V časoch, kedy Stredoeurópska univerzita mala nedobrovoľne opustiť Budapešť, som sa vyjadril, že by bolo vhodné uchádzať sa o jej prípadný príchod na Slovensko. Ideálne do Banskobystrického kraja, keďže je to univerzita, ktorá je v rámci svetových univerzitných rankingov, či štatistík jej absolventov v praxi jednou z najúspešnejších v regióne strednej a východnej Európy. Navyše na jej pôde študuje veľké množstvo občanov SR, ktorí by vďaka jej umiestneniu na Slovensku mohli zostať doma. Okrem toho prináša mestu, v ktorom pôsobí, nemalú pridanú hodnotu najmä v oblasti služieb. Tieto fakty som videl ako dostatočne silný motív otvoriť diskusiu o jej pozvaní na Slovensko, či dokonca do kraja, po prípadnom odchode z Maďarska. Stále si myslím, že bola chyba sa o to aspoň nepokúsiť.