Extrémizmus a šíriacu sa nenávisť zastavíme, len ak zlepšíme postavenie Rómov v spoločnosti. Pretože Rómovia a ich história sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. Musíme aktívne bojovať proti diskriminácii a predsudkom, radikalizácii, popieraniu holokaustu aj historickému revizionizmu.

Segregácia, prenasledovanie a vyhladzovanie v koncentračných táboroch. To všetko sa spája s rómskym holokaustom počas 2. svetovej vojny. K perzekúciám a vraždám Rómov, našich spoluobčanov, dochádzalo aj na území dnešnej Slovenskej republiky.

Popri tragických osudoch slovenských Židov či náboženských a politických nepriateľov režimu sú však rovnako tragické príbehy Rómov stále málo preskúmané, a tak rómsky holokaust zvykne mať prívlastok „neznámy holokaust“.

Pamätný deň rómskeho holokaustu

Faktom je, že táto tragédia bola dlhé roky zabudnutá a nevenovala sa jej dostatočná pozornosť, dôsledky čoho sú citeľné v našej spoločnosti i dnes. Vidíme, že rómske komunity stále čelia predsudkom a diskriminácii. Toto sa však v rámci medzinárodného spoločenstva i Európskej únie snažíme zmeniť.

Dôkazom je aj Pamätný deň rómskeho holokaustu, ktorý vyhlásil ešte v roku 2015 Európsky parlament ako spomienku na obete Rómov počas vojny a tragickú likvidáciu tzv. cigánskeho tábora v rámci koncentračného komplexu Auschwitz-Birkenau z 2. augusta 1944.

V plynových komorách bolo pri tejto likvidácii zavraždených takmer tritisíc rómskych mužov a žien, seniorov a detí. Celkovo koncentračným táborom Auschwitz-Birkenau prešlo vyše 20-tisíc európskych Rómov a veľká väčšina z nich sa už domov nikdy nevrátila.

Poučiť sa, aby sa tragédia neopakovala

Rovnako však nesmieme zabúdať na to, že tak ako boli Rómovia počas druhej svetovej vojny obeťami, zároveň sa sami aktívne zapájali aj do protifašistického odboja a hrdinsky sa zúčastnili aj na Slovenskom národnom povstaní.

Prečo to všetko spomínam? Holokaust zanechal hlboké stopy na tvári Slovenska a je našou povinnosťou ustavične si pripomínať tragédiu, ktorá je súčasťou našich dejín.

V tejto súvislosti veľmi oceňujem výskum a čoraz početnejšie spomienkové podujatia venované obetiam rómskeho holokaustu, ktoré sa už niekoľko rokov konajú na Slovensku, vrátane Banskej Bystrice, a to aj s prispením aktívnej občianskej spoločnosti.

Témou genocídy Rómov počas holokaustu sa zaoberá aj Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu (IHRA), kde je Slovensko dlhoročným aktívnym členom.

Aj na rezorte diplomacie SR si uvedomujeme, že prevencia šírenia nenávisti, extrémizmu a intolerancie sa začína už v školských laviciach, a tak sa spoločne s našimi partnermi snažíme podporovať rôzne osvetové aktivity či medzinárodné projekty zamerané na vzdelávanie budúcich generácií o holokauste.

Prevencia šírenia nenávisti

Bez historickej pamäte sa stráca schopnosť sebareflexie, ktorú dnes potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Stále aj v našej spoločnosti badať veľa varovných signálov, že vzdelávaniu o holokauste treba venovať ďaleko viac pozornosti.

Aj pre neznalosť našich dejín mnohí mladí ľudia, no nielen oni, sympatizujú s extrémistickými či skryte fašistickými stranami. Žiaľ, predstavitelia takýchto strán sedia aj v našom parlamente.

Nesmieme však akceptovať takú tvorbu politiky na Slovensku, ktorá zahŕňa predsudky a rasizmus. Naopak, musíme aktívne bojovať proti diskriminácii a predsudkom, radikalizácii, popieraniu holokaustu aj historickému revizionizmu.

Verím, že vláda SR je pripravená naďalej bojovať proti diskriminácii a systematicky zlepšovať sociálne, ekonomické či občianske postavenie Rómov v spoločnosti. Pretože extrémizmus a šíriacu sa nenávisť zastavíme, len ak zlepšíme postavenie Rómov v spoločnosti. A Rómovia, vrátane ich histórie, sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.

 

ZDROJ: https://www.aktuality.sk/clanok/EH0U42O/romsky-holokaust-pre-nas-nesmie-byt-neznamy-nazor/