Vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace výzvy, ktorým čelí Európska únia (EÚ), boli jednou z hlavných tém zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), ktoré sa konalo 12. apríla 2022 v Luxemburgu. Vychádzajúc zo Správy Európskej komisie o právnom štáte sa ministri a štátni tajomníci pre európske záležitosti členských krajín EÚ venovali aj hodnoteniu pätice členských štátov – Luxembursku, Maďarsku, Malte, Holandsku a Rakúsku.

„Považujem za dôležité, že sa diskusie o stave právneho štátu v EÚ konajú pravidelne. Dávajú dobrý obraz o tom, ako oblasti súdnictva, boja proti korupcii či nezávislosti médií fungujú v jednotlivých  štátoch Únie. Tento dialóg zohráva dôležitú preventívnu úlohu a dáva nám príležitosť podeliť sa o skúsenosti,“ uviedol štátny tajomník Martin Klus.

Na rokovaní tiež pripomenul, aký význam prikladá Slovensko práci novinárov, ktorí často medzi prvými upozorňujú verejnosť na nerešpektovanie princípov právneho štátu. „Slobodné médiá sú nevyhnutné pre fungovanie právneho štátu. Aj preto presadzujeme, aby sa o ochrane slobody novinárov a médií viac hovorilo aj na európskej úrovni,“ doplnil M. Klus.

Rada pre všeobecné záležitosti sa venovala aj zhodnoteniu pokroku v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá po roku občianskych konzultácií na európskej aj národnej úrovni vyvrcholí 9. mája 2022, symbolicky na Deň Európy.

V Luxemburgu sa štátny tajomník zúčastnil aj na druhom pracovnom stretnutí EÚ siete pre strategický výhľad. „Na stretnutí som prezentoval päť hlavných faktorov, ktoré sú z nášho pohľadu dôležité na úspešné prepojenie digitálnej a zelenej transformácie našich ekonomík. Medzi tieto faktory patrí kvalitné vzdelávanie, zníženie vysokej miery závislosti od fosílnych palív a nerastných surovín, zachovanie úlohy EÚ ako určovateľa globálnych noriem a štandardov, a tiež investície do nových technológií, ktoré musia byť efektívne, spoľahlivé a bezpečné,“