Čo ešte môže zachrániť bratislavské letisko?

Bye bye SkyEurope – s týmto nápisom predstavil novinárom nový „imidž“ svojho lietadla konkurenčný Ryanair v polovici septembra minulého roka. A hoci už vtedy tým, ktorí sledujú vývoj ohľadom bratislavského letiska M. R. Štefánika, nebolo veľmi do smiechu vzhľadom na razantný nástup novej slovenskej vlády v tejto oblasti, nikto netušil že sa „slová“ Ryanairu stanú smutnou realitou takmer do roka a do dňa…

Keď sa Vláda SR rozhodla na konci januára 2006 za celkom zaujímavých podmienok definitívne predať 66% podiel bratislavského letiska konzorciu TwoOne zloženého z o. i. konkurenčného viedenského letiska Schwechat, viacerí analytici hodnotili toto rozhodnutie ako najhoršie z možných. Mýlili sa! Najhorším riešením bolo neurobiť nič a nechať letisko M. R. Štefánika na samovývoj v domnení, že aj štát dokáže byť dobrým vlastníkom. Neviem, kde o takomto nezmysle, ktorý popierajú už bazálne ekonomické teórie predstavitelia Vlády SR a najmä SMERU – SD počuli. Prípadov, ktoré by toto tvrdenie potvrdzovali, by sme totiž vo svete a zvlášť v našom najbližšom okolí napočítali skutočne len niekoľko. Každopádne, dôsledky tohto rozhodnutia na seba nenechali dlho čakať.

Nie, bratislavské letisko ešte nie je na úplnom dne. Rúti sa tam však rýchlejšie, ako si mnohí z nás pripúšťajú a je preto našou občianskou povinnosťou upozorňovať na túto skutočnosť a pokúšať sa nájsť alternatívu k takémuto stavu. Všetkým je nám síce jasné, že Bratislava v tejto oblasti konkurentom Viedne pravdepodobne nikdy nebude, nechať však naše najväčšie letisko na pospas osudu je svojim spôsobom hriechom a nemá to nič spoločné s našou lenivosťou previesť sa o 50 km ďalej. Ako príklad uveďme len jeden z dôležitých determinantov. Fungujúca letecká doprava je základným predpokladom napríklad rozvoja turistického ruchu na Slovensku, a to aj často pertraktovaného vidieckeho, kongresového či kúpeľného, za ktorý sa súčasná vláda údajne tak vehementne zasadzuje. Skúste sa zamyslieť nad tým, koľko turistov zo skupiny tých solventnejších, o ktorých máme prirodzene najväčší záujem, si zakúpi pravidelný let do Viedne na to, aby išli pozrieť Bratislavu? Veľa ich pravdepodobne nebude.

Nie, nikto netvrdí, že presunom značnej časti leteckej flotily SkyEurope airlines príde Bratislava o všetkých turistov či iných napr. business cestujúcich z mimookolitých krajín. Pravdou však je, že ak si prezrieme destinácie letov, ktoré nám od nielen tejto leteckej spoločnosti na Slovensku ešte zostali, nadobudneme dojem, že už sa jedná len o pomerne lacný dovoz a vývoz slovenských „gastarbaiterov“ a sezónnych dovolenkárov… Ešte zvláštnejšiu dimenziu dáva tomuto konštatovaniu skutočnosť, že je to vo veľkej miere aj verejný sektor v Slovenskej republike, ktorý sa stará o úspešné napredovanie konkurenčného viedenského letiska vo Schwechate. Nebudem pritom komentovať úplne zbabranú privatizáciu „slovenského národného prepravcu – Air Slovakia“, operujúceho na dvoch kľúčových linkách do Bruselu a Moskvy, ktorého za výdatnej „spolupráce“ Austrian Airlines nahradil práve „slovenský“ SkyEurope – avšak z Viedne. Naznačím len otázku, kto, za akých podmienok, v ktorej leteckej spoločnosti a z akého letiska napr. nakupuje letenky pre našich Euroúradníkov, či koho takto financujú stovky Slovákov pracujúcich v bruselských inštitúciách? To sa naozaj nenájde letecká spoločnosť, ktorá by tieto lety vedela obsluhovať priamou linkou z Bratislavy? Je toto všetko naozaj úplná náhoda?

Čo teda pomôže zachrániť bratislavské letisko od úpadku? Momentálna „koncepcia“ vychádzajúca z princípu samofinancovania resp. úveru, resp. financovania prostredníctvom predaja okolitých pozemkov a „spolupráce“ letiska so súkromným sektorom to s vysokou pravdepodobnosťou práve pre svoju „koncepčnosť“ nebude. Existuje teda vôbec schodné riešenie, odhliadnuc od takých hypotetických možností ako je pád súčasnej, istým spôsobom ideologicky obmedzenej, vlády?

Pokúsme sa spoločne nájsť odpoveď, napr. v rámci diskusie, a ja sa už teraz teším na aktualizáciu tohto blogu…