„Indonézia je po Číne, Indii a Spojených štátoch amerických štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta a zároveň strategicky významným štátom v regióne juhovýchodnej Ázie. Rozvoj našich politických, hospodárskych ale aj medziľudských vzťahov je preto pre Slovensko unikátnou príležitosťou, o ktorú sa musíme aktívne uchádzať. Aj preto som sem zavítal hneď s viacerými konkrétnymi návrhmi na spoluprácu pre politických predstaviteľov rôznych rezortov aj v rámci parlamentnej, kultúrnej či vzdelávacej diplomacie. Osobitne dôležitým impulzom by malo byť aj plánované 4. zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa pre pandémiu neuskutočnilo od roku 2019. Slovenské skúsenosti a ´know-how´ môžu byť prínosom najmä v oblasti odpadového hospodárstva, poľnohospodárstva, informačných technológií či telemedicíny. V oblasti vzdelávania oceňujem štipendijný program Darmasisva, cez ktorý môžu slovenskí študenti spoznať Indonéziu, pričom tieto možnosti je potrebné nielen rozšíriť, ale aj doplniť o spoločné vedecko-výskumné projekty.”

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 21. apríla 2022 v Jakarte, počas pracovnej návštevy Indonézskej republiky. V indonézskej metropole rokoval s námestníkom ministerky zahraničných vecí Indonézskej republiky Mahendra Siregarom. Hlavným cieľom stretnutia bolo zintenzívnenie ekonomickej spolupráce a politického dialógu, ktorý je založený na zdieľaní spoločných hodnôt demokracie a ľudských práv. Partneri prediskutovali aj aktuálny geopolitický vývoj, najmä s ohľadom na agresiu Ruska na Ukrajine aj v kontexte predsedníctva Indonézskej republiky v skupine najväčších ekonomík sveta G20.

„Naše krajiny spája principiálny postoj v hodnotových otázkach. Osobitne pokiaľ ide o ochranu mieru, ľudských práv a dodržiavania medzinárodného práva. Zhodli sme sa, že pri budovaní budúcich partnerstiev by sme nemali dbať len na potenciál vzájomnej ekonomickej spolupráce, ale aj na dodržiavanie a šírenie spoločne uznávaných princípov. Aktuálny vývoj otriasol medzinárodným spoločenstvom a základmi multilateralizmu, preto oceňujem, že Indonézia podporila spoločné úsilie odsúdiť ruskú agresiu v OSN. Slovensko rozumie neľahkej úlohe Indonézie ako súčasnej predsedníckej krajiny globálneho zoskupenia G20, pri ktorej je potrebné preukázať odvahu a citlivo zvážiť dopady účasti Ruskej federácie na tomto fóre. Zhodli sme sa, že energetická a potravinová bezpečnosť sú prioritné témy do budúcna, nielen pre Európu, ale aj pre región juhovýchodnej Ázie a osobitne Indonéziu ako ostrovnú krajinu,” uviedol štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Počas návštevy Jakarty absolvoval aj rokovanie so zástupcom generálneho tajomníka ASEAN Michaelom Tenem. Stretnutie sa konalo symbolicky v roku, keď oslavujeme 45. výročie EÚ-ASEAN vzťahov, čo bolo zároveň dobrou príležitosťou na ich zhodnotenie a načrtnutie ich budúcnosti.

„Región Indopacifiku sa dostáva do popredia politickej diskusie na európskej úrovni, čoho dôkazom je aj nová stratégia EÚ pre región. Veľmi dobré vzťahy potvrdzuje aj kooperácia medzi EÚ a ASEAN-om počas koronakrízy, kedy EÚ darovala krajinám ASEAN-u viac ako 800 miliónov eur. Do budúcnosti potrebujeme zvýšiť vzájomné kontakty na vysokej úrovni, preto vítam plánovaný samit lídrov ASEAN – EÚ na konci tohto roka,” priblížil M. Klus. V indonézskom parlamente sa štátny tajomník stretol s predsedom výboru pre medziparlamentnú spoluprácu Snemovne reprezentantov Fadli Zonom, s ktorým prediskutoval budúcnosť medziparlamentnej spolupráce medzi Slovenskom a Indonéziou.

„Som nesmierne rád, že budúci mesiac navštívi Slovensko indonézska parlamentná delegácia. Návšteva predstavuje potrebný impulz pre naštartovanie spolupráce na národnej, ale aj regionálnej úrovni v oblastiach ako napr. recyklácia odpadu, kybernetická bezpečnosť či dokonca bezpečnosť potravín, ktorým sa mnohí parlamentaristi osobitne venujú,” dodal.

V rámci návštevy Indonézie vystúpil Martin Klus aj na pôde Universitas Indonesia v rámci tzv. ministerskej prednášky na tému „Bilaterálne vzťahy medzi Indonéziou a Slovenskom a multilaterlizmus v kontexte aktuálneho vývoja vo východnej Európe”.

„Živá debata so študentmi na Indonézskej univerzite ma ako človeka, ktorý vyšiel z akademického prostredia, vždy veľmi teší. Je dôkazom toho, že mladá generácia vážne premýšľa nad svetom, v ktorom žije, jeho ďalším smerovaním, ale tiež, že jej nie sú ľahostajné ani problémy tisícky kilometrov vzdialené od nich, nakoľko si uvedomujú zásadnú prepojenosť súčasného sveta. Osobitne ma potešil úprimný záujem študentov o dianie v Ukrajine a v Európe, odpovedal som aj na mnohé konkrétne otázky o krokoch slovenskej vlády a EÚ v rámci pomoci Ukrajine, či budúcnosti našich krajín v rámci tzv. zelenej a digitálnej tranzície,” uviedol Martin Klus.

Na záver pracovnej cesty sa štátny tajomník rezortu diplomacie SR stretne aj s novým honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Indonézii, zástupcami provinčnej vlády a krajanskou komunitou.