5 rokov som sa viac či menej pravidelne prostredníctvom rozhlasových vĺn, televíznej obrazovky, stránok rôznych novín, internetu, ale aj sociálnych sietí prihováral občanom k témam súvisiacim predovšetkým s politikou v rôznych jej podobách. Tí, ktorí ma počas tohto obdobia sledovali, mi akiste dajú za pravdu, že výziev na zvýšenie miery občianskeho záujmu o veci verejné, som sa za ten čas verejne, ale aj na akademickej pôde predniesol viac než dosť.

Ako to už v živote chodí, tieto ma dobehli a mnoho ľudí mi pri každých voľbách dávalo rovnakú otázku. A nechcel by si ísť ostatným príkladom? Prejsť od kritiky a ponuky spôsobov zmeny k ich skutočnej realizácii? Začiatkom septembra som sa definitívne rozhodol tieto výzvy vypočuť a pokúsil som sa 15. novembra zabojovať o dôveru voličov v komunálnych voľbách v Banskej Bystrici. Ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie a moje suverénne víťazstvo vo voľbe poslancov na najväčšom banskobystrickom sídlisku ma úprimne potešilo a zároveň povzbudilo v tom, že myšlienky, ktoré už roky prezentujem ako politológ, majú zmysel aj v praktickej politike. Na druhej strane vedel som, že ako verejne pôsobiaci politológ budem odo dňa zloženia sľubu poslanca na veľmi tenkej čiare a preto som začal aktívnejšie uvažovať aj o ponuke strany Sloboda a Solidarita na expertnej báze a mimo aktívneho členstva presadzovať moje návrhy na zmeny vo verejnom živote jej prostredníctvom a teda definitívne prejsť z pozície politológa do role politika. Rozhodol som sa a 3. decembra sme sa definitívne dohodli a ohlásili tlačovú besedu pre médiá priamo v NR SR, na ktorej sme deň na to túto spoluprácu oficiálne ohlásili. A od tej chvíle sa začali diať veci. Nechcem a nebudem komentovať rôzne články a komentáre, ktoré sa v tejto súvislosti objavili.

Presvedčil som sa však, že časť slovenských médií a ani spoločnosti ešte nie je pripravená korektne diskutovať na tému odbornosť v politike, ktorá úzko súvisí aj s otázkou tvoriacej názov tohto blogu. Môže byť teda akademický funkcionár zároveň politikom? Odpoveď je jednoznačná a príklady zo sveta, ale dokonca aj zo Slovenska hovoria tiež jasnou rečou. V USA, resp. západnej alebo severnej Európe, či v ČR je to úplne bežná vec. Dokonca príklady nájdeme v minulosti či súčasnosti aj na Slovensku. Nechcem preto v tejto chvíli špekulovať, či zmienené ohlasy médií, ale aj spoločnosti v mojom prípade súvisia viac s mojou politologickou praxou v minulosti, mandátom poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, či politickou stranou, s ktorou som ohlásil spoluprácu, faktom ale je, že tieto mali a majú zásadný dosah aj na moju prácu v akademickom prostredí.

Rozhodol som sa preto nedopustiť podobnú situáciu do budúcnosti a ochrániť aspoň mojich najbližších spolupracovníkov, ako aj moju Alma mater od nežiadúceho politického a mediálneho vplyvu spojeného s mojou osobou a politickými aktivitami, ktoré mienim do budúcnosti realizovať. Zajtra ráno preto požiadam p. rektora Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici o uvoľnenie z funkcie prorektora a od 1. 1. 2015 sa tak idem naplno venovať poslaneckému mandátu v Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici a práci tímlídra strany Sloboda a Solidarita ako nečlen strany a expert pre oblasť zahraničnej politiky a politického systému. Verím, že čas toto rozhodnutie vyhodnotí ako správne a zároveň to napomôže posunúť diskusiu o vstupe akademikov a teda vo veľkej miere odborníkov do politického prostredia Slovenskej republiky žiadúcim smerom.