„Slovensko a Luxembursko spájajú okrem členstva v EÚ a NATO aj výborné bilaterálne vzťahy. Navyše, Luxembursko je náš dôležitý obchodný partner a významný zahraničný investor. Verím, že novootvorený Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Luxemburskom veľkovojvodstve prispeje k ďalšiemu prehlbovaniu ekonomických, medziľudských, kultúrnych aj vedeckých kontaktov medzi našimi krajinami, ako aj k rozvoju cestovného ruchu.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 18. októbra 2021 v Luxemburgu, počas slávnostného otvorenia obnoveného Honorárneho konzulárneho úradu Slovenskej republiky v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Novovymenovaným honorárnym konzulom SR pre celé územie Luxemburska sa stal Giancarlo d´Elia, taliansko-luxemburský manažér a podnikateľ v oblasti súkromných investičných fondov, medzinárodného manažmentu a korporátnej optimalizácie. Konzulský patent (tzv. exequatur) mu odovzdal slovenský veľvyslanec v Belgickom kráľovstve a v Luxemburskom veľkovojvodstve Peter Kormúth. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva zahraničných vecí Luxemburska, diplomatického zboru a slovenskej krajanskej komunity.

„Znovuotvorením honorárneho konzulátu Slovensko potvrdzuje svoj záujem ešte viac zintenzívniť kontakty s Luxemburskom. Oceňujem úsilie, ktoré opätovnému zriadeniu úradu predchádzalo. Verím, že aj vďaka nadšeniu a oddanosti nového pána honorárneho konzula SR v Luxembursku vnesieme do našich bilaterálnych vzťahov ešte viac energie, ktorá sa premení na množstvo vzájomne výhodných príležitostí,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň pripomenul, že úlohou honorárneho konzulátu bude tiež v súčinnosti so zastupiteľským úradom SR napomáhať slovenským krajanom v rozličných konzulárnych záležitostiach alebo v prípade, že sa ocitnú v núdzi. Luxembursko sa vyznačuje rozrastajúcou sa slovenskou komunitou, ktorú už dnes tvorí takmer tisíc občanov, pričom v krajine pôsobí aj aktívny krajanský spolok Slovákov.

Súčasťou programu štátneho tajomníka rezortu diplomacie SR Martina Klusa v Luxemburgu bolo aj stretnutie s predsedom Európskeho dvora audítorov Klausom-Heinerom Lehnem a zástupcom Slovenska v tejto inštitúcii Ladislavom Balkom. Partneri diskutovali o dopadoch pandémie ochorenia COVID-19 z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti, ako aj o implementácii Plánov obnovy a odolnosti.

„Slovensko plne podporuje túto významnú európsku inštitúciu v jej úlohe nezávislého externého audítora finančných zdrojov všetkých nás, občanov EÚ. Aj z pohľadu Slovenska sú správy a stanoviská Európskeho dvora audítorov kľúčovým článkom reťazca fungovania Európskej únie,“ zdôraznil štátny tajomník M. Klus.

Európsky dvor audítorov bol založený v roku 1975 a sídli v Luxemburgu. Pôsobí ako nezávislá inštitúcia Európskej únie a jeho úlohou je kontrola zákonného a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov EÚ.