„Bolo mi cťou privítať na pôde rezortu diplomacie delegáciu našich krajanov, Slovákov žijúcich v Srbsku. So záujmom som si od zástupcov viacerých krajanských inštitúcií pôsobiacich na tzv. „Dolnej zemi“ v Srbsku vypočul, čomu sa v súčasnosti venujú a aké majú plány do budúcna. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky považuje krajanskú problematiku za veľmi dôležitú súčasť našej zahraničnej a európskej politiky a v rámci svojich kompetencií preto chceme aj naďalej aktívne pôsobiť v krajanskej oblasti a úzko spolupracovať s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj s ďalšími vecne príslušnými rezortmi.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 27. júla 2022 v Bratislave, po stretnutí s delegáciou slovenských krajanov zo Srbska, ktorú viedol biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku (SECAV) Jaroslav Javorník. Na stretnutí sa okrem predstaviteľov viacerých organizácií a spolkov Slovákov v Srbsku zúčastnili aj zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom.

Jednou z tém stretnutia bola otázka ďalšej podpory infraštruktúrnych projektov komunít krajanských Slovákov v Srbsku, vrátane plánov na zriadenie kultúrneho centra v Novom Sade ako nového centra slovenskej komunity v regióne.

„Vzhľadom na význam slovenskej menšiny vo Vojvodine považujeme za jednu zo svojich priorít udržiavanie a rozvoj úzkych kontaktov a vzťahov práve s našimi krajanmi v tejto krajine. Rezort diplomacie SR samozrejme naďalej podporuje budovanie vybraných krajanských infraštruktúrnych projektov a verím, že sa spoločnými silami, ako aj v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podarí vyriešiť všetky otvorené otázky,“ uviedol na stretnutí s krajanmi štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

M. Klus zároveň vysoko ocenil početné aktivity združení a organizácií dolnozemských Slovákov, ktoré pomáhajú ďalej udržiavať a rozvíjať komunitu, jej menšinový, ako aj spolkový život. V súvislosti s pripravovanými tradičnými augustovými oslavami Slovákov vo Vojvodine – Slovenskými národnými slávnosťami, štátny tajomník  zaželal organizátorom úspešný priebeh, ktorý opätovne potvrdí životaschopnosť krajanskej komunity v Srbsku.