Je nespochybniteľné, že renomé islamu vo svete nie je dobré. Tých pár tisíc moslimov, ktorí tu s nami žijú, však nemôže za to, čo páchajú primitívi, ktorí sa zastrešujú ich vierou. Poznám desiatky skvelých ľudí hlásiacich sa k tomuto náboženstvu, dlhodobo žijúcich na Slovensku. Sú to lekári, podnikatelia, dokonca učitelia. Preto ak sa niekto rozhodne ich trestať kolektívnou vinou v podobe obmedzovania slobody ich vierovyznania, dokonca zákonom predneseným v NR SR, tak pochopiteľne nemôžem mlčať. A keďže v parlamente nemajú svojho zástupcu, považoval som za potrebné, zastať sa ich v konkrétnom prípade. Nezmysel o mojom presadzovaní „islamizácie“ Slovenska, s ktorým pravidelne prichádzajú najmä priaznivci strany vyžívajúcej sa v neonacistickej symbolike asi ani nemá zmysel komentovať. Navyše, celkom by ma zaujímalo, kde to šíritelia tohto nezmyslu počuli. Počítam, že na tom istom mieste, kde tvrdia, že Zemi vládnu jašterice a ilumináti.