnotila argumenty Focusu, aj moje a objektívne celú vec uzavrela. Potvrdila mnou poskytnuté číslo, čas hovoru, kladené otázky, aj ich poradie, avšak keďže neexistuje audiozáznam mimo kladenia otázok z dotazníka, nedokázala moju infografiku ani potvrdiť ani vyvrátiť. Zostali sme teda v rovine tvrdenia proti tvrdeniu a perspektívnych svedectiev svedkov proti svedectvu anketárky a prípadne supervízora. Všetky strany sme vyhodnotili takúto situáciu tak, že prípadný súdny spor by škodil ďalej agentúre, ale aj mne. Preto sme od neho pokiaľ sa neobjavia nové skutočnosti upustili. Zhrnuté a podčiarknuté, napriek tomuto výsledku vnímam aj jednoznačne pozitívny dosah tejto kauzy. Mnohí občania si po nej nainštalovali systém nahrávania hovorov do svojich telefónov. Viaceré agentúry už potvrdili, že venujú podstatne väčší dôraz školeniu anketárov, v ktorom sa oboznámia s jednotlivými otázkami v dotazníku ako aj etikou dopytovania. A tiež, že počas celého priebehu dopytovania bude prítomný supervízor, ktorého úlohou bude realizovať kontrolu práce anketárov. Teším sa tomu.