Stredoeurópske platformy, ktorým Slovensko od júla predsedá, musia byť aj v rámci EÚ súčasťou spoločných riešení, a nie nových problémov.

V čase, keď u našich východných susedov už piaty mesiac neutícha streľba, pretože brutálna ruská agresia proti Ukrajine pokračuje, zasadli Česi na polročnú predsednícku stoličku Európskej únie. A to je dobrá správa hneď z niekoľkých dôvodov.

Vláda v Prahe i veľká väčšina občanov Česka má jasno v tom, kto je vo vojne na Ukrajine obeťou a kto útočníkom, s ktorým viac nemožno obchodovať ani mu dôverovať. Tejto realite zodpovedajú aj priority českého predsedníctva v Rade EÚ, ktoré na prvé miesto kladú suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, pomoc utečencom a všestrannú podporu Ukrajiny, s dôrazom na povojnovú obnovu a reformný proces vedúci k postupnej integrácii do EÚ.

Rovnako zdieľame aj ďalšiu pozíciu Prahy, podľa ktorej hlavnými úlohami pri posilňovaní energetickej bezpečnosti EÚ sú zbavenie sa závislosti od ruských energetických nosičov a podpora obnoviteľných zdrojov energie. A špeciálne oceňujeme aj dôraz na posilňovanie demokratických inštitúcií, ktoré majú zásadný vplyv na zachovanie hodnôt liberálnej demokracie a právneho štátu v EÚ.

V tomto všetkom sa českí priatelia môžu spoľahnúť na našu podporu, čo platí o to viac, že v rovnakom čase začalo Slovensko pre zmenu predsedať dvom stredoeurópskym platformám – tromi dekádami overenej Vyšehradskej skupine aj mladšiemu, no čoraz aktívnejšiemu Slavkovskému formátu – S3, ktorý združuje Slovensko, Česko a Rakúsko. Obe regionálne zoskupenia majú nepochybne stále zmysel, čo sa konkrétnymi výsledkami a užitočnými aktivitami jasne ukázalo aj počas pandémie COVID-19. Dnes čelíme ďalšej, nemenej náročnej výzve, a tak je nevyhnutné, aby sme sa zamysleli nad úlohou stredoeurópskej spolupráce v meniacom sa geopolitickom prostredí.

Slovenské predsedníctvo preto v prvom rade poskytne platformu pre otvorený dialóg. Mnohé otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany našich krajín a občanov si vyžadujú globálne a európske odpovede, ale mnohé sa dajú flexibilne riešiť aj priamo v našom regióne. Naša spolupráca preto musí byť viac než kedykoľvek predtým založená na princípoch dodržiavania ľudských práv, slobody, demokracie, právneho štátu, dobrých susedských vzťahov a záväzku k európskej integrácii a transatlantickej spolupráci. Toto sú naše zásady, ktorých sa nemienime vzdať.

Slovensko bude aj najbližší rok pripomínať, že len ak budeme v strednej Európe naďalej stavať na liberálnodemokratických hodnotách, máme jedinečnú príležitosť prehĺbiť regionálnu spoluprácu a popritom dosahovať praktické výsledky v prospech občanov. Tí právom očakávajú konkrétne pozitívne zmeny v oblasti životného prostredia, ale napríklad aj rozvoja dopravy vrátane budovania cezhraničných prepojení.

Verím, že ľudí nesklameme, túto šancu naplno využijeme a predstavíme sa ako dôveryhodný a silný partner pre Európu i svet.

 

ZDROJ: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96030405-zoskupenia-v4-a-s3-su-tu-pre-obcanov