Ďalší nezmysel šíriaci sa „alternatívnymi zdrojmi“. Opak je totiž pravda. Vlastenectvo bolo v našej rodine vždy dôležitou súčasťou výchovy a aj preto sa vždy hrdo hlásim k našej národnej vlajke, znaku i hymne. Možno to niekomu nepríde dôležité, ale som jeden z mála poslancov, čo má našu vlajku takmer vždy pripnutú na saku. Doma aj v zahraničí. Reprezentovať našu krajinu a jej občanov ma napĺňa veľkou hrdosťou.