Na eurointegračné perspektívy nášho suseda nesmieme zabúdať ani v čase vojny.

Záver marca sa niesol v znamení série dôležitých medzinárodných schôdzok a rokovaní, vrátane summitu NATO či stretnutia lídrov Európskej únie v Bruseli.

Ako zástupca Slovenska v Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) som spoločne s partnermi pripravoval program zasadnutia Európskej rady, a tak môžem potvrdiť, že hlavnou témou európskych diskusií zostáva vojna na Ukrajine a naša ďalšia reakcia na agresiu režimu v Moskve.

Jednotný postup v ďalšej izolácii Ruskej federácie a podpora európskej integrácie Ukrajiny sú totiž tou najlepšou odpoveďou na vojnové zločiny Kremľa.

Slovenská diplomacia sa veľmi jasne zasadzuje za to, aby sme naplno využili potenciál sankcií, alebo ak chceme cynicky, „špeciálnych finančných operácií“, nech tomu dobre rozumejú aj v Kremli. Iba tak môžeme čo najskôr dosiahnuť ukončenie vojny na Ukrajine.

No aj keď sa nepochybne musíme naďalej sústrediť na to, ako sa vysporiadať s nepriateľskými krokmi Ruskej federácie, nesmieme pritom zabúdať ani na budúcnosť Ukrajiny.

Na nášho východného suseda sa treba pozerať ako na perspektívnu krajinu v zmysle budúceho členstva v EÚ, minimálne čo sa týka udelenia kandidátskeho štatútu. Slovensko preto presadzuje ambiciózny prístup k európskej perspektíve Ukrajiny.

Žiadame, aby Európska komisia čo najskôr predložila svoje stanovisko k žiadosti Ukrajiny o členstvo. Podľa nášho názoru bude európska perspektíva hybnou silou rekonštrukcie a reformy Ukrajiny po skončení vojny.

EÚ by mala využiť všetky možnosti, ktoré poskytuje dohoda o pridružení, na urýchlenie integrácie Ukrajiny do nášho vnútorného trhu. A mali by sme sa zamerať aj na ďalšie možnosti zapojenia Ukrajiny do programov a agentúr Únie a preskúmať spôsoby, ako začleniť Ukrajinu do politického života Rady EÚ.

Samozrejme, podobne by mala Únia postupovať aj smerom k ďalším asociovaným krajinám, ktoré potvrdzujú záujem o členstvo v EÚ, vrátane Moldavska a Gruzínska, ale aj ďalších štátov, ktoré tiež vyjadrili záujem o spoločnú európsku budúcnosť.

 

ZDROJ: http://www.tyzdennikkoment.sk/klus-ukrajinci-patria-do-europskej-rodiny/