„Slovensko, ktoré je už 17 rokov ukotvené v euroatlantickom spoločenstve, vníma Európsku únia (EÚ) a Severoatlantickú alianciu (NATO) ako prirodzených strategických partnerov. Neexistuje silnejší a efektívnejší spôsob zaistenia našej bezpečnosti, stability a prosperity, než práve formou transatlantického partnerstva. Aj pod ťarchou meniacich sa globálnych výziev však cítiť, že vzťahom EÚ a NATO chýba väčšia politická viditeľnosť a konkrétnejšie výsledky vzájomnej spolupráce. Nastal preto čas posunúť sa ďalej a vhodnou príležitosťou sa zdá byť práve príprava kľúčových dokumentov pre budúcnosť – Strategickej koncepcie NATO a Strategického kompasu EÚ.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 10. novembra 2021 v Bratislave, počas diskusie s názvom „EÚ a NATO: Ako budovať bezpečnú Európu“,  ktorá sa konala v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA 2021. Zúčastnili sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer a poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Tomáš Valášek. Diskutujúci sa zhodli, že EÚ a NATO sú kľúčové pre bezpečnosť a prosperitu Slovenska.

„A sú tiež strážcami našich spoločných hodnôt a spôsobu života, ktoré za posledných 17 rokov posunuli Slovensko vo viacerých oblastiach míľovými krokmi dopredu. Máme preto eminentný záujem na tom, aby medzi Úniou a Alianciou vládla synergia. Aby sme pravidelnejšie komunikovali a užšie spolupracovali. Je na to priestor, je to požiadavka našich občanov a je to tiež reálna potreba vzhľadom na viaceré bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme,“ zdôraznil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň privítal prípravu v poradí tretej Spoločnej deklarácie o spolupráci EÚ a NATO, ktorá má byť prijatá ešte v tomto roku s cieľom potvrdiť politickú vôľu členských štátov EÚ a NATO, že ťaháme za jeden povraz.

„Historickú príležitosť pre ďalšie prehĺbenie a rozšírenie spolupráce Aliancie s Európskou úniu však predstavujú aj takmer paralelne prebiehajúce procesy prípravy Strategického kompasu EÚ a novej Strategickej koncepcie NATO,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus.

Súčasne potvrdil, že Slovensko sa na príprave týchto strategických dokumentov bude naďalej aktívne podieľať v záujme budovania akcieschopnejšej a efektívnejšej Európy v oblasti bezpečnosti.