​„Slovensko a Írsko sú si veľmi podobné krajiny. Spájajú nás nielen podobné historické skúsenosti, ale najmä aktuálne zdieľanie spoločných hodnôt, od rešpektovania zásad multilateralizmu, demokracie a právneho štátu, cez ľudské práva až po presadzovanie európskych riešení všade, kde je to prospešné. Preto je našim prirodzeným záujmom tieto vzťahy posilňovať a ďalej rozvíjať vo viacerých oblastiach spoločného záujmu.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 16. mája 2022, po stretnutí so štátnym ministrom pre Európu Írskej republiky Thomasom Byrneom. Cieľom rokovania partnerov bolo vniesť nový politický impulz do rozvoja bilaterálnych vzťahov a vytvoriť ďalší priestor na partnerstvo v zásadných otázkach spoločného záujmu. Za základ spolunažívania členských štátov v Európskej únii (EÚ) partneri označili rešpekt k pravidlám a vláde práva.

„Naše stretnutie potvrdilo názorovú blízkosť oboch krajín v otázke proeurópskeho smerovania i ochrany európskych hodnôt vychádzajúcich zo slobody, solidarity a rešpektu k pravidlám. Slovensko a Írsko sa preto stávajú silnými spojencami aj v takých témach, akými sú právny štát či sloboda slova a s ňou spojená ochrana novinárov,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Partneri sa venovali aj možnostiam posilnenia obchodnej spolupráce medzi slovenskými a írskymi spoločnosťami. Írsky štátny minister Byrne sa zaujímal o program blížiaceho sa predsedníctva Slovenska v dvoch regionálnych formátoch – Vyšehradská skupina (V4) a Slavkovský formát (S3), ktoré sa začne už 1. júla 2022. Témou diskusie boli aj výsledky Konferencie o budúcnosti Európy či rozvoj slovenskej krajanskej komunity v Írsku, osobitne pokiaľ ide o ochranu a rozvoj ich materinského jazyka.

„Vďaka občanom Únie máme na stole desiatky návrhov a stovky odporúčaní na vylepšenie fungovania EÚ. Teraz sme na rade my, členské štáty, ale tiež inštitúcie EÚ, aby sme si tieto odporúčania pozorne preštudovali, zanalyzovali a podľa možností politicky realizovali. Niektoré z nich je možné prijať okamžite, na niektorých sa postupne začína pracovať, ale sú aj také, ktoré si vyžadujú širšiu diskusiu a hľadanie konsenzu,“ upresnil štátny tajomník M. Klus.

V rámci spoločného stretnutia partneri zavítali aj medzi študentov bilingválneho Gymnázia Bilíková v Bratislave, kde s mladými ľuďmi diskutovali o budúcnosti EÚ. Študenti sa zaujímali aj o prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine, pričom ich otázky smerovali nielen k dopadom vojny na život občanov na Slovensku, ale týkali sa aj efektivity sankcií a možnosti ďalšej podpory Ukrajiny.

„S mojím írskym partnerom sme sa počas diskusie so študentmi zhodli, že najdôležitejšie je, aby prestali umierať nevinní ľudia, čomu môžeme v tejto situácii dopomôcť len stupňovaním medzinárodného tlaku na Rusko, ktoré jediné môže konflikt okamžite ukončiť,“ dodal štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus.

Tak Slovensko, ako aj Írsko, hoci ide o vojensky neutrálny štát, poskytujú vláde v Kyjeve rozsiahlu pomoc a zároveň zhodne a aktívne podporujú jasnú európsku perspektívu pre Ukrajinu, ale aj krajiny západného Balkánu, Moldavsko a Gruzínsko.