V záujme ochrany demokracie by sme mali okrem domácich úloh spolupracovať aj na úrovni EÚ.

Máme za sebou prvé tohtoročné zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli, na ktorom som zastupoval Slovensko.

Hneď na úvod zasadnutia sme sa spolu s mojimi partnermi, ministrami a štátnymi tajomníkmi pre európske záležitosti členských krajín Európske únie (EÚ), venovali balíku legislatívnych návrhov Európskej komisie s názvom „Ochrana integrity volieb a podpora demokratickej účasti“.

Tento balík je venovaný najmä posilneniu demokratických systémov a väčšej transparentnosti politickej súťaže.

Na prvé počutie to možno znie komplikovane, no pokúsim sa vám túto tému lepšie priblížiť a azda mi dáte za pravdu, že sa bytostne dotýka aj nás. Ide totiž o harmonizáciu volebných pravidiel v krajinách EÚ, čo sa týka aj voličov na Slovensku.

Čaká nás totiž „supervolebný“ rok 2024, keď sa budú u nás konať nielen parlamentné voľby, ale aj dvojkolové prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu. Žiaľ, nie je tajomstvom, že Slovensko už niekoľkokrát zlomilo rekord v najnižšej účasti v eurovoľbách spomedzi štátov EÚ.

Aby sa rovnaký scenár neopakoval aj o dva roky, uvažujeme napríklad aj nad zlúčením druhého kola prezidentských volieb s „eurovoľbami“, ale aj s väčším zapojením zastupiteľských úradov SR v zahraničí do volieb, či so zjednodušením volieb poštou.

Všetky tieto procesy však ovplyvnia aj snahy o európsku harmonizáciu volebných procesov.

Môžem preto potvrdiť, že vítame návrhy Európskej komisie smerujúce k zefektívneniu volebných procesov a väčšej transparentnosti v politickej súťaži a sme pripravení o nich diskutovať.

V tejto súvislosti sa napríklad prihovárame aj za hľadanie riešenia v súvislosti s financovaním politických kampaní zo zahraničia či novými pravidlami pre cielenie politickej reklamy.

Obzvlášť na sociálnych sieťach, kde v posledných rokoch deformujú politickú súťaž aj anonymní ‚diskutéri‘, tzv. internetové boty či trollovia, neraz riadení zo zahraničia.

Vo virtuálnom priestore dochádza k silným dezinformačným tlakom, a preto potrebujeme adekvátnu európsku odpoveď, ktorej bude Slovensko súčasťou.

 

ZDROJ: http://www.tyzdennikkoment.sk/klus-pripravy-na-supervolebny-rok-2024/