„S Estónskom nás spájajú výborné bilaterálne vzťahy aj spoločný pohľad na viaceré európske témy. Osobitne si rozumieme v otázke rozširovania, keďže Slovensko aj Estónsko vnímajú, že kredibilita Európskej únie (EÚ) je bez dostatočného pokroku a konkrétnych výsledkov ohrozená. Chceme preto naďalej zintenzívňovať spoluprácu v záujme podpory európskej budúcnosti našich susedov. Teší ma, že môj estónsky partner Märt Volmer sa počas nášho stretnutia intenzívne zaujímal o pohľad Slovenska na budúci vývoj v regióne západného Balkánu, keďže vníma našu angažovanosť a dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Ďalšou témou, ktorá nás spája a na ktorú nezabúdame, je Východne partnerstvo, kde rovnako podporujeme spoločný postup na pôde EÚ.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 18. novembra 2021 v Bratislave, po bilaterálnych online konzultáciách s podtajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Estónskej republiky Märtom Volmerom. Diskutovali o možnostiach ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce, ale tiež o aktuálnych témach európskej politiky a zhoršujúcej sa pandemickej situácii v Európe. Partneri sa zhodli, že v otázkach riešenia migrácie, hybridných útokov na hranici EÚ s Bieloruskom či bezpečnostnej situácii v Pobaltí, majú Slovensko a Estónsko veľmi podobné postoje. Rezonovala však aj téma Konferencie o budúcnosti Európy.

„S estónskym ministrom pre európske záležitosti sme si vymenili naše doterajšie skúsenosti z Konferencie o budúcnosti Európy, vrátane pohľadov občanov na budúcnosť EÚ. Obidvaja vnímame, že diskusie so širokou verejnosťou, osobitne s mladými ľuďmi, sú kľúčové pre úspech Konferencie a taktiež vnímame aj veľké očakávania občanov. S estónskym partnerom sme sa preto zhodli, že pred nadchádzajúcim francúzskym predsedníctvom Rady EÚ, ktoré bude koordinovať výsledky Konferencie, stojí veľká výzva,“ uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus s tým, že treba v prvom rade zaistiť, aby boli hlasy občanov naozaj vypočuté a zvážené pri tvorbe budúcich politík.

Rozhovoru partnerov o aktuálnej európskej agende dominovala téma rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva. Podľa štátneho tajomníka M. Klusa nemôže byť Únia globálnym hráčom bez toho, aby bola dôveryhodným partnerom pre svoje susedné krajiny.

Je najvyšší čas, aby naše sľuby o európskej budúcnosti, ktoré sme týmto krajinám v našom susedstve dali, priniesli aj konkrétne a hmatateľné výsledky. Popri vývoji v regióne západného Balkánu, v ktorom sa Slovensko dlhodobo angažuje, je našou ďalšou spoločnou témou s Estónskom aj Východne partnerstvo, kde podporujeme spoločný postup na pôde EÚ, a to najmä v kontexte prípravy samitu EÚ – Východné partnerstvo, ktorý sa uskutoční 15. decembra 2021 v Bruseli,“ zdôraznil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň dodal, že decembrový samit by mal opätovne stanoviť dlhodobé priority a trojici najpokročilejších pridružených partnerov z Východného partnerstva – Gruzínsku, Moldavskej republike a Ukrajine – jasne potvrdiť ich európsku perspektívu, pretože bez nej, bude veľmi zložité očakávať ďalší pokrok v reformách.