Musíme zaistiť, aby nastavený systém nikoho nediskriminoval a jeho výhody mohli využívať aj seniori. Nikto nie je pred koronavírusom v bezpečí, kým nebudeme v bezpečí všetci. Poučení uplynulými mesiacmi si uvedomujeme, aké krehké je naše zdravie a čo všetko treba na jeho ochranu.

Spustením očkovania koncom roka 2020 sme vyslali silný signál európskej spolupráce. Teraz sa naše koordinačné úsilie musí zamerať na získanie maximálneho množstva vakcín v čo najkratšom čase. To bolo aj hlavnou témou diskusie lídrov EÚ na štvrtkovom večernom mimoriadnom videosummite.
Rok 2021 má byť rokom konkrétnych krokov na ceste k „novému normálu“. Krokov smerujúcich k obnoveniu hladkého fungovania jednotného trhu a otvoreniu spoločného priestoru bez hraníc a pasových kontrol.

Jedným z nástrojov ako na to, je nepochybne aj skoré zavedenie tzv. covid-19 certifikátov. Sú si toho vedomí aj lídri európskej 27, hoc jedným dychom dodávam, že k tejto téme prejavujú rozdielne „nadšenie“. Od nadšenia a plnej podpory, kam patrí aj Slovensko, až po miernu skepsu a obavy. Spomína sa diskriminácia voči tým, ktorí nemôžu alebo nechcú byť očkovaní, obavy z ochrany GDPR, potreba zapojenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či rozšírenia na medzinárodné očkovacie preukazy a podobne.

Dnešok je však o pozastavení letov a inej dopravy, kontrolách vnútri Schengenu, zložitých cestovných obmedzeniach a zúfalstve mnohých ľudí, ktorí ešte pred rokom naplno využívali Európu bez hraníc. Ako riešenie sa ponúkajú práve covidové certifikáty, a okrem iného by to bol aj bič na súčasnú „koronabyrokraciu“.

Certifikáty obnovia turistický ruch

Covid-19 certifikát by mal byť užitočným nástrojom, ktorý by umožnil čo najvyššiu mieru voľného pohybu v EÚ ako jednej z našich základných slobôd. Pravdaže, pri zachovaní potrebnej bezpečnosti.

Nemali by to byť len obyčajné „očkovacie preukazy“. Vakcíny ešte niekoľko mesiacov nebudú dostupné pre všetkých, a tak by v pripravovaných certifikátoch mali byť zahrnuté nielen údaje o samotnom očkovaní, ale aj informácie o absolvovaní testu či potvrdenie od lekára o prípadnom prekonaní ochorenia covid-19. “Už dnes vás do niektorých štátov Afriky či Ázie bez potrebného očkovania nepustia, pretože by ste mohli ohroziť tamojších obyvateľov aj zdravotnícky systém.„
Po vyliečení by mal byť totiž človek, podľa doterajších vedeckých poznatkov, niekoľko mesiacov imúnny a neinfekčný.

Možnosť preukázať sa takýmto komplexným certifikátom, napríklad aj vo forme QR kódu zobrazeného na mobilnom telefonáte, by v 21. storočí v EÚ nemala byť niečím prevratným. Naopak, mal by to byť bežný štandard služieb štátu občanom. Nie je pritom pravda, čo sa o covidových certifikátoch začalo šíriť napríklad aj na sociálnych sieťach. Vraj sa bez nich v budúcnosti nedostaneme do kina či do divadla, vraj pripravia ľudí o ich práva a vytvoria dve kategórie občanov. Nie, cieľom je v prvom rade uľahčiť cestovanie a voľný pohyb osôb v rámci EÚ.

Certifikáty by dozaista veľmi privítali aj cestovné kancelárie či letecké spoločnosti, ktoré pandémia stále gniavi a spôsobuje im obrovské straty. S blížiacim sa koncom zimy bude rásť tlak aj od juhoeurópskych krajín. Gréci, Španieli, ale napríklad aj Slovinci či Portugalci považujú „cestovateľské certifikáty“ za jednu z možností na záchranu turistickej sezóny, ktorá je pre nich mimoriadne dôležitá, keďže tamojšie ekonomiky sú do veľkej miery závislé od cestovného ruchu.

Príkladom sú Afrika, Poľsko aj Nitra

Málo sa v tejto súvislosti hovorí o tom, že samotný očkovací preukaz v pravom zmysle slova, ako aj jeho uplatnenie pri cestovaní, nie je žiadnou prevratnou novinkou. Už dnes vás do niektorých štátov Afriky či Ázie bez potrebného očkovania nepustia, pretože by ste mohli ohroziť tamojších obyvateľov aj zdravotnícky systém.

A pre zmenu v Poľsku už dnes občania po druhom očkovaní proti covidu-19 dostávajú potvrdenia v podobe QR kódu. Takéto niečo by sa mohlo zaviesť aj na Slovensku, s následným využitím v rámci jednotného európskeho certifikátu. Nakoniec dobrý príklad s QR kódom máme aj z nedávneho testovania v meste Nitra.

Anonymita, bezpečnosť a nediskriminácia

Samozrejme, obavy občanov z možnej straty súkromia alebo úniku citlivých informácií nesmieme brať na ľahkú váhu. Všetko musí podliehať prísnej ochrane osobných údajov a zachovaniu potrebnej úrovne anonymity. K certifikátom by sa mohla priraďovať aj biometrická fotografia či iné prvky, aby nebol ľahko zneužiteľný. O konkrétnych detailoch zabezpečenia budeme diskutovať v najbližších dňoch, maximálne týždne, aby sme sa zhodli na technickom riešení.

Zároveň musíme zaistiť, aby nastavený systém nikoho nediskriminoval a jeho výhody mohli využívať aj seniori, ktorí nie sú zdatní v nových technológiách či ľudia bez smartfónov či digitálnych návykov. Im by mohol byť určený papierový variant dokumentu s QR kódom.

Ak to neurobíme my…

Namieste je tiež otázka, na aký dlhý čas by mali covidové certifikáty fungovať. Ideálne iba počas trvania pandemickej situácie. Keď si vytvoríme kolektívnu imunitu a nebudeme musieť strážiť, či má niekto pri sebe negatívny test, certifikáty by mohli zaniknúť. Avšak už dnes vidíme v praxi niektoré letecké spoločnosti, ako vyžadujú spolu so vstupenkou na palubu lietadla aj potvrdenie, že máte negatívny test alebo ste absolvovali očkovanie ako dôkaz, že po vstupe do nejakej krajiny nie ste rizikom pre iných.

Predpokladám, že už koncom februára, keď budeme hovoriť o rádovo miliónoch zaočkovaných v rámci EÚ, bude tlak na uvoľnenie hraničného režimu ešte silnejší. Preto by sme mali byť pripravení čím skôr zaviesť covidové certifikáty do praxe. Ak to neurobíme my, predbehnú nás súkromné či individuálne národné riešenia, ktorých integrovanie a využitie potrvá mesiace až roky. Tomu by sme určite mali predísť.

 

ZDROJ: https://komentare.sme.sk/c/22580260/nerobme-z-covid-certifikatov-strasiaka.html