„Strategický výhľad znie možno na prvé počutie zložito či abstraktne, ale mali by sme ho vnímať ako inovatívny a veľmi užitočný nástroj na formovanie našich politík. Monitoruje súčasné trendy, analyzuje vznikajúce problémy a ich možné budúce dôsledky a súčasne identifikuje príležitosti na základe dnešných udalostí. Vďaka tomu nám umožňuje dostať sa pri zodpovednej tvorbe politík z reakčného módu do akčného a lepšie čítať možné scenáre vývoja.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v utorok (26. októbra 2021) v Bratislave, počas otvorenia workshopu venovaného téme strategického výhľadu, ktorý organizoval rezort diplomacie v spolupráci s Organizáciou pre ekonomický rozvoj a spoluprácu (OECD).

Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia expertnej, akademickej či mimovládnej sféry, ako aj zástupcovia viacerých rezortov vlády SR. Workshop predstavuje zavŕšenie spoločného projektu MZVEZ SR s OECD, ktorý bol zameraný na výmenu skúseností s využívaním strategického výhľadu pri vytváraní verejných politík.

 „Cieľom strategického výhľadu je to isté, čo svojím výrokom kedysi povedal aj špičkový kanadský hokejista Wayne Gretzky: Nekorčuľujem tam, kde puk je, ale tam, kde puk bude. O to isté sa usilujeme aj my na Slovensku a v Európskej únii (EÚ). Musíme sa naučiť predpokladať budúce výzvy a podľa nich plánovať politiky,“ priblížil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus, ktorý na európskej úrovni zastupuje Slovensko v rámci agendy strategického výhľadu ako tzv. minister pre budúcnosť.

Zástupcovia OECD na workshope priblížili koncept strategického výhľadu, jeho využiteľnosť v praxi a predstavili dokument mapujúci možné scenáre budúceho vývoja s názvom Global Scenarios 2035: Implications for the future of global collaboration and the OECD. Na podujatí vystúpil aj podpredseda Európskej komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý predstavil nedávno vydanú druhú Správu EK o strategickom výhľade na rok 2021 venovanú otázke otvorenej strategickej autonómie EÚ. Správa okrem iného pomenúva desať oblastí, v ktorých by mala EÚ konať, aby posilnila svoju otvorenú strategickú autonómiu a globálne líderstvo.

Sme totiž presvedčení, že budúca úspešnosť krajín a medzinárodných organizácií závisí od dnešného nastavenia politík. To platí pre Slovensko ako malú, no zároveň ekonomicky, politicky aj spoločensky veľmi otvorenú krajinu, ale platí to aj pre EÚ, ktorej sme súčasťou a ktorá má na to byť globálnym hráčom,“ uviedol Martin Klus.

MZVEZ SR plánuje využiť metódu strategického výhľadu aj pri príprave Strednodobej stratégie zahraničnej a európskej politiky SR, ktorá by mala byť prijatá do konca roku 2022. Cieľom stratégie je identifikovať kľúčové trendy z pohľadu Slovenska a v nadväznosti na ne definovať možné scenáre vývoja s rozhodujúcim dopadom na zahraničnú a európsku politiku SR.