Členské štáty EÚ vydali už vyše pol miliardy digitálnych COVID preukazov.

Pred letom mali mnohí občania Európy, a treba priznať, že aj u nás na Slovensku, obavy zo zavedenia tzv. digitálnych COVID preukazov EÚ. Hovorili o ňom ako o „strašiaku z Bruselu“ či dokonca nástroji novej totality, čo je nálepka, ktorú dezinformačné weby šíria dnes.

Pritom čas a prax ukázali, že obavy verejnosti boli zbytočné a dnes tu máme funkčný a užitočný symbol výrazne viac otvorenej a bezpečnejšej Európy.

Ako vyplýva z výročnej správy, ktorú tento mesiac vydala Európska komisia, tzv. digitálny COVID preukaz sa ako efektívny nástroj stal kľúčovým prvkom spoločnej reakcie členských štátov EÚ na pandémiu COVID-19.

Preukaz, ktorý obsahuje údaje o očkovaní proti koronavírusu, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia, uľahčuje bezpečnejšie cestovanie v čase pandémie a súčasne podporuje ťažko zasiahnuté odvetvie cestovného ruchu.

Užitočnosť tohto nástroja však potvrdzujú aj ďalšie fakty, o ktorých ste možno dosiaľ nepočuli:

1. Členské štáty EÚ už vydali viac ako 591 miliónov digitálnych COVID preukazov.

2. Do systému (vzájomného uznávania) sa už zapojilo 43 krajín na 4 kontinentoch, z toho 27 štátov EÚ, 3 krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko a 12 ďalších krajín či území.

3. EÚ zároveň oslovilo ďalších zhruba 60 tzv. tretích krajín, ktoré majú záujem pripojiť sa do tohto systému. S takmer polovicou už prebiehajú technické diskusie.

4. Nástroj sa teší aj podpore verejnosti. Podľa prieskumu Eurobarometra sa približne dve tretiny (65 %) respondentov zhodli na tom, že digitálny COVID preukaz EÚ je najbezpečnejším prostriedkom na voľné cestovanie počas pandémie COVID-19.

5. A napokon, už 20 členských štátov EÚ sa dobrovoľne rozhodlo využívať tento preukaz aj na vnútroštátne účely, napríklad pri vstupe na štadióny, do reštaurácií, kín či múzeí.

Som preto rád, že EÚ aj v čase takej veľkej krízy, akou je pandémia COVID-19, dokázala predstaviť svetu funkčný a moderný nástroj, vďaka ktorému sa náš život približuje k tomu v čase pred pandémiou.

Ešte radšej budem, ak sa nám podarí zbaviť sa jej natoľko, že tento nástroj už vôbec nebude potrebný.

 

ZDROJ: http://www.tyzdennikkoment.sk/klus-5-zaujimavych-dokazov-o-vyzname-covid-pasov/