„Pre Slovensko je Izrael kľúčovým politickým a ekonomickým partnerom v regióne Blízkeho východu, s ktorým chceme ďalej rozvíjať perspektívnu spoluprácu. Záleží nám na prehlbovaní vzťahov, a preto som izraelským partnerom pripomenul nedávne zriadenie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme. Verím, že inštitút prispeje k rozvoju vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia, vedy, výskumu či cestovného ruchu. Počas rokovaní v Ramalláhu som však zároveň informoval palestínsku partnerku, že pozícia Slovenskej republiky k dvojštátnemu riešeniu v rámci blízkovýchodného mierového procesu zostáva nemenná a sídlom Veľvyslanectva SR v Izraeli je aj naďalej Tel Aviv. Dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Palestínou sú tým najlepším prostriedkom na budovanie ďalšej spolupráce vo všetkých sférach spoločenského a politického života, vrátane ekonomickej spolupráce, školstva či rozvojových projektov.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus, počas pracovnej návštevy Izraela a Palestíny, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. a 9. marca 2022.

Hlavnými témami politických konzultácií so zástupcom ministra zahraničných vecí Izraelského štátu Idanom Rollom a generálnym riaditeľom Ministerstva zahraničných vecí Izraela Alonom Ushpizom boli okrem aktuálnych otázok medzinárodného diania, vrátane vojny na Ukrajine a reakcie Slovenska na agresívne kroky Ruskej federácie, aj možnosti prehĺbenia bilaterálnych vzťahov vo viacerých oblastiach spoločného záujmu.

Slovensko-izraelská spolupráca je dlhodobo na vysokej úrovni a rozvíja sa v mnohých oblastiach, vrátane politického dialógu, obchodu, vedy, výskumu, inovácií, ako aj bezpečnosti a obrany. Naše vzťahy sa v ostatnom období zintenzívnili, čoho prejavom je aj zriadenie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme. Chceme tak demonštrovať priateľské vzťahy s Izraelom, no máme tiež záujem o prehĺbenie spolupráce aj v oblasti kultúry, umenia, vedy, výskumu či cestovného ruchu,“ vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

Zároveň dodal, že Izrael zvykli ešte pred vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 navštevovať tisícky slovenských turistov a pútnikov ročne, pričom stovky občanov Izraela zas študujú na slovenských univerzitách. Dôležitým aspektom rozvoja dvojstranných vzťahov sú aj oficiálne kontakty na politickej úrovni.
V kontexte zintenzívnenia hospodárskej, investičnej či inovačnej spolupráce navštívil aj inovatívnu biotechnologickú spoločnosť AMORPHICAL, ktorá vyvíja liečbu na rozličné závažné ochorenia vrátane rakoviny.

„Aktuálne spoločnosť vyvíja liek proti ochoreniu COVID-19, ktorý by už v blízkej budúcnosti mohol byť uvedený na trh. S predstaviteľmi spoločnosti som preto nadviazal kontakt a prerokoval možnosti ďalšej spolupráce so Slovenskom, vďaka čomu by sme ako jedna z prvých krajín na svete mohli získať prístup k tomu unikátnu lieku,“ priblížil M. Klus.

V rámci pracovnej návštevy zavítal aj do Izraelského centra pre sociálne inovácie v meste Lod, kde sa oboznámil s aktivitami a nástrojmi, ktoré napomáhajú marginalizovaným skupinám, vrátane arabskej komunity v Izraeli.

V Ramalláhu štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus rokoval s námestníčkou Ministerstva zahraničných vecí a krajanov Palestíny Amal Džadu-Šakaaovou, ktorej potvrdil pokračujúci záujem slovenskej strany o vyvážený prístup k blízkovýchodnému sporu, ako aj o pokračovanie politického dialógu a užšej spolupráce s Palestínou.

„Vyzdvihol som aktívny prístup palestínskej strany pri repatriácii palestínskych občanov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a tlmočil som pripravenosť Slovenska byť aj naďalej nápomocný,“ uviedol M. Klus.

Palestínska partnerka ocenila aj rozvojovú a humanitárnu pomoc, ktorú Slovensko poskytuje Palestíne v bilaterálnej, európskej aj multilaterálnej oblasti. Najvýraznejšie sa tento rozmer prejavuje vo vzdelávaní, keďže Slovensko nielen prijíma štipendistov z Palestíny, ale je zároveň aj zaujímavou destináciou pre palestínskych frekventantov európskych výmenných programov.
„Ubezpečil som pani námestníčku o pokračujúcej podpore rozvojových projektov aj poskytovania vládnych štipendií,“ dodal Martin Klus.

V závere svojej návštevy v regióne sa štátny tajomník rezortu diplomacie SR stretol aj s vedúcim Styčného úradu Európskej únie pre Západný breh, Gazy a Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) Svenom Kühnom von Burgsdorff. Európsky diplomat, ktorý v minulosti pôsobil aj v Bratislave, informoval slovenského predstaviteľa o európskych politikách na palestínskych územiach.