„Východné partnerstvo, ktoré sa týka aj bezprostredného susedstva Slovenska, je jednou z priorít v našich zahraničnopolitických vzťahoch. Preto sa zasadzujeme za konkrétnu podporu EÚ pre krajiny tohto partnerstva. Vzhľadom na zmenenú geopolitickú situáciu v tomto regióne to však už nemôže byť len o štrukturálnych reformách či budovaní a posilňovaní pilierov demokracie a vlády práva. Musí to byť aj o posilnení bezpečnostnej dimenzie spolupráce EÚ s partnermi vo východnom susedstve v kontexte zvyšovania ich schopnosti aktívne sa brániť.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 18. októbra 2021 v Luxemburgu, počas zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov Európskej únie (EÚ) vo formáte Rady pre zahraničné veci (FAC), na ktorom zastupoval Slovensko. Ministri rokovali o Východnom partnerstve, situácii v Etiópii a Nikarague, ako aj vzťahoch EÚ s krajinami Perzského zálivu.

Pokiaľ ide o budúcnosť krajín Východného partnerstva, ktoré je aj z pohľadu Slovenska obzvlášť strategicky dôležité, základnými cieľmi zostávajú ich skoré politické pridruženie ku krajinám EÚ, a to vrátane ekonomickej integrácie, ktorá umožní prepojenie našich trhov a novú etapu vzájomne výhodnej spolupráce.

„Priority Východného partnerstva by podľa nás mali čo najskôr odzrkadľovať aj záujem našich partnerov a ich európske ašpirácie v procese približovania sa k Únii. Ide najmä o Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko. Nadchádzajúce ministerské stretnutie EÚ s východnými partnermi a summit v decembri preto musia priniesť konkrétne prísľuby prehlbovania ďalšej spolupráce s jasnou perspektívou európskej budúcnosti našich partnerov,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Vo vzťahu k Arménsku a Azerbajdžanu je podľa ministrov dôležité pokračovať v spolupráci, ktorá zodpovedá ich potrebám, ako aj záujmom EÚ. Zohľadňujúc vývoj v Bielorusku bude EÚ naďalej pokračovať v podpore občianskej spoločnosti. Po uvalení sankcií na bieloruský režim v júni toho roku Minsk suspendoval svoju účasť vo Východnom partnerstve, čo zástupcovia štátov EÚ s poľutovaním vzali na vedomie.

V rámci diskusie o vývoji dialógu EÚ s krajinami Rady pre spoluprácu arabských štátov v Zálive (GCC) ministri vyjadrili nádej, že vzťahy po niekoľkoročnej stagnácii čaká reštart.

„Štáty Arabského polostrova zohrávajú dôležité mediačné úlohy vo viacerých konfliktoch na Blízkom východe, ale aj v Afganistane. Sú to tiež významní hráči v energetike, obchode či poskytovaní rozvojovej pomoci. Som preto rád, že krajiny Zálivu urovnali vzájomné nezhody, ktoré brzdili aj našu spoluprácu s týmto regionálnym združením, a súčasne verím, že sa nám čoskoro podarí začať novú etapu vzťahov, pretože máme čoraz viac spoločných tém, vrátane bezpečnosti,“ zdôraznil štátny tajomník M. Klus.

Dôležitou témou rokovania bola zhoršujúca sa humanitárna kríza v Etiópii, kde už takmer rok zúri ozbrojený konflikt. Milióny ľudí museli opustiť domovy a potrebujú potravinovú pomoc, pričom takmer milión ľudí čelí hladomoru. Zároveň v krajine dochádza k závažnému porušovaniu ľudských práv a násiliu páchanom na civilnom obyvateľstve.

„Nemôžeme zatvárať oči pred udalosťami v Etiópii a musíme konať. Slovensko plne podporuje úsilie EÚ zamerané na okamžité zabezpečenie prístupu obyvateľstva k humanitárnej pomoci a ukončenie násilia,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus.

V súvislosti s vývojom diania v Nikarague v kontexte nadchádzajúcich volieb partneri upozornili na zhoršujúcu sa vnútropolitickú situáciu a pokračujúce represie vládneho režimu voči politickým oponentom, novinárom, študentom a občianskej spoločnosti. Rada EÚ preto vysiela jasný signál, že správanie predstaviteľov súčasnej vládnej moci v Nikarague je neakceptovateľné.

„Hľadanie pokojného a demokratického východiska z politickej, ekonomickej a sociálnej krízy je možné iba inkluzívnym dialógom medzi politickými aktérmi a občianskou spoločnosťou,“ dodal Martin Klus.

Na okraj zasadnutia Rady pre zahraničného veci (FAC) v Luxemburgu sa uskutočnilo aj neformálne stretnutie s ministerkou zahraničných vecí Líbye Najlou El-Mangoush. Šéfovia diplomacií členských štátov EÚ sa spoločne s líbyjskou partnerkou zhodli, že vzťahy Únie s Líbyou sa nemôžu obmedzovať iba na otázku migrácie a je v našom spoločnom záujme zamerať sa viac aj na budovanie stability, prosperity a trvalo udržateľného rozvoja regiónu Severnej Afriky a Sahelu.