O trvalo neudržateľnom, politicky motivovanom a neférovom rozdávaní našich spoločných peňazí.

Ak nepočítame udalosti z roku 1944, tak sa Banská Bystrica dnes po 395 rokoch opäť na chvíľku stane neoficiálnym hlavným mestom krajiny. Áno, do nášho mesta
prichádza zasadať Vláda Slovenskej republiky a že to bude veľká sláva, naznačuje široká paleta plánov, ale predovšetkým financií, ktoré sa rozhodla nášmu mestu i
širšiemu regiónu venovať. Bol by som zlý zástupca Banskobystričanov, keby som sa plánovaným dobrým správam všakovakého charakteru netešil, predsa len mi však tejto príležitosti nedá nepoukázať aj na druhú, menej potešiteľnú stránku celej veci.

Začnime dvomi „S“ – systémovosťou a solidárnosťou. Ak by sme nepoznali známe úvahy pána premiéra o „podpore“ stranícky správne profilovaných miest a obcí a
zároveň dlhodobo vopred poznali harmonogram tzv. výjazdových rokovaní vlády, z ktorých každé vo svojej podstate končí v duchu „spoločný mešec potras sa“, tak by sa aspoň trošku mohli tváriť, že na každé mesto a región snáď raz príde. A teda, že aspoň aká-taká systémovosť je tu zaručená. Bohužiaľ, realita je iná, a je ešte smutnejši,keď sa zamyslíme nad ďalším „S“ a tým je solidarita. Vysvetľovať občanom v Kráľovskom Chlmci, prečo sa idú skladať aj ich 826 tis. eurami na rekonštrukciu, obnovu výstavbu miestnych komunikácií a parkovacích plôch na území mesta Banská Bystrica, revitalizáciu a modernizáciu Mestského parku, ktoré sú plne v kompetencii mesta, by bola podobná drina, ako vysvetľovať, prečo jeden deň necháme padnúť vládu kvôli tzv. eurovalu a hneď dva dni na to zahlasujeme za miliardové záruky bohatým Grékom. Našťastie sa ale nikto z Chlmca pýtať nebude. A ak, tak nie dosť hlasno.

Najsmutnejšie však pôsobí položka 250 tisíc eur na dobudovanie infraštruktúry v investičnom parku Šalková. Nie len kvôli úvahám, ako k tomu prídu iné mestá, ktoré priemyselné parky vystavali svojpomocne, ale najmä kvôli tomu, že je súčasťou jednoduchej a jasnej deformácie trhu, ktoré pokračujú do ešte zhubnejšej podoby
horšom prípade totiž likvidujú, v lepšom sťažujú život spoločnostiam, ktoré na svoj rozvoj nikdy žiadnu dotáciu nedostali. A čo je ešte horšie, ak sa tieto napriek tomu
dokážu presadiť, radšej ich kompetentní z rôznych príčin ignorujú, či dokonca zosmiešňujú, ako napr. jednu z globálne úspešných spoločnosti pôsobiacich v našom
regióne.

Ak ma teda chce Vláda SR zajtra skutočne príjemne prekvapiť, tak miesto trvalo neudržateľného, politicky motivovaného a neférového rozdávania našich spoločných
peňazí, pristúpi práve zajtra v Banskej Bystrici konečne k vyváženej trvalo udržateľnej regionálnej politike, ktorej základom bude okrem efektívnej politickej, sociálnej hospodárskej decentralizácie napr. dánskeho typu, aj skutočná podpora domácich malých, stredných aj veľkých podnikateľov, pričom príkladov po celej Európe nájdeme
viac ako dosť. Ale to som asi ozaj príliš veľký idealista.