Má pravdu Tomanová alebo Socha?

V súvislosti s mimoriadne aktuálnou témou dôchodkovej reformy si dovolím opäť poskytnúť priestor môjho blogu kolegovi z univerzity Pavlovi Čižmárikovi, s inovatívnym prístupom k diskusii, ktorá momentálne „rezonuje“ v slovenskom politickom a hospodárskom živote.

Martin Klus

Na úbohosť debaty a celkovej úrovne komunikácie v rámci úprav dôchodkovej reformy sotva nájdeme lepší príklad, ako naťahovanie sa o miere zhodnotenia  úspor v 2. pilieri. Ja mám ťažkosť uveriť jednej alebo druhej strane bez toho, aby som sám neprepočítal, ako to je.

Počítanie zhodnotenia úspor v 2. pilieri cez hodnotu dôchodkovej jednotky nie je jednoduché. Naviac som presvedčený, že doteraz väčšine sporiteľov nie je zrejmé, čo znamená šetriť si v 2P. Čitatelia eTrendu sú však osobitná skupina, preto si dovolím nestrácať čas a priestor vysvetľovaním rozdielu odkladania peňazí v banke (či do ponožky) a kupovania dôchodkových jednotiek za aktuálnu cenu (teda podielového investovania).

Napriek tomu odkladanie peňazí v banke použijem ako technické kritérium pre porovnanie. Mojím cieľom je spočítať nominálne zhodnotenie úspor za rok 2007 po započítaní poplatkov DSS. Metodicky postupujem takto: vychádzam z toho, že k 1. 1. 2007 mám na účte určitý stav v SKK (počet dôchodkových jednotiek ocenených k 1. 1. 2007). Počítam s tým, že počas roka 2007 mi na dôchodkový účet nabiehali jednotlivé sumy príspevkov. A poznám hodnotu svojho dôchodkového účtu, t. j. koľko dôchodkových jednotiek som mal na účte k 31. 12. 2007 a v akej cene. Všetky tieto údaje si môže nájsť každý sporiteľ na poslednom výpise z dôchodkového účtu.

Čiže počítam úrokovú mieru, pri ktorej by som dosiahol ten istý efekt (stav úspor v banke k 31. 12. 2007 rovný stavu dôchodkového účtu k tomu istému dňu), ak by som 1. 1. 2007 vložil do banky hodnotu rovnú stavu svojho dôchodkového účtu k tomuto dňu a v presne vymedzených dňoch vkladal príspevky. Počítam jednoduché a spojité úrokovanie. Myslím, že takto dospejem k pomerne hodnovernému číslu vypovedajúcemu o miere zhodnotenia dôchodkových úspor za rok 2007. O tom sa totiž vedú debaty v médiách.

A teraz k dátam: disponujem výpisom z dôchodkového účtu jednej konkrétnej osoby, ktorá si šetrí vo vyváženom fonde. Iný k dispozícii žiaľ nemám. Čiže mám stav účtu k 1. 1. 2007, pravidelné príspevky počas celého roka 2007 a stav účtu ku koncu roka 2007.

A aké sú výsledky? Ekvivalentom zhodnotenia úspor vo vyváženom fonde jednej DSSky za rok 2007 by bol účet vedený v banke úročený 1,07 % p. a. spojite resp. 1,08 % p. a. pri jednoduchom úročení. Je nutné dodať, že dané zhodnotenie kalkuluje s poplatkami DSS, ale nekalkuluje s poplatkom SP za prevod (0.5 %). Čiže vypovedá o zhodnotení toho, čo do DSS skutočne došlo. Javí sa mi to ako najhodnovernejšia miera, ako sa sporiteľovi zhodnocujú vklady.

Trochu som sa s tým pohral ďalej. Ak by som bral ako vklady hrubú sumu, ktorú odvádzam (9 % z vymeriavacieho základu), zhodnotenie by bolo 0,29 % p. a. (spojite) pri zanedbaní poplatkov platených pred rokom 2007 – toto je miera, ktorá najviac vypovedá o zhodnotení úspor z pohľadu sporiteľa za rok 2007 (t. j. po započítaní všetkých poplatkov).

Ak by som bral ako vklady čistú sumu nákupu dôchodkových jednotiek (t. j. po očistení o poplatok SP a poplatok 1 % za správu účtu DSS), dosiahnem výsledok 2.61 % p. a. (spojite), čo predstavuje čistú mieru zhodnotenia z pohľadu DSS).

Čo ďalej? Je zrejmé, že zhodnotenie za kalendárny rok nevypovedá veľa. Chcel som len zareagovať na aktuálne prebiehajúcu diskusiu o letákoch. Neviem, ako počítala Tomanová, ani ako Socha. Ja počítam sám a zhodnotenie neodvodzujem od hodnoty dôchodkovej jednotky, ale počítam ho ako alternatívny náklad. Mohol som urobiť chybu (v metodike alebo výpočte), budem rád, ak ma na ňu niekto upozorní.

PS1:

Ak mi niekto pošle údaje z rastového fondu, rád to nahodím do excelu a prepočítam. Stačí mi stav účtu v SKK k 1. 1. 2007, sumy a dátumy príspevkov v roku 2007 a stav účtu k 31. 12. 2007. Prípadne pošlem daný .xls súbor s popisom (adresa: palo.cizmarik@yahoo.com).

PS2:

Počítal som s dátami osoby, ktorá vstúpila do 2. piliera ku koncu júna 2006. T. j. prvé peniaze prišli v októbri 2006 (zo mzdy za august) a posledné v apríli 2008 (zo mzdy za február). Pri odhade dátumov pripisovania v roku 2008 (výpis ešte nie je k dispozícii) nominálne zhodnotenie hrubých vkladov (bez započítania akýchkoľvek poplatkov) k dnešnému dňu (23. 4. 2008) je -11 %. Pokiaľ online stav účtu odsledovaný zo stránky DSSky započítava príspevok za február, čo by už mal, je to šokujúce číslo. Vyplýva zrejme z toho, že sporiteľ kupoval drahé jednotky v roku 2007, ktoré spadli prednedávnom.