Do momentu, kým za svojho starostu či hlavu štátu zahlasujeme jedným klikom cez internet, a to z ktoréhokoľvek kúta sveta, budeme musieť súčasné možnosti výrazne zdokonaliť.

O modernizáciu volebného zákona na Slovensku sa usilujem už roky. Nie je v poriadku, keď z piatich druhov volieb môžeme len voľbách do NR SR hlasovať v predstihu, aj to iba zo zahraničia poštou.

Najvyšší čas začať diskusiu o tom, ako to zmeniť, keďže moderné občianstvo plné mobility po celom svete predpokladá, že práve v čase volieb môžeme byť krátkodobo, ale aj dlhodobo mimo domova.

Súčasná vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že po dôkladnom posúdení bezpečnostných rizík zváži zavedenie elektronických volieb. Ambiciózny, no nie nerealistický cieľ, ako ukazujú skúsenosti z Estónska.

Máme tu však aj príklady z iných krajín, vrátane Nemecka, kde riziká tento typ volieb nateraz úplne zastavili.

Hrozba kybernetických útokov, manipulácie s výsledkami, či nedostatočnou zárukou tajnosti elektronického hlasovania, resp. jeho zrozumiteľnosť, sú silné argumenty prečo váhať.

Ak sa k tomu pridá zjednodušenie rizika volebnej korupcie, resp. tzv. kupovania hlasov najmä v chudobných spoločenstvách, všetkým nám je jasné, že máme dôvod byť ostražití.

Inak povedané, kým sa nenájdu nepriestrelné riešenia, neostáva nám iné, ako naďalej modernizovať súčasný volebný systém konzervatívnejšími nástrojmi.

Reálnou alternatívou sa v krátkodobom horizonte zdá byť uľahčenie voľby poštou tak, aby sme mohli hlasovať vo všetkých voľbách a referendách v predstihu na území Slovenska, ale aj zo zahraničia, vrátane využitia našich viac ako 70 zastupiteľských úradov či generálnych konzulátov vo svete.

Na rezorte diplomacie sme už dnes presvedčení o tom, že vieme a chceme byť v tomto prípade súčinní.

Na otázku, či v najbližších parlamentných voľbách budeme môcť hlasovať elektronicky z pohodlia domova, resp. zo zahraničia je ešte predčasné odpovedať.

Nespochybniteľnú cestu, ktorá k tomu vedie, však nateraz považujem za dôležitejšiu než samotný cieľ – priblížiť aj toto dôležité občianske právo 21. storočiu.

 

ZDROJ: http://www.tyzdennikkoment.sk/klus-pri-volbach-cez-internet-musime-zlozit-ruzove-okuliare/