Mier a prosperita za hranicami Únie sú našou vlastnou stabilitou a bezpečnosťou. Koronavírus, s ktorým svet bojuje už takmer dva roky, dostal do úzadia mnohé zahraničnopolitické výzvy. No pandémia zároveň zvýraznila prepojenosť regiónov sveta, ako aj význam susedskej spolupráce.

Neobmedzujme sa len na bezpečnosť

Únia pre Stredomorie (UfM) ako platforma multilaterálneho partnerstva dnes predstavuje zdroj konkrétnych projektov, iniciatív v jednotlivých sektoroch a riešení pre ľudí. Pre EÚ je aj nástrojom na posilňovanie politiky k južnému susedstvu s cieľom napĺňať tri strategické ciele: stabilitu, rozvoj ľudského potenciálu a integráciu.

Napriek svojej polohe v strednej Európe si Slovensko uvedomuje, že oblasť okolo Stredozemného mora nemožno chápať len ako hranicu medzi Európou a Afrikou či Blízkym východom. Vnímame, že je to región plný príležitostí a ambicióznych partnerstiev, ktoré majú potenciál priniesť prosperitu na oboch brehoch.

Nie je v našom záujme, aby bolo južné susedstvo EÚ vnímané ako miesto plné hrozieb spojených s lokálnymi konfliktmi, terorizmom či s migráciou. Naopak, mali by sme stavať na tom, že tento región ponúka početné možnosti a tie sa dajú využiť len v tesnej spolupráci s tamojšími krajinami.

Záväzky členských štátov EÚ, ktoré sme tlmočili stredomorským partnerským krajinám, sa preto netýkali len oblasti bezpečnostnej politiky. Boli aj o posilňovaní stability a pilierov demokracie, ako aj o zmierňovaní regionálnych rozdielov či boji proti klimatickej zmene prostredníctvom pomoci pri prechode na zelené hospodárstvo.

Slovensko je pripravené podeliť sa o skúsenosti a podporiť konkrétne aktivity, napríklad aj v oblastiach udržateľného rozvoja miest a klimatických opatrení, inkluzívneho rastu, zamestnanosti mladých ľudí či mobility študentov.

EÚ chce byť i v ďalších rokoch lídrom v ochrane životného prostredia a zmierňovania následkov globálneho otepľovania. A Slovensko ako podporovateľ ambicióznej klimatickej politiky Únie sa na tejto výmene know-how a hľadaní vhodných riešení chce aktívne podieľať.

Na rokovaní v Barcelone som zároveň zdôraznil potrebu posilnenia ekonomickej, sociálnej a občianskej účasti žien a mládeže ako kľúča k inkluzívnejšej a udržateľnejšej spoločnosti. Rešpektovanie ľudských práv, zásady právneho štátu a dobrá správa vecí verejných spolu so silnejšou úlohou občianskej spoločnosti sú naďalej nevyhnutné pre dlhodobú stabilitu a prosperitu krajín južného susedstva EÚ.

Búrajme príčiny migrácie

V súvislosti s nelegálnou migráciou ako jednou z výziev, ktorým Európa spoločne so svojimi susedmi v tomto regióne čelí, som pripomenul, že je v záujme Slovenska, aby sa v tzv. krajinách pôvodu migrantov systematicky zlepšovali podmienky na život a tamojší obyvatelia nemuseli riskovať životy pri nebezpečnej ceste do Európy.

Nelegálna migrácia ohrozuje životy nevinných ľudí, živí pašerákov a zvyšuje napätie medzi krajinami. Musíme preto zaistiť, aby v prípade, keď je migrácia neodvratná, respektíve pre prijímajúcu krajinu potrebná, prebiehala legálnym a bezpečným spôsobom.

Až dve tretiny populácie v krajinách južného susedstva EÚ tvoria mladí ľudia do 30 rokov, ktorým treba zaistiť dôstojné podmienky na život vrátane dostatku pracovných príležitostí.

Musíme sa čoraz intenzívnejšie zamýšľať aj nad dlhodobou víziou prosperity a stability pre tento krehký región, s ktorým susedíme. Verím, že demokratické, stabilnejšie, zelenšie a prosperujúcejšie južné susedstvo zostane pre Európsku úniu naďalej strategickou prioritou.

 

ZDROJ: https://komentare.sme.sk/c/22799358/juzne-susedstvo-eu-je-plne-prilezitosti-nesmu-ich-zatienit-vojny-a-migracia-pise-martin-klus.html