„Vzhľadom na bezproblémovú politickú a sľubne sa rozvíjajúcu ekonomickú spoluprácu je ďalším pilierom rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Malajziou podpora tzv. medziľudských kontaktov. Zhodli sme sa na tom s mojim partnerom, námestníkom ministra zahraničných vecí Malajzie, Kamarudinom Jaffarom, počas spoločnej diskusie. Napriek geografickej vzdialenosti majú totiž študenti z Malajzie záujem o vysoké školy na Slovensku a veľmi konkrétnou oblasťou ďalšej spolupráce by mohol byť aj šport, ako dokazujú aj tréningové pobyty malajzijskej juniorskej futbalovej reprezentácie na Slovensku. Mechanizmus medziministerských konzultácii, ktorý sme počas mojej pracovnej návštevy formálne dohodli, je však dobrým predpokladom nie len na ďalší rozvoj tzv. kultúrnej diplomacie, ale tiež bilaterálnych vzťahov Slovenska a Malajzie vo všeobecnosti.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 20. apríla 2022 v Kuala Lumpur, počas pracovnej návštevy Malajzie.

V malajzijskej metropole rokoval s námestníkom ministra zahraničných vecí Malajzie, Kamarudinom Jaffarom. Hlavným cieľom rokovania bolo obnovenie politického dialógu prostredníctvom ustanovenia mechanizmu medziministerských konzultácií. Partneri prediskutovali aktuálne otázky bilaterálnych vzťahov a zamerali sa na konkrétne oblasti jej ďalšieho rozvoja. M. Klus a K. Jaffar diskutovali aj o aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou v Ukrajine, pričom sa zhodli, že je potrebné vyvinúť maximálne úsilie pre mierové riešenie konfliktu.

„Slovensko aj Malajzia si ako otvorené globálne orientované ekonomiky uvedomujú dôležitosť rešpektovania medzinárodného práva a úlohy medzinárodných organizácií, ktorých sme súčasťou. Ich hlavnou úlohou je totiž predísť vážnym problémom v hospodárstve a komplikáciám v životoch bežných ľudí. V súvislosti s vojnou na Ukrajine som partnerovi zdôraznil, že sankcie, napriek ich bolestivým dopadom, ktoré cítime aj na Slovensku, sú pri agresii jadrovej mocnosti v našom bezprostrednom susedstve jedinou možnosťou ako efektívne reagovať na nebezpečnú politiku Ruskej federácie.“ uviedol Martin Klus.

Štátny tajomník MZVEZ SR zároveň priblížil partnerovi dopad vojny v Ukrajine na Slovenskú republiku aj ako krajinu prvého kontaktu. Doteraz prešlo cez hranice SR takmer 350-tisíc ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom, pričom takmer 70-tisíc z nich požiadalo na Slovensku o dočasné útočisko. Partneri si však vymenili stanoviská aj k aktuálnej bezpečnostno-politickej situácii v juhovýchodnej Ázii, osobitne k úlohe Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a vplyvu Číny.

„Máme záujem o prehĺbenie ekonomických vzťahov a ďalšie investície z Malajzie na Slovensku, ako aj o spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany a výskumu a vývoja. Navzájom sa môžeme inšpirovať v podpore zeleného rastu a prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo. Partnerom z Malajzie som v tejto súvislosti dal do pozornosti ekonomické fórum Tatra Summit, zahranično-bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC, resp. zaujímavé veľtrhy, ktoré sa každoročne konajú na Slovensku a môžu byť dobrou príležitosťou aj na osobnú návštevu.“ uviedol M. Klus.

V súvislosti s ústupom pandémie COVID-19 vyjadrili partneri nádej na obnovenie cestovného ruchu, ktorého predpokladom je aj skoré vzájomné uznanie digitálnych COVID certifikátov. Vo vzťahu k pandémii ale aj ruskej agresii v Ukrajine zdôraznil štátny tajomník MZVEZ SR svojmu partnerovi aj nepriaznivý vplyv dezinformácií šírených prostredníctvom sociálnych sietí a pofidérnych webov. Slovensko sa dlhodobo zasadzuje o spoločné EÚ riešenie vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti sociálnych médií za šírenie dezinformácií a hoaxov.